Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj infografikę i zapoznaj się ze sposobem rozwiązania zadania o liczbach, które sprowadza się do rozwiązania równania kwadratowego.

RGxp8tigq6qLc
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 2

Naturalna liczba dwucyfrowa ma na miejscu dziesiątek cyfrę 2. Jeżeli tę liczbę pomnożymy przez liczbę utworzoną z tych samych cyfr, lecz zapisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy iloczyn równy 736. Znajdź tę liczbę.