Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z infografiką. Wskaż sytuacje, w których przydatne są poszczególne rodzaje zaznaczeń.

1
Ćwiczenie 1
RYEKc5BNA4xhT
Korzystając z obiektów wyciętych w ćwiczeniach 5.–7. stwórz plakat reklamujący koncert tej trójki. (Uzupełnij).
RdsizivhU8NyJ