Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1SWQi5GgTBUX
Ćwiczenie 1
Połącz w pary wielokąt wypukły z odpowiadającą mu liczbą przekątnych element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 5 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 4 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 5 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 4 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 5 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 4 prawy element 4 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 5 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 4 prawy element 5 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 5 prawy, 2. element 3 prawy, 3. element 1 prawy, 4. element 2 prawy, 5. element 4 prawy
RIvf4o2FdP0AN
Ćwiczenie 2
Wstaw rozwiązanie równania Dane są dwie liczby, których iloczyn jest równy 15, a suma jest równa 4√5. Równanie, które pozwoli obliczyć liczbę x spełniającą warunki zadania to 1. pierwszy_poprawny, 2. trzeci_niepoprawny
RFWltU0PtvBdU
Ćwiczenie 3
W spotkaniu grupy przyjaciół uczestniczyło n osób. Każda osoba uścisnęła dłoń wszystkim pozostałym osobom. Łącznie wymieniono 66 uścisków. Ilu przyjaciół uczestniczyło w spotkaniu? Możliwe odpowiedzi: 1. 12, 2. 10, 3. 11, 4. 14
Riy9RbALREZGy
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oblicz dłuższą przyprostokątną x trójkąta prostokątnego o polu 70 cm^2, wiedząc, że różnica długości tych przyprostokątnych jest równa 4 cm.. x(x-4)2=70. Możliwe odpowiedzi: , . x2-4x-140=0. Możliwe odpowiedzi: ,
R10GHrSrs8Ozh
Ćwiczenie 5
Wstaw rozwiązanie Suma kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych niepodzielnych przez 3 jest równa 761.
Równanie opisujące tę sytuację to:
1. pierwszy_poprawny, 2. drugi_porawny, 3. trzeci_niepoprawny a to 1. pierwszy_poprawny, 2. drugi_porawny, 3. trzeci_niepoprawny element
RwnfQQTeh0zl4
Ćwiczenie 6
Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
RmzKqZO99P6kP
Ćwiczenie 7
Liczbę 12 przedstaw w postaci sumy dwóch składników tak, aby suma ich sześcianów była równa 576. Uzupełnij równanie, aby opisywało powyższą sytuację, gdzie x jest jednym ze składników sumy. x2- Tu uzupełnijx+Tu uzupełnij =0
RfUgX0NWcAm8i
Ćwiczenie 8
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 78 cm2. Wysokość graniastosłupa jest o 2 cm dłuższa od krawędzi podstawy a. Aby obliczyć długość krawędzi podstawy należy rozwiązać równanie: Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź A, 4. Nieprawidłowa odpowiedź A