Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Poniższa infografika pokazuje w jaki sposób można  wykorzystać definicję Cauchy'ego granicy funkcji w punkcie do wykazania, że dana liczba jest granicą funkcji wymiernej. Zapoznaj się z przedstawioną metodą a następnie wykonaj polecenia znajdujące się poniżej.

RXWT35CnCDCHA
Ilustracja interaktywna 1. {audio}x-x0=x--1=x+1, 2. {audio}fx=2x2-4x-6x+1, g=-8

Dana jest funkcja

Polecenie 2

W dowolny znany Ci sposób oblicz granicę funkcji w punkcie .

Polecenie 3

Korzystając z definicji Cauchy'ego granicy funkcji w punkcie wykaż, że wyznaczona w poprzednim poleceniu liczba jest granicą funkcji w punkcie .