Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z infografiką i z rodzajami przybliżeń w niej przedstawionymi. Następnie na jej podstawie wykonaj znajdujące się poniżej polecenie.

R1cQ50BcsjrAw
Infografika. Przybliżenie to podanie przybliżonej wartości liczby z pewną dokładnością.
  1. Jeśli przybliżenie liczby jest mniejsze od tej liczby, to mówimy o przybliżeniu z niedomiarem. Przybliżenie takie otrzymamy, odrzucając wszystkie cyfry od pewnego miejsca, na przykład: 0,2547=0,2 oddzielamy pionową linią poziostałą częśc ułamka 5470,2.
  2. Jeśli przybliżenie liczby jest większe od tej liczby, to mówimy o przybliżeniu z nadmiarem. Przybliżenie takie otrzymamy, odrzucając wszystkie cyfry od pewnego miejsca i jednocześnie zwiększając o jeden ostatnią nieodrzuconą cyfrę, na przykład: 0,2547=0,2|5470,3.
Przykład: Weźmy ułamek 532=0,15625. Wtedy mamy następujące przybliżenia:
  1. Przybliżeniem liczby 532 do części setnych są liczby 0,150,16.
  2. 0,15<0,15625 Przybliżenie jest mniejsze od liczby. Jest to przybliżenie z niedomiarem.
  3. 0,16>0,15625 Przybliżenie jest większe od liczby. Jest to przybliżenie z nadmiarem.
Polecenie 2
R1EhT5OTqNuUI
Znajdź przybliżenia dziesiętne ułamków zwykłych, a następnie podaj ich przybliżenia do części tysięcznych. Wybierz poprawne wartości. Ułamek pierwszy: 15 trzydziestych drugich. Rozwinięcie dziesiętne wynosi. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,46875., 2. 1,714285714… , 3. 0,486., 4. 1,714., 5. 0,469., 6. 7,715. Przybliżenie z niedomiarem wynosi. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,46875., 2. 1,714285714… , 3. 0,486., 4. 1,714., 5. 0,469., 6. 7,715. Przybliżenie z nadmiarem wynosi. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,46875., 2. 1,714285714… , 3. 0,486., 4. 1,714., 5. 0,469., 6. 7,715. Ułamek drugi: 12 siódmych. Rozwinięcie dziesiętne wynosi. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,46875., 2. 1,714285714… , 3. 0,486., 4. 1,714., 5. 0,469., 6. 7,715. Przybliżenie z niedomiarem wynosi. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,46875., 2. 1,714285714… , 3. 0,486., 4. 1,714., 5. 0,469., 6. 7,715. Przybliżenie z nadmiarem wynosi. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,46875., 2. 1,714285714… , 3. 0,486., 4. 1,714., 5. 0,469., 6. 7,715.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida