Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R13JrVxNW8LJS
Ćwiczenie 1
Połącz w pary wyrażenia tak, aby otrzymać tożsamość: tg3x-tgx1+tg3xtgx= Możliwe odpowiedzi: 1. tg6x, 2. tg2x, 3. tg3x, 4. tg4x tg5x-tg2x1+tg5xtg2x= Możliwe odpowiedzi: 1. tg6x, 2. tg2x, 3. tg3x, 4. tg4x tgx+tg3x1-tgxtg3x= Możliwe odpowiedzi: 1. tg6x, 2. tg2x, 3. tg3x, 4. tg4x tg4x+tg2x1-tg4xtg2x= Możliwe odpowiedzi: 1. tg6x, 2. tg2x, 3. tg3x, 4. tg4x
RFLa0S9bmO0gB
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RnFzJ85O9LhF5
Ćwiczenie 3
Wskaz tożsamość trygonometryczną. Możliwe odpowiedzi: 1. cos45°-x·cosx=sin45°-x·sinx+12, 2. cos45°+x·cosx=sin45°+x·sinx+12, 3. cos45°-x·cosx=sin45°+x·sinx=12, 4. cos45°-x·sinx=sin45°-x·cosx+12
RekTpgOd4dH0H
Ćwiczenie 4
Wstaw takie wyrażenie, aby otrzymać tożsamość. tgπ4-x= 1. sinα+cosαcosα-sinα, 2. cosα+sinαsinα-cosα, 3. sinα-cosαcosα+sinα, 4. cosα-sinαcosα+sinα.
RnIJkO0AekZYC
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rw5aAIrZLkIs1
Ćwiczenie 6
Poniżej przedstawiono dowód tożsamości trygonometrycznej cos2π2-α-sin2π3-α·sinα-π3=34. Uporządkuj ten dowód zakładając, że dowód prowadzimy od strony lewej do prawej. Elementy do uszeregowania: 1. =sin2α-sin2π3cosα-cos2π3sinαsinαcosπ3-cosαsinπ3=, 2. =sin2α-14sin2α-34cos2α=, 3. =34sin2α+cos2α=, 4. =sin2α-32cosα+12sinα12sinα-32cosα=
Ćwiczenie 7

Udowodnij, że jeżeli α,β,γ są kątami trójkąta, to równość

sin2γ+2sinαsinβcosγ=sin2α+sin2β

jest tożsamością.

Ćwiczenie 8

Udowodnij, że równość

sinα+2sinπ3-α2cosπ6-α-3cosα=3tgα

jest tożsamością.