Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Chiny wyzwaniem dla świata

RVniMudS4Fgca1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 1

Oceń słuszność stwierdzenia słynnego angielskiego historyka Arnolda Toynbeego wypowiedzianego w 1964 r. czasach intensywnej zimnej wojny między USA i ZSRR: Chiny zostawią w tyle całą resztę świata. Uzasadnij odpowiedź.

RDOkes7jICB50
(Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Wymień przyczyny i skutki (pozytywne i negatywne) szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Chin. Na podstawie tego stwórz własną mapę myśli.

RuZRT3NWagMwq
(Uzupełnij).
R1ORXo6qN6u6z
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 3

Uzasadnij, że Chiny są wyzwaniem dla świata.

RVl54qajnwJyU
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Zastanów się, jak będzie wyglądać rola Chin w gospodarce światowej w przyszłości. Zapisz swoje przewidywania.

RM0GT80qKUziH
(Uzupełnij).