Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z infografiką. Poszukaj aktualnych danych. Rozstrzygnij, czy widoczny jest jakiś trend.

Udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych w latach 2015–2020 według typu uczelni publicznych (w %)

RTwTNhcvKuZte1
Wykres kolumnowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • rok: 2014/2015
  • uczelnie techniczne: 12
  • uniwersytety: 17
  • inne uczelnie: 19
 • 2. zestaw danych:
  • rok: 2015/2016
  • uczelnie techniczne: 13
  • uniwersytety: 17
  • inne uczelnie: 19
 • 3. zestaw danych:
  • rok: 2016/2017
  • uczelnie techniczne: 13
  • uniwersytety: 18
  • inne uczelnie: 21
 • 4. zestaw danych:
  • rok: 2017/2018
  • uczelnie techniczne: 14
  • uniwersytety: 18
  • inne uczelnie: 20
 • 5. zestaw danych:
  • rok: 2018/2019
  • uczelnie techniczne: 14
  • uniwersytety: 18
  • inne uczelnie: 20
 • 6. zestaw danych:
  • rok: 2019/2020
  • uczelnie techniczne: 15
  • uniwersytety: 18
  • inne uczelnie: 20
Oprac. na podst.: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Raport Kobiety na Politechnikach 2021, dziewczynynapolitechniki.pl [online, dostęp 24.11.2021].
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., Raport Kobiety na Politechnikach, s. 23, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Zastanów się, z czego wynika niski odsetek kobiet studiujących kierunki informatyczne.