Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1bbXSVrHaRgI
Ćwiczenie 1
Funkcja f opisana jest wzorem fx=3x-7, gdzie x. Opisem słownym funkcji jest: Możliwe odpowiedzi: 1. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje trzykrotność różnicy tej liczby x i liczby siedem., 2. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje trzykrotność liczby x pomniejszonej o liczbę siedem., 3. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje trzecią potęgę liczby x pomniejszoną o liczbę siedem., 4. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje liczbę x pomniejszoną o liczbę siedem.
Ćwiczenie 2

Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki.

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

fx

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

Wykres tej funkcji przedstawiony jest na rysunku:

Ryc2kWsjlA3jZ
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1RoQy3tfr0iU
Ćwiczenie 3
Funkcja f przedstawiona jest opisem słownym: „każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowany jest jej sześcian powiększony o potrojony kwadrat liczby x”.
Wskaż wzór opisujący tę funkcję. Możliwe odpowiedzi: 1. fx=3x+3x2, 2. fx=x+3x2, 3. fx=x3+3x2, 4. fx=3x3+3x2
RnU80pQ4OkyM5
Ćwiczenie 4
Funkcja f opisana jest wzorem: fx=-0,5x+3,5, gdzie x.
Wskaż zbiór uporządkowanych par, który przedstawia tę funkcję. Możliwe odpowiedzi: 1. -3; 2, -2; 2,5, -1; 3, 0; 3,5, 1; 4, 4; 5,5, 2. -3; 4, -2; 2, -1; 3, 0; 3,5, 1; 4,5, 4; 5,5, 3. -3;-4, -2; 2,5, -1; 3, 0; 3,5, 1; 4, 4; 5,5, 4. -3;-6, -2; 2,5, -1; 3, 0; 3,5, 1; 4, 4; 5,5
RNPT3JnNZVIK8
Ćwiczenie 5
Dana jest funkcja fx=-2x-7, gdzie x. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór
Ćwiczenie 6

Dane są dwa zbiory liczbowe:

X=-2; -1,5; 0; 2,3; 3,5Y=-1; 0; 1.

Funkcja f:XY każdej liczbie x ze zbioru X przyporządkowuje liczbę y ze zbioru Y w następujący sposób: liczbie ujemnej przyporządkowuje liczbę -1, zeru liczbę 0, liczbie dodatniej 1.

Wskaż wykres przedstawiający tę funkcję.

R59GZivGL4U2x
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
REFE2dIHsftxG
Ćwiczenie 7
Wskaż wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Jeżeli dziedziną funkcji jest zbiór liczb naturalnych, to wykresem funkcji jest linia ciągła., 2. Jeżeli dziedziną funkcji i zbiorem wartości funkcji są liczby rzeczywiste, to funkcję nazywamy funkcją liczbową., 3. Zbiór wartości funkcji może być zbiorem jednoelementowym., 4. Do wykresu funkcji mogą należeć dwa różne punkty, których odcięte są sobie równe.
Ćwiczenie 8

Wskaż graf funkcji przedstawionej za pomocą tabelki.

x

-7

-4

-3

0

4

6

9

fx

3

2

0

2

5

0

3

R6VbdLeLeiVJp
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.