Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny prądu stałego

ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych – elektromechanik 741201

bg‑azure

Instrukcja użytkowania

7

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 2. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałówProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

 3. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem znajduje się przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R1FCd6LULzIsm
Przykład przycisku służącego do powrotu do poprzedniej strony
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

R4Jm6mVTYEJdS
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

RBGngDzD40Rsu
Widok przykładowego przycisku ćwiczeń powiązanych z danym multimedium
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do powiększenia lub pomniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia lub włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

REMWp6VNnmu4j
Widok panelu umożliwiającego dostosowanie e‑materiału do odbiorców ze specjalnymi potrzebami
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być odczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Wszystkie elementy e‑materiału, czyli tekst, opisy alternatywne, przyciski nawigacyjne i funkcyjne, elementy dokumentacji, linki i odnośniki można odczytać za pomocą czytnika ekranu. Funkcjonalność ta działa zarówno w trybie dostępności, jak i w standardowym widoku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Wprowadzenie

WprowadzenieD1GpNeAK7Wprowadzenie przedstawia ogólną informację, dla jakiej kwalifikacji i dla jakiego zawodu przeznaczony jest e‑materiał. Posiada również spis treści, dzięki któremu można przejść do konkretnego materiału poprzez kliknięcie na ikonę.

RriLQxWNoa47P
Przykładowy widok spisu treści
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Materiały multimedialne

W ich skład wchodzą: sekwencje filmowe, animacja, galeria zdjęć, plansza interaktywna, gra edukacyjna.

Sekwencje filmowe

Sekwencje filmoweDibqsQjdCSekwencje filmowe to krótkie sceny prezentujące czynności zawodowe związane z konserwacją maszyn prądu stałego, z pomiarami rezystancji uzwojeń oraz rezystancji izolacji i z przezwajaniem silnika oraz obsługę mierników do pomiaru rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń. Uczeń pozna narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania czynności zawodowych.

Ekran wyświetlacza filmów i sekwencji wygląda jak na zdjęciu poniżej:

Rnb5c4MiaCRPl
Przykładowy wygląd ekranu odtwarzania filmu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć multimedium, należy kliknąć na ikonkę trójkąta, znajdującą się w dolnym lewym rogu:

RE8OveZkhayTJ
Ikona włączenia odtwarzania animacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się w poniższy znak. Żeby zatrzymać odtwarzanie, należy go kliknąć.

Rh1OUC2bb3RBu
Ikona zatrzymania odtwarzania animacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Przeciągając widoczny poniżej niebieski pasek do określonego poziomu, można ustawić głośność na wymagany poziom. By całkowicie wyłączyć dźwięk, trzeba kliknąć na symbol głośnika.

RdC0nJ2ZychNo
Widok ikon nawigacyjnych odtwarzacza filmu
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następna ikona pozwala na włączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej, która omawia obraz wyświetlany na ekranie.

ReHYc7PMwNioO
Ikona do włączenia wersji filmu z audiodeskrypcją
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na powyższą ikonę zmieni się ona na tę widoczną poniżej. Kliknięcie na nią umożliwia wyłączenie alternatywnej ścieżki.

RP2r2Y50VRYVF
Ikona do wyłączenia trybu audiodeskrypcji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona napisów to mały prostokąt z kropkami i kreskami. Po kliknięciu na niego pojawia się panel, który daje możliwość włączenia lub wyłączenia napisów.

R1DtFPI1rltVq
Panel włączania i wyłączania napisów w animacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona „auto” pozwala na dostosowanie jakości wyświetlanego materiału.

RyoYbWSZBOGaf
Panel zmiany jakości animacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Klikając ikonę „1x” można wybrać prędkość odtwarzania filmu. Poniżej widnieją dostępne opcje:

R3vYfCa3AUIt7
Panel zmiany prędkości animacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatnia ikona pozwala na wejście w tryb pełnoekranowy oraz późniejsze z niego wyjście.

R3lnulJxIA7lm
Ikona włączenia trybu pełnoekranowej animacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
Animacja 3D

Animacja 3DDPBVFg9zGAnimacja 3D przedstawia budowę silnika komutatorowego prądu stałego. Zobaczysz obiekt