Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1BYTmCi5zazY1
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1CAyYFC2HKKe1
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Cechą okręgów zrestrukturyzowanych jest Możliwe odpowiedzi: 1. brak przemysłu opartego na surowcach., 2. produkcja dóbr opierająca się na liczbie pracujących, 3. materiałochłonność., 4. niekorzystny wpływ na środowisko.
R2q3M9oByrldj1
Ćwiczenie 3
Połącz w pary rodzaj okręgu przemysłowego z czynnikami wpływającymi na jego genezę. Surowcowe Możliwe odpowiedzi: 1. powstały w miejscach eksploatacji głównie węgla kamiennego, rud żelaza i metali niezależnych, 2. powstałe na obszarach zurbanizowanych, 3. powstałe na obszarach o dogodnym położeniu komunikacyjnym, 4. związane z obszarami rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii transportowe Możliwe odpowiedzi: 1. powstały w miejscach eksploatacji głównie węgla kamiennego, rud żelaza i metali niezależnych, 2. powstałe na obszarach zurbanizowanych, 3. powstałe na obszarach o dogodnym położeniu komunikacyjnym, 4. związane z obszarami rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii wielkomiejskie Możliwe odpowiedzi: 1. powstały w miejscach eksploatacji głównie węgla kamiennego, rud żelaza i metali niezależnych, 2. powstałe na obszarach zurbanizowanych, 3. powstałe na obszarach o dogodnym położeniu komunikacyjnym, 4. związane z obszarami rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii technopolie Możliwe odpowiedzi: 1. powstały w miejscach eksploatacji głównie węgla kamiennego, rud żelaza i metali niezależnych, 2. powstałe na obszarach zurbanizowanych, 3. powstałe na obszarach o dogodnym położeniu komunikacyjnym, 4. związane z obszarami rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii
RDGncaP8ULaPi1
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R16U5PvWui6Vv
(Uzupełnij).
R1Cn4cKGBQFgP2
Ćwiczenie 5
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RXtYa8B7yDWa22
Ćwiczenie 6
Wskaż z podanych technologię na której oparta jest koncepcja Przemysłu 4.0 Możliwe odpowiedzi: 1. Internet., 2. Linia produkcyjna., 3. Druk 3D., 4. Grafen.
RolCkTl4fd85m2
Ćwiczenie 7
Przyporządkuj odpowiednie branże do danej gałęzi przemysłu. Przemysł paliwowo-energetyczny Możliwe odpowiedzi: 1. szkalrski, 2. węglowy, 3. środków transportu, 4. maszynowy, 5. kamieniarstwo, 6. odzieżowy, 7. energetyczny, 8. metalowy, 9. wapienniczy, 10. cementowy, 11. paliwowy, 12. elektrotechniczny, 13. skórzany, 14. włókienniczy Przemysł elektromaszynowy Możliwe odpowiedzi: 1. szkalrski, 2. węglowy, 3. środków transportu, 4. maszynowy, 5. kamieniarstwo, 6. odzieżowy, 7. energetyczny, 8. metalowy, 9. wapienniczy, 10. cementowy, 11. paliwowy, 12. elektrotechniczny, 13. skórzany, 14. włókienniczy Przemysł mineralny Możliwe odpowiedzi: 1. szkalrski, 2. węglowy, 3. środków transportu, 4. maszynowy, 5. kamieniarstwo, 6. odzieżowy, 7. energetyczny, 8. metalowy, 9. wapienniczy, 10. cementowy, 11. paliwowy, 12. elektrotechniczny, 13. skórzany, 14. włókienniczy Przemysł lekki Możliwe odpowiedzi: 1. szkalrski, 2. węglowy, 3. środków transportu, 4. maszynowy, 5. kamieniarstwo, 6. odzieżowy, 7. energetyczny, 8. metalowy, 9. wapienniczy, 10. cementowy, 11. paliwowy, 12. elektrotechniczny, 13. skórzany, 14. włókienniczy
31
Ćwiczenie 8

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, opisz, jak zmieniły się tereny po kopalniach Zagłębia Ruhry po restrukturyzacji.

R1K71UBdqVmHW
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida