Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Scharakteryzuj dynamikę eksportu i importu Polski i określ główne prawidłowości w nawiązaniu do koniunktury na rynkach międzynarodowych.

R13ORCWTnzAtD
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Opisz tendencje zmian salda handlu zagranicznego Polski w latach 2010–2018.

RkWzQdKpJiS7c
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Porównaj dynamikę eksportu i importu Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej; określ podobieństwa i różnice.

R1cEd59t6gF0q
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Określ, czy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na zmiany wartości i dynamiki eksportu, importu i bilansu handlowego.

RiNkfOC0WXlbq
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Przedstaw głównych partnerów handlowych Polski. Czy Polska jest także wśród głównych partnerów handlowych tych krajów? Wyjaśnij dlaczego.

R1cEd59t6gF0q
(Uzupełnij).
Polecenie 6

Wyjaśnij strukturę towarową handlu zagranicznego Polski. Omów, jakie dobro stanowi największy udział w strukturze towarowej handlu, a jakie najmniejszy.

R1cEd59t6gF0q
(Uzupełnij).

Wybrane wskaźniki importu, eksportu oraz bilansu handlowego dla Polski i Unii Europejskiej

R1ZQZZENqiG6o1
Grafika przedstawia składowe eksportu i importu. Na eksport składa się wartość eksportu. Dynamika eksportu rok do roku w procentach. Kierunki eksportu w procentach. Dynamika eksportu w stosunku do roku bazowego, w 1995 roku przyjęte 100%. Struktura towarowa eksportu w procentach. Na import składa się wartość importu. Dynamika importu w stosunku do roku bazowego. Dynamika importu rok do roku w procentach. Kierunki importu w procentach. Struktura towarowa importu w procentach. Na bilans handlowy składa się saldo bilansu handlowego. Dynamika zmian salda bilansu handlowego w stosunku do roku bazowego. Saldo bilansu handlowego w grupach towarów. Eksport minus import równa się bilans handlowy. 1. Wartość eksportu w latach 1995-2020 (w mld USD) w Polsce i Unii Europejskiej Wartość eksportu w latach 1995-2020 (w mld USD) w Polsce
Wykres przedstawia eksport w Polsce. W 1995 roku wyniósł poniżej 50 miliardów dolarów. Potem wzrastał i w 2000 roku wyniósł 50 miliardów dolarów. W 2008 roku 200 miliardów dolarów. W 2009 roku ponad 150 miliardów dolarów. W 2011 roku ponad 200 miliardów dolarów. W 2014 roku 250 miliardów dolarów. W 2018, 2019 i 2020 roku ponad 300 miliardów dolarów.
Wartość eksportu w latach 1995-2020 (w mld USD) Unii Europejskiej
Wykres przedstawia eksport w Unii Europejskiej. W 1995 roku wyniósł ponad 2000 miliardów dolarów. W 2002 roku 3000 miliardów dolarów. W 2006 roku 5000 miliardów dolarów. W 2008 roku ponad 6000 miliardów dolarów. W 2009 roku ponad 5000 miliardów dolarów. W 2011 roku prawie 7000 miliardów dolarów. W 2014 roku ponad 7000 miliardów dolarów. W 2018 roku prawie 8000 miliardów dolarów. W 2020 roku ponad 7000 miliardów dolarów., 2. Dynamika eksportu w latach 1996-2020 stosunku do roku bazowego (1995=100%) w Polsce i Unii Europejskiej Dynamika eksportu w latach 1996-2020 stosunku do roku bazowego (1995 = 100%) w Polsce i Unii Europejskiej
Wykres przedstawia dynamikę eksportu dla Polski i Unii Europejskiej. W 1995 roku przyjęto 100%. Dla Unii Europejskiej w 2001 roku dynamika zaczęła wzrastać. W 2007 roku wyniosła prawie 200. W 2010 roku 200. W 2017 roku ponad 200. W 2019 roku 200. Dla Unii Europejskiej w 2001 roku dynamika eksportu wyniosła prawie 100. W 2007 roku 500. W 2008 roku 400. W 2010 roku prawie 600. W 2013 roku 700. W 2017 roku 900. W 2019 roku ponad 900., 3. Dynamika eksportu w latach 1995-2020 (rok do roku w %) w Polsce i Unii Europejskiej Dynamika eksportu w latach 1995-2020 (rok do roku w %) w Polsce i Unii Europejskiej
