Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższą grafikę interaktywną i wykonaj ćwiczenia interaktywne.

R1CcvLbIb7P7q
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Oceń rolę różnych rodzajów usług w gospodarce kraju w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego.

RKHTYC7jbk4HZ
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Korzystając z dostępnych danych, na przykład z bazy ONZ wykonaj wykresy obrazujące strukturę zatrudnienia w różnych państwach na świecie.

Korzystając z dostępnych danych, na przykład z [bazy ONZ](http://bazy ONZ) opisz strukturę zatrudnienia w różnych państwach na świecie.

RIe1FpZrcPVzH
(Uzupełnij).
1

Zróżnicowanie w usługach

W krajach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego odsetek osób pracujących w usługach jest zdecydowanie mniejszy niż w krajach o wyższym poziomie rozwoju. Wynika to z faktu, że w bogatszych państwach część pracy w rolnictwie i przemyśle jest zautomatyzowana. Ponadto istnieje tam większe zapotrzebowanie na usługi, szczególnie wyższego rzędu.

R1Eo8Y1dznHmR
Wykres kolumnowy. Udział osób zatrudnionych w usługach w ogólnej liczbie zatrudnionych w 2019 r. Źródło: Bank Światowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Państwa: Tanzania
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 28.3; Podpis osi wartości: %
 • 2. zestaw danych:
  • Państwa: Wietnam
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 35.4; Podpis osi wartości: %
 • 3. zestaw danych:
  • Państwa: Pakistan
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 38.3; Podpis osi wartości: %
 • 4. zestaw danych:
  • Państwa: Burkina Faso
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 41.4; Podpis osi wartości: %
 • 5. zestaw danych:
  • Państwa: Armenia
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 53.1; Podpis osi wartości: %
 • 6. zestaw danych:
  • Państwa: Polska
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 59.1; Podpis osi wartości: %
 • 7. zestaw danych:
  • Państwa: Niemcy
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 72.1; Podpis osi wartości: %
 • 8. zestaw danych:
  • Państwa: Japonia
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 72.6; Podpis osi wartości: %
 • 9. zestaw danych:
  • Państwa: Australia
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 77.7; Podpis osi wartości: %
 • 10. zestaw danych:
  • Państwa: USA
  • udział osób zatrudnionych w usługach (%): 79; Podpis osi wartości: %
1

Pokaż więcej

1

Zróżnicowanie sektora usług

Struktura zatrudnienia w usługach w krajach o wyższym i niższym poziomie rozwoju gospodarczego jest zróżnicowana. Zagadnienie to zostało przedstawiono na podanych wykresach. Uwzględniono na nich różnego rodzaju usługi materialne i niematerialne. Do kategorii pozostałych zaliczono m.in. działalność naukową, techniczną, sztukę, rozrywkę i rekreację. W skali globalnej największy odsetek ludności pracującej w usługach pracuje w handlu i wszelkich usługach naprawczych (ponad 30%).

RmxTwMm76ct8U
Wykres skumulowany. Struktura zatrudnienia w usługach w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Państwa: Tanzania
  • handel i naprawy: 23.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 22.70; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 3.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 9.60; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 7.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 7.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 6.50; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 3.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 15.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 2. zestaw danych:
  • Państwa: Wietnam
  • handel i naprawy: 26.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 8.30; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 9.10; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 12.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 10.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 0.90; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 9.20; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 6.70; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 15.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 3. zestaw danych:
  • Państwa: Pakistan
  • handel i naprawy: 30.30; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 19.30; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 3.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 4.30; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 10.10; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 0.00; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 4.30; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 6.70; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 21.60; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 4. zestaw danych:
  • Państwa: Burkina Faso
  • handel i naprawy: 19.20; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 9.10; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 4.70; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 5.30; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 10.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 1.20; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 8.90; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 4.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 36.40; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 5. zestaw danych:
  • Państwa: Armenia
  • handel i naprawy: 21.20; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 12.10; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 3.60; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 10.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 13.90; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 1.70; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 4.30; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 8.60; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 23.80; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
RYBHfyBVrMtNA
Wykres skumulowany. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Państwa: Polska
  • handel i naprawy: 23.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 15.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 4.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 4.2; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 12.7; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 11.2; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 13.1; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 10.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 5.6; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 2. zestaw danych:
  • Państwa: Niemcy
  • handel i naprawy: 19.1; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 11.6; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 5.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 4.1; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 15.9; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 9.5; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 9.4; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 18.4; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 6.7; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 3. zestaw danych:
  • Państwa: Japonia
  • handel i naprawy: 20; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 11.2; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 7.7; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 3.5; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 12.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 6.4; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 8.7; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 22.7; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 7.5; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 4. zestaw danych:
  • Państwa: Australia
  • handel i naprawy: 17.5; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 11.2; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 9; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 4.5; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 14.4; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 8.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 11.1; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 18.4; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 5.7; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
 • 5. zestaw danych:
  • Państwa: USA
  • handel i naprawy: 16.1; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • transport łączność i przechowywanie: 12.7; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • zakwaterowanie i gastronomia: 8.4; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • finanse i ubezpieczenia: 6.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • nieruchomości i obsługa firm: 15.6; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • administracja publiczna i obrona międzynarodowa: 4.6; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • edukacja: 11.3; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna: 17.9; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)
  • pozostałe usługi: 7.1; Podpis osi wartości: Struktura zatrudnienia w sektorze usług (%)

Pokaż więcej