Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z infografiką, a następnie wykonaj polecenia.

Rybr5iwPatyNJ1
Ilustracja interaktywna 1. abc def
Polecenie 2

Udowodnij, że dla kątów trójkąta ostrokątnego α,β,γ zachodzi tożsamość: 1tgαtgβ+1tgβtgγ+1tgγtgα=1.

Polecenie 3

Udowodnij, że dla kątów trójkąta 2α,2β,2γ prawdziwa jest tożsamość: tgα·tgβ+tgβ·tgγ+tgγ·tgα=1