Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R1XQK5w8qOQjc

II wojna światowa – lekcja powtórzeniowa

Defilada 1 Armii Wojska Polskiego na ulicy Marszałkowskiej w wyzwolonej Warszawie 19 stycznia 1945
Defilada 1 Armii Wojska Polskiego na ulicy Marszałkowskiej w wyzwolonej Warszawie 19 stycznia 1945, 1945, domena publiczna

Wprowadzenie

Polska zaliczana była do krajów zwycięskich w II wojnie światowej. Poniosła jednak w jej wyniku tak wielkie straty, że trudno mówić o rzeczywistym zwycięstwie w tej wojnie. Około sześciu milionów ofiar śmiertelnych wśród obywateli, ogromne zniszczenia materialne (przypomnij sobie zniszczenia Warszawy po powstaniu!), utrata terenów na wschodzie, przyłączonych do ZSRR – to tylko niektóre z nich.

Czy mogło stać się inaczej? Co można było zrobić, by bilans wojny był korzystniejszy? Nie chodzi o tak zwaną „historię alternatywną” i „gdybanie”: a gdyby Polska przyjęła żądania Niemiec przed wybuchem wojny, a gdyby powstanie warszawskie nie… Chodzi raczej o krytyczne przyjrzenie się wybranym wydarzeniom wojny.

Pomoże w tym metaplan: schemat rozumowania, w którym najpierw zajmujemy się tym, jak było, a dopiero potem – jak powinno było być (albo jak chcielibyśmy, żeby było). Następnie zastanawiamy się, dlaczego nie było tak, jak być powinno. Wreszcie wyciągamy wnioski.

j0000008NTB6v32_0000000E

Klęska w kampanii wrześniowej

1
Ćwiczenie 1

Jak było? Wypisz w punktach najważniejsze fakty.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2
R19Km846gWaeT1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3

Jak powinno być? Którą z poniższych propozycji uważasz za bardziej pożądaną, a którą za bardziej możliwą do osiągnięcia? A może o którejś z nich można powiedzieć jedno i drugie?

 • A) Polacy zwyciężają w wojnie obronnej.

 • B) Niemcy nie napadają na Polskę.

1
Ćwiczenie 4

Dokończ propozycje wniosków. Tu także możesz dodać własne.

 • 1) Nie należy liczyć na…

 • 2) Armia powinna…

 • 3) Główny cel dyplomacji to…

uzupełnij treść
j0000008NTB6v32_00000015

Ruch oporu i jego problemy

1
Ćwiczenie 5

Wypisz w punktach najważniejsze fakty.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 6
R1ZjJyyUSg1im1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7

Jak powinno być? Którą z poniższych propozycji uważasz za bardziej pożądaną, a którą za bardziej możliwą do osiągnięcia? A może o którejś z nich można powiedzieć jedno i drugie?

 • A) Ruch oporu jest jeszcze bardziej prężny, lepiej koordynowany, bardziej zjednoczony, niż był.

 • B) Polska odnosi zwycięstwo w regularnej wojnie i ruch oporu nie jest potrzebny.

1
Ćwiczenie 8

Dokończ propozycje wniosków. Tu także możesz dodać własne.

 • 1) Działania konspiracyjne należy…

 • 2) Młodzież powinna…

 • 3) Zwierzchnicy ruchu oporu …

uzupełnij treść
j0000008NTB6v32_0000001W

Klęska Powstania Warszawskiego

1
Ćwiczenie 9

Wypisz w punktach najważniejsze fakty.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 10
RhC3EyHGCnHwo1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 11

Jak powinno być? Którą z poniższych propozycji uważasz za bardziej pożądaną, a którą za bardziej możliwą do osiągnięcia? A może o którejś z nich można powiedzieć jedno i drugie?

 • A) Powstanie nie wybucha.

 • B) Powstanie zwycięża.

1
Ćwiczenie 12

Dokończ propozycje wniosków. Tu także możesz dodać własne.

 • 1) Przy podejmowaniu decyzji o wybuchu powstania…

 • 2) Najważniejszą troską przywódców powstania…

uzupełnij treść
j0000008NTB6v32_0000002L

Przesiedlenia ludności

1
Ćwiczenie 13

Wypisz w punktach najważniejsze fakty.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 14
R1EfB4y8XlC991
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 15

Jak powinno być? Którą z poniższych propozycji uważasz za bardziej pożądaną, a którą za bardziej możliwą do osiągnięcia? A może o którejś z nich można powiedzieć jedno i drugie?

 • A) Udaje się zapobiec przesiedleniom.

 • B) Przesiedlenia są lepiej zorganizowane, bezpieczniejsze dla przesiedlanych.

1
Ćwiczenie 16

Dokończ propozycję wniosku. Tu także możesz dodać własne wnioski.

 • Nieprawda, że…

uzupełnij treść
j0000008NTB6v32_00000038

Holokaust

1
Ćwiczenie 17

Wypisz w punktach najważniejsze fakty.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 18
Rgrn0kR2gABTR1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 19

Jak powinno być? Którą z poniższych propozycji uważasz za bardziej pożądaną, a którą za bardziej możliwą do osiągnięcia? A może o którejś z nich można powiedzieć jedno i drugie?

 • A) Żydzi nie są prześladowani.

 • B) Więcej Żydów udaje się uratować.

1
Ćwiczenie 20

Dokończ propozycję wniosku. Tu także możesz dodać własne wnioski.

 • Aby skutecznie pomóc Żydom w czasie II wojny światowej…

uzupełnij treść
j0000008NTB6v32_0000003V

Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów

1
Ćwiczenie 21

Wypisz w punktach najważniejsze fakty.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 22
R7z91j9FOmR4H1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 23

Jak powinno być? Którą z poniższych propozycji uważasz za bardziej pożądaną, a którą za bardziej możliwą do osiągnięcia? A może o którejś z nich można powiedzieć jedno i drugie?

 • A) Komuniści nie przejmują władzy.

 • B) Komuniści wprowadzają demokrację.

1
Ćwiczenie 24

Dokończ propozycje wniosków. Tu także możesz dodać własne.

 • 1) W stosunku do komunistów należało…

 • 2) Mieli rację…

uzupełnij treść