Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj przykłady przedstawione w infografice. Wykorzystując uzyskane informacje rozwiąż samodzielnie Polecenie 2 i Polecenie 3.

R1b5hwZ0IibKU1
1. Dziedzina funkcji {audio}Dziedziną funkcji f jest zbiór sześcioelementowy., 2. Graf {audio}opis alternatywny
Ważne!
Narysowanie grafu nie jest możliwe dla funkcji, której dziedzina składa się z nieskończenie wielu elementów., 3. Tabela {audio}opis alternatywny
Ważne!
Przedstawienie funkcji za pomocą tabeli nie jest możliwe dla funkcji, której dziedzina składa się z nieskończenie wielu elementów., 4. Wzór {audio}opis alternatywny
Ważne!
Przedstawienie funkcji za pomocą tabeli nie jest możliwe dla funkcji, której dziedzina składa się z nieskończenie wielu elementów.
Polecenie 2

Dana jest funkcja liczbowa przedstawiona wzorem: fx=x-2x, gdzie x. Podaj dziedzinę i zbiór wartości tej funkcji oraz opisz ją słownie.

Polecenie 3

Funkcja f każdej liczbie pierwszej z przedziału 10, 30 przyporządkowuje liczbę o cztery mniejszą.

a) Narysuj tabelkę funkcji f.

b) Podaj zbiór wartości funkcji f.

c) Oblicz wartość wyrażenia 3·f13-f23.

d) Czy do wykresu tej funkcji należą punkty, których obie współrzędne są liczbami pierwszymi?