Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Zapoznaj się z grafiką interaktywną i wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z opisem grafiki interaktywnej i wykonaj polecenia.

R2HEKW4tPvMH41
Tabela przedstawia restrukturyzację przemysłu. Górnictwo i hutnictwo przed restrukturyzacją jest przedstawione jako postać górnika z kilofem stojąca obok wózka z węglem. Po restrukturyzacji jest przedstawione jako maszyna drążąca. Energetyka przed restrukturyzacją jest przedstawiona jako fabryka z dymiącymi kominami. Po restrukturyzacji jest przedstawiona jako nowoczesne przeszklone budynki w otoczeniu wiatraków i drzew. Produkcja dóbr i materiałów przed restrukturyzacją jest przedstawiona jako pracownik siedzący przy taśmie. Po restrukturyzacji jest przedstawiona jako pracownik obsługujący maszynę. Produkcja spożywcza przed restrukturyzacją jest przedstawiona jako rolnik jadący na traktorze. Po restrukturyzacji jest przedstawiona jako nowoczesne maszyny jeżdżące po polu. 1. Górnictwo i hutnictwo było podstawą funkcjonowania wielu okręgów przemysłowych od momentu ich powstania. Występowanie surowców często definiowało miejsce tworzenia okręgów przemysłowych, największe z nich, np. Doniecki, bazują na wydobyciu i surowcach. Zdjęcie przedstawia pracowników pracujących w górnictwie i hutnictwie. Są to kobiety i mężczyźni. Stoją w środku pomieszczenia przy metalowych stołach. Przed restrukturyzacją górnictwo prowadzone na skalę przemysłową opierało się na pracy fizycznej zatrudnionych pracowników. Szybki rozwój hutnictwa i górnictwa w pierwszej połowie XIX w. zawdzięczano rewolucjom przemysłowym. Mechanizmy hutnicze i górnicze w porównaniu z dzisiejszymi były bardzo niebezpieczne dla pracowników i prowadziły do znacznej degradacji środowiska. Zdjęcie przedstawia górników. Mają oni uśmiechnięte i czarne od węgla twarze. Stoją na schodach., 2. Po restrukturyzacji hutnictwo i górnictwo straciły na znaczeniu. Surowce, dzięki postępowi technicznemu, zaczęto wydobywać rozsądniej. Oprócz zmian technologicznych postawiono na zrównoważony rozwój. W wydobyciu i hutnictwie znacznie ograniczono udział siły roboczej. Przestarzałe technologie zastępowane są nowoczesnymi rozwiązaniami. Zdjęcie przedstawia nowoczesną maszynę drążącą. Na jej końcu znajduje się duże okrągłe ostrze. Podtrzymuje je skomplikowana metalowa konstrukcja. Wszystkie zmiany restrukturyzacyjne mają na uwadze dobro środowiska i regionu. Ważne jest również to, że restrukturyzacja ma na celu rekultywację wykorzystywanych terenów górniczych., 3. Energetyka przed procesami restrukturyzacyjnymi oparta była głównie na kopalniach węglowych. W tej gałęzi przemysłu bardzo ważny był węgiel i inne paliwa kopalniane, które są źródłami nieodnawialnymi. Zdjęcie przedstawia widok na fabrykę. Na pierwszym planie znajduje się puste pole. Za nim stoją budynki fabryki, w tym dymiące kominy. 4. Obecnie przemysł energetyczny nastawiony jest na OZE, czyli odnawialne źródła energii. Surowce kopalne tracą na znaczeniu w pozyskiwaniu energii. Oprócz oczywistych korzyści ekologicznych odnawialne źródła energii nie potrzebują ciągłej inwestycji w surowiec, wiec są o wiele tańsze niż tradycyjne źródła. Zdjęcie przedstawia wiatrak na tle pomarańczowego nieba. Posiada trzy skrzydła. Obok niego stoi metalowa konstrukcja. 5. Produkcja dóbr i materiałów przed restrukturyzacją, podobnie jak hutnictwo i górnictwo, oparta była na kapitale ludzkim. Pierwszą rewolucją w produkcji dóbr było opatentowanie linii produkcyjnej. Częściowe zautomatyzowanie produkcji było wielkim krokiem w stronę masowej produkcji. Ważne jednak było to, że przy linii produkcyjnej pracowało wiele osób, zazwyczaj z niskim wykształceniem. Zdjęcie przedstawia produkcję dóbr. Pięciu mężczyzn trzyma w rękach elementy instrumentów muzycznych. Są oni stłoczeni przy jednym stole. 6. Restrukturyzacja w produkcji dóbr i materiałów przyniosła głównie zmiany techniczne. Liczba osób pracujących przy taśmie produkcyjnej została znacznie ograniczona. Dostępna technologia skróciła, zoptymalizowała i udoskonaliła produkcję dóbr. Obecnie produkcja zatrudnia wykwalifikowane kierunkowo osoby. Zdjęcie przedstawia stanowisko na linii produkcyjnej. Obsługuje je jedna osoba. Znajduje się tam wiele metalowych elementów. Operatora od pracującej maszyny oddziela wisząca od góry metalowa siatka. 7. Produkcja spożywcza, podobnie jak poprzednie gałęzie przemysłu, przed restrukturyzacją znacznie różniła się skalą i efektywnością. Produkcja rolnicza przed restrukturyzacją skupiała się na skupach, plantacjach i jak największym wykorzystaniu surowcowym (gleby, nawozy, wspomagacze). Zdjęcie przedstawia świnie w oświetlonym budynku z oknami. Stoją one przy metalowym ogrodzeniu. Za nim nachyla się mężczyzna. 8. Po restrukturyzacji rolnictwa i produkcji spożywczej największe zmiany można zauważyć w skali produkcji. Dzięki nowoczesnym technologiom branża spożywcza wykorzystuje jak najefektywniej swój potencjał. Globalizacja i wszechobecne normy powodują wzrost jakości produkcji żywności i innych produktów tej gałęzi. Zdjęcie przedstawia budynki gospodarstwa rolnego. Jest ich wiele, rozłożone są równomiernie. Łączą je utwardzone ścieżki. Pomiędzy budynkami rośnie trawa a na obrzeżach drzewa.
Porównanie wiodących gałęzi przemysłu przed i po procesie restrukturyzacji
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. Grafiki w panelach: nac.gov.pl; commons.wikimedia.org; pexels.com, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1

Wyjaśnij, jakie jest znaczenie kapitału ludzkiego w produkcji dóbr i materiałów w przemyśle przed restrukturyzacją i po niej.

R1M7bQ6FLvQl3
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wymień pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji w przemyśle górniczym i hutniczym.

R1M7bQ6FLvQl3
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida