Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rwz4nGddZVIDh1
Ćwiczenie 1
Połącz w pary liczby i ich rozwinięcia dziesiętne. 715 Możliwe odpowiedzi: 1. 3,872983346..., 2. 0,46666666..., 3. 2,205882353, 4. 3,428571429..., 5. 0,953462589..., 6. 2,884499141... 15 Możliwe odpowiedzi: 1. 3,872983346..., 2. 0,46666666..., 3. 2,205882353, 4. 3,428571429..., 5. 0,953462589..., 6. 2,884499141... 243 Możliwe odpowiedzi: 1. 3,872983346..., 2. 0,46666666..., 3. 2,205882353, 4. 3,428571429..., 5. 0,953462589..., 6. 2,884499141... 247 Możliwe odpowiedzi: 1. 3,872983346..., 2. 0,46666666..., 3. 2,205882353, 4. 3,428571429..., 5. 0,953462589..., 6. 2,884499141... 1011 Możliwe odpowiedzi: 1. 3,872983346..., 2. 0,46666666..., 3. 2,205882353, 4. 3,428571429..., 5. 0,953462589..., 6. 2,884499141... 7534 Możliwe odpowiedzi: 1. 3,872983346..., 2. 0,46666666..., 3. 2,205882353, 4. 3,428571429..., 5. 0,953462589..., 6. 2,884499141...
1
Ćwiczenie 2

Określ, czy przybliżenie liczby π podane przez Archimedesa jest przybliżeniem z nadmiarem, czy niedomiarem.

RkySg4YtgaERY2
Ćwiczenie 3
Porównaj liczby i wybierz odpowiedni znak określający relację między nimi. Wariant pierwszy: jedna dziewiąta Tu wstaw znak zero przecinek jeden w okresie. Możliwe znaki do wyboru: 1. Mniejszości., 2. Większości., 3. Równości. Wariant drugi: minus 5 i 4 dwudzieste piąte Tu wstaw znak minus 5 i szesnaście setnych w okresie. Możliwe znaki do wyboru: 1. Mniejszości., 2. Większości., 3. Równości. Wariant trzeci: 2 i pięć szóstych Tu wstaw znak 2 i osiem dziesiątych w okresie. Możliwe znaki do wyboru: 1. Mniejszości., 2. Większości., 3. Równości.
R6snjwEGoG50t2
Ćwiczenie 4
W zadaniu przyjęto przybliżenie 0,002450,0025. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Przybliżenie jest większe od liczby., 2. Liczba jest większa od przybliżenia., 3. Podane przybliżenie jest przybliżeniem z nadmiarem., 4. Podane przybliżenie jest przybliżeniem z niedomiarem.
R1P2YIPek8A692
Ćwiczenie 5
Określ przybliżenie dziesiętne z nadmiarem z dokładnością do jedności podanych wyrażeń. Wyrażenie pierwsze: pi dodać pierwiastek z dziewiętnastu. Przybliżenie wynosi. Możliwe odpowiedzi: 8 albo 14 albo 7 albo 11. Wyrażenie drugie: 7 pi odjąć 3 pierwiastki z ośmiu. Przybliżenie wynosi. Możliwe odpowiedzi: 8 albo 14 albo 7 albo 11. Wyrażenie trzecie: 4 pierwiastki z siedemnastu odjąć pi kwadrat. Przybliżenie wynosi. Możliwe odpowiedzi: 8 albo 14 albo 7 albo 11. Wyrażenie czwarte: 2 pierwiastki z siedmiu dodać 3 pierwiastki z trzech. Przybliżenie wynosi. Możliwe odpowiedzi: 8 albo 14 albo 7 albo 11.
Rw2Ci4YXQOF5y2
Ćwiczenie 6
Podaj ostatnią cyfrę przybliżenia z niedomiarem liczby a z dokładnością do 37 miejsc po przecinku. Wybierz odpowiednią cyfrę dla każdej podanej liczby. Liczba 4 i 1254 w okresie. Cyfra znajdująca się na trzydziestym siódmym miejscu po przecinku przybliżenia liczby a z niedomiarem to. Możliwe odpowiedzi: 1 albo 4 albo 5 albo 2. Liczba 4 przecinek 1 i 254 w okresie. Cyfra znajdująca się na trzydziestym siódmym miejscu po przecinku przybliżenia liczby a z niedomiarem to. Możliwe odpowiedzi: 1 albo 4 albo 5 albo 2. Liczba 4 przecinek 12 i 54 w okresie. Cyfra znajdująca się na trzydziestym siódmym miejscu po przecinku przybliżenia liczby a z niedomiarem to. Możliwe odpowiedzi: 1 albo 4 albo 5 albo 2.
3
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj tabelę umieszczoną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiającą działalność bibliotek w Polsce na przełomie lat 20142018.

RxmCCj6t9UrER

Oblicz, ile średnio rocznie w tym czasie, działało bibliotek publicznych i ich filii.

Otrzymany wynik przybliż do najbliższej liczby naturalnej.

Określ, czy jest to przybliżenie z niedomiarem czy z nadmiarem.

3
Ćwiczenie 8
R1QdwEwLV5XmE
Podaj przybliżenia odwrotności liczby z dokładnością do 0,0001. Podaj przybliżenia zarówno z niedomiarem, jak i z nadmiarem. Liczba: 53 setne. Przybliżenie z niedomiarem wynosi. Podaj odpowiedź. Przybliżenie z nadmiarem wynosi. Podaj odpowiedź. Liczba: pierwiastek z trzech. Przybliżenie z niedomiarem wynosi. Podaj odpowiedź. Przybliżenie z nadmiarem wynosi. Podaj odpowiedź. Liczba: pierwiastek z pięciu. Przybliżenie z niedomiarem wynosi. Podaj odpowiedź. Przybliżenie z nadmiarem wynosi. Podaj odpowiedź. Liczba: 3 odjąć pierwiastek z dwóch. Przybliżenie z niedomiarem wynosi. Podaj odpowiedź. Przybliżenie z nadmiarem wynosi. Podaj odpowiedź.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida