Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Wybrane strony z Rocznika Statystyki Międzynarodowej GUS 2019

Polecenie 1

Zapisz wniosek wynikający z analizy danych wybranych stron Rocznika Statystyki Międzynarodowej GUS odnoszących się do wielkości zbiorów poszczególnych roślin w Chinach na tle innych krajów świata.

R1OZRXecHFdXb
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, czym spowodowana jest wysoka pozycja Chin w poniższych rankingach. Jakie są tego konsekwencje?

RkRRZag9NYGY4
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Sprawdź w dostępnych źródłach informacji geograficznej pozycję Chin w produkcji różnych wyrobów przemysłu przetwórczego. Wypisz nazwy tych wytworów, których największych producentem jest ten kraj. Zapisz wniosek.

R1UdGEHBdkEGg
(Uzupełnij).