Wykres przedstawia dynamikę eksportu w Polsce i Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej w 1995 roku wyniosła poniżej 10. W 1996 roku 5. W 1997 roku ponad 10. W 2000 roku prawie 15. W 2003 roku ponad 0. W 2005 roku 5. W 2009 roku poniżej minus 10. W 2010 roku 10. W 2012 roku ponad 0. W 2015 roku ponad 5. W 2020 roku prawie minus 10. W Polsce dynamika eksportu w 1995 roku wyniosła ponad 10. W 1998 roku prawie 15. W 1999 roku prawie minus 5. W 2000 roku prawie 25. W 2001 roku ponad 0. W 2003 roku prawie 15. W 2004 roku 5. W 2006 roku 15. W 2009 roku ponad minus 5. W 2010 roku ponad 10. W 2012 roku 5. W 2017 roku prawie 10. W 2020 roku około 0., 4. Kierunki eksportu w 2020 roku (w %) w Polsce Kierunki eksportu w 2020 roku (w %) w Polsce
Wykres kołowy przedstawia kierunki eksportu w Polsce. Niemcy to 27%. Wielka Brytania 6%. Czechy 6%. Francja 6%. Holandia 5%. Włochy 5%. Pozostałe 45%., 5. Struktura towarowa eksportu w 2020 roku (w %) w Polsce Struktura towarowa eksportu w 2020 roku (w %) w Polsce
Wykres kołowy przedstawia strukturę towarową eksportu w Polsce. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy to 38%. Różne wyroby przemysłowe 18%. Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca 17%. Żywność i zwierzęta żywe 10%. Chemikalia i produkty pokrewne 10%. Napoje i tytoń 3%. Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2%. Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 2%. Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne 0%., 6. Wartość importu w latach 1995-2020 (w mld USD) w Polsce i Unii Europejskiej Wartość importu w latach 1995-2020 (w mld USD) w Polsce
Wykres przedstawia wartość importu w Polsce. W 1996 roku wyniósł poniżej 50 miliardów dolarów. W 1998 roku ponad 50 miliardów dolarów. W 2004 roku poniżej 100 miliardów dolarów. W 2006 roku poniżej 150 miliardów dolarów. W 2008 roku ponad 200 miliardów dolarów. W 2009 roku ponad 150 miliardów dolarów. W 2011 roku prawie 250 miliardów dolarów. W 2014 roku 250 miliardów dolarów. W 2018 i 2019 roku ponad 300 miliardów dolarów. W 2020 roku poniżej 300 miliardów dolarów.
Wartość importu w latach 1995-2020 (w mld USD) w Unii Europejskiej
Wykres przedstawia wartość importu w Unii Europejskiej. W 1995 roku wyniósł ponad 2000 miliardów dolarów. W 2003 roku ponad 3000 miliardów dolarów. W 2005 roku ponad 4000 miliardów dolarów. W 2008 roku ponad 6000 miliardów dolarów. W 2009 roku 5000 miliardów dolarów. W 2011 roku ponad 6000 miliardów dolarów. W 2015 roku poniżej 6000 miliardów dolarów. W 2018 i 2019 roku ponad 7000 miliardów dolarów. W 2020 roku ponad 6000 miliardów dolarów., 7. Dynamika importu w latach 1996-2020 w stosunku do roku bazowego (1995=100%) w Polsce i Unii Europejskiej Dynamika importu w latach 1996-2020 w stosunku do roku bazowego (1995=100%) w Polsce i Unii Europejskiej
Wykres przedstawia dynamikę importu. W 1995 roku przyjęto 100%. W Unii Europejskiej w 2006 roku wyniosła ponad 100. W 2008 roku 200. W latach 2017, 2018 i 2019 wyniosła ponad 200. W 2020 roku spadła do 200. W Polsce dynamika importu w 2000 roku wyniosła 100. W 2006 roku prawie 400. W 2008 roku prawie 700. W 2009 roku prawie 500. W 2011 roku 700. W 2014 roku ponad 700. W 2018 i 2019 roku ponad 900. W 2020 roku 900., 8. Dynamika importu w latach 1995-2020 (rok do roku w %) w Polsce i Unii Europejskiej Dynamika importu w latach 1995-2020 (rok do roku w %) w Polsce i Unii Europejskiej
Wykres przedstawia dynamikę importu. W Unii Europejskiej w 1996 roku wyniosła ponad 0. W 2003 roku 20. W 2005 roku 10. W 2009 roku minus 20. W 2010 roku 10. W 2011 roku prawie 20. W 2012 roku prawie minus 10. W 2015 roku ponad minus 10. W 2017 i 2018 roku ponad 10. W 2020 roku prawie minus 10. W Polsce dynamika importu w 1996 roku wyniosła prawie 30. W 1999 roku poniżej 0. W 2000 roku ponad 10. W 2003 roku ponad 20. W 2007 roku 30. W 2009 roku prawie minus 30. W 2010 roku 20. W 2012 roku prawie minus 10. W 2014 roku prawie 10. W 2015 roku minus 10. W 2017 i 2018 roku ponad 10. W 2020 roku poniżej 0., 9. Kierunki importu w 2020 roku (w %) w Polsce Wykres kołowy przedstawia kierunki importu w Polsce. Niemcy to 23%. Chiny 12%. Rosja 6%. Włochy 5%. Francja 4%. Holandia 3%. Pozostałe 47%., 10. Struktura towarowa importu w 2020 roku (w %) w Polsce Struktura towarowa importu w 2020 roku (w %) w Polsce
