Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Przeanalizuj opis poniższego schematu, ukazujący, czym jest mesjanizm i w jakich formach występował. Zastanów się, które z tych odmian pojawiły się w treści lekcji. Zapisz notatkę na ten temat.
Przeanalizuj opis poniższego schematu, ukazujący, czym jest mesjanizm i w jakich formach występował. Zastanów się, które z tych odmian pojawiły się w treści lekcji. Zapisz notatkę na ten temat.
RYaAdq22W4hjS
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.
RmnalsbL0I5R31
Ilustracja przedstawia schemat zbudowany z czterech kafelków. Na górze największy z napisem Mesjanizm poniżej z odchodzącymi strzałkami trzy mniejsze z napisami od lewej: millenaryzm, apokaliptyzm, pasjonizm. Oznaczone są: 1. Mesjanizm. Mesjasz realizuje swoją misję, którą jest przeprowadzenie narodu (lub narodów) przez ciężkie dla niego czasy i zamęt historyczny, ku szczęśliwej przyszłości. Idea misji i idea mesjasza są tu niezbędne. Jeżeli twórca koncepcji wskazuje misję danego narodu, lecz nie uważa go za mesjasza zbiorowego (naród wybrany) i nie wskazuje mesjasza jednostkowego (przewodzącego narodowi), mamy do czynienia z „misjonizmem”, lecz nie z mesjanizmem. Obraz przedstawia grupę ludzi, która skupiona wokół lidera. Ludzie patrzą w niebo i mają wyciągnięte ręce. Liderem grupy jest mężczyzna, który trzyma laskę i jest oświetlony promieniem słońca. Mężczyzna spogląda w górę. 2. Millenaryzm. Idea szczęśliwej, pomyślnej, echatologicznej przyszłości, na przykład Królestwa Bożego na ziemi. W polskim romantyzmie każda koncepcja mesjaniczna była równocześnie millenaryzmem. Obraz przedstawia starszego mężczyznę z brodą, który wygląda, jakby był zbudowany z chmur. Trzyma kulę, w której są postaci ludzkie. Wokół mężczyzny znajdują się ludzie. 3. Apokaliptyzm. Apokaliptyczna wizja piekła na ziemi, cierpienia i krwawego końca dziejów, przed którymi ewentualnie może nas obronić tylko mesjasz i zawierzenie jego misji. Obraz przedstawia czterech jeźdźców na koniach. Pierwszy jest wychudzony, tak samo jak jego koń. Drugi jeździec trzyma wagę, trzeci miecz, a czwarty łuk i strzałę. Pod nimi leżą tratowani ludzie. Nad jeźdźcami leci anioł, a za nim znajdują się błyski i skłębione chmury. 4. Pasjonizm. Motyw cierpień jednostek, a nawet całych narodów, niezbędnych w chwilach dziejowego kryzysu. Często także motyw koniecznego odpokutowanie dawnych win, bez którego nie nastanie pomyślna przyszłość. Obraz przedstawia Jezusa, który siedzi samotnie na skale.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z.o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2
Odnosząc się do schematu rozważ, w jakich epokach i w jakich koncepcjach filozoficznych/literackich zaistniały przedstawione tu formy mesjanizmu. Co mogło być tego przyczyną? Podaj przykłady przejawów mesjanizmu w filozofii, literaturze pięknej, sztuce.
Odnosząc się do schematu rozważ, w jakich epokach i w jakich koncepcjach filozoficznych/literackich zaistniały przedstawione tu formy mesjanizmu. Co mogło być tego przyczyną? Podaj przykłady przejawów mesjanizmu w filozofii, literaturze pięknej, sztuce.
RK49lO8b3uQy1
(Uzupełnij).
R7XWpg6LHyIO21
Ilustracja przedstawia schemat zbudowany z czterech kafelków. Na górze największy z napisem Mesjanizm poniżej z odchodzącymi strzałkami trzy mniejsze z napisami od lewej: millenaryzm, apokaliptyzm, pasjonizm.