Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1HY4IeGBW0J11
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R15FYNrZs2uIu1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1SGsqABHEoXw2
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 4

Mapa przedstawia główne towary eksportowe w poszczególnych krajach świata dominujące w strukturze towarowej eksportu od co najmniej dwóch dekad. Przypisz odpowiednie określenia do kolorów w legendzie, wiedząc, że kolorem szarym oznaczono brak danych.

RTa6XVWowzBxE
RAR5vrEJ1UnF8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1IsWQERHFodD
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 5
RrJCf5yLy2DYJ2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RDCCWtJlBHTCi
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 6

Wykres przedstawia wartość eksportu i importu (w mld USD) w Polsce w latach 2010‑2020. Określ, która krzywa przedstawia wartość eksportu, a która importu uzupełniając legendę wykresu. Oznacz odpowiednim kolorem lata, w których występował deficyt handlowy (czerwony) i nadwyżka handlowa (zielony).

R1CTdojpcbbjm
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1SS2awESIHon
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RdtLpwN3J7aWq
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 7

Wykres prezentuje strukturę towarową eksportu w Polsce w latach 1996‑2019. Określ prawidłowości jej zmian w czasie.

RX2ZLrGKh3Hhv
R1IQg7b0ntyfh
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Podając konkretne przykłady, wykaż korzyści wynikające z międzynarodowej wymiany handlowej.

R1IQg7b0ntyfh
(Uzupełnij).