Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj informacje zawarte w infografice i na ich podstawie rozwiąż zadanie.

RicNDfDInJhxO
1. opis alternatywny
Polecenie 2

Rozwiąż poniższe zadania testowe. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Za jednostkę przyjmujemy odległość między sąsiednimi punktami kratowymi.