Wykres kołowy przedstawia strukturę towarową importu. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 36%. Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca 16%. Chemikalia i produkty pokrewne 15%. Różne wyroby przemysłowe 14%. Żywność i zwierzęta żywe 8%. Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 5%. Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 3%. Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne 1%. Napoje i tytoń 1%. Pozostałe 1%., 11. Saldo bilansu handlowego w latach 1995-2020 (w mld USD) w Polsce i Unii Europejskiej Saldo bilansu handlowego w latach 1995-2020 (w mld USD) w Polsce
Wykres przedstawia bilans handlowy Polski. W 1995 roku było dodatnie. W latach od 1996 do 2012 roku było ujemne. Najniższe było w 2008 roku, kiedy wyniosło prawie minus 30 miliardów dolarów. W 2013 i 2014 roku poniżej 10 miliardów dolarów. W latach od 2015 do 2018 wyniosło poniżej 20 miliardów dolarów. W 2019 roku prawie 30 miliardów dolarów. W 2020 roku 40 miliardów dolarów. Saldo bilansu handlowego w latach 1995-2020 (w mld USD) w Unii Europejskiej
Wykres przedstawia bilans handlowy Unii Europejskiej. W latach od 1995 do 1998 wyniósł ponad 100 miliardów dolarów. W latach od 1999 do 2001 poniżej 100 miliardów dolarów. W latach od 2002 do 2011 wynosił około 200 miliardów dolarów. W 2012 roku ponad 400 miliardów dolarów. W latach od 2103 do 2015 wyniósł prawie 600 miliardów dolarów. W latach od 2016 do 2018 wyniósł ponad 600 miliardów dolarów. W 2019 i 2020 roku wyniósł ponad 500 miliardów dolarów., 12. Dynamika zmian salda bilansu handlowego w latach 1996-2020 w stosunku do roku bazowego (1995=100%) w Polsce i Unii Europejskiej Dynamika zmian salda bilansu handlowego w latach 1996-2020 w stosunku do roku bazowego (1995=100%) w Polsce i Unii Europejskiej
Wykres przedstawia dynamikę zmian salda bilansu handlowego. 1995 roku przyjęto jako 100%. W Unii Europejskiej w latach od 1999 do 2001 odnotowano wartości ujemne. W latach od 2002 do 2005, w 2006 roku, w latach od 2009 do 2012 wyniósł ponad 0 miliardów dolarów. W latach od 2013 do 2020 wyniósł niemal 500 miliardów dolarów. W Polsce w latach od 1996 do 2006 odnotowano wartości ujemne zbliżające się do minus 500 miliardów dolarów. W 2007 roku ponad minus 500 miliardów dolarów. W 2008 roku ponad minus 1000 miliardów dolarów. W latach od 2009 do 2012 wyniósł prawie minus 500 miliardów dolarów. W latach od 2013 do 2016 wyniósł ponad 0 miliardów dolarów dochodząc do 500 miliardów dolarów. W 2017 roku ponad 500 miliardów dolarów. W 2018 roku poniżej 500 miliardów dolarów. W 2019 roku ponad 500 miliardów dolarów. W 2020 roku ponad 1000 miliardów dolarów., 13. Saldo bilansu handlowego w grupach towarów w 2020 roku (w mln PLN) w Polsce Wykres przedstawia saldo bilansu handlowego w grupach towarów. Żywność i zwierzęta żywe ponad 40000 milionów złotych. Napoje i tytoń ponad 10000 milionów złotych. Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw prawie minus 10000 milionów złotych. Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne prawie minus 40000 milionów złotych. Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne odnotowano niewielkie wartości ujemne. Chemikalia i produkty pokrewne prawie minus 50000 milionów złotych. Towary przemysłowe skalsyfikowane według surowca prawie 20000 milionów złotych. Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 30000 milionów złotych. Różne wyroby przemysłowe ponad 40000 milionów złotych. Pozostałe prawie minus 10000 milionów złotych.
Wskaźniki importu, eksportu oraz bilansu handlowego dla Polski i Unii Europejskiej
Źródło: dostępny w internecie: Englishsquare sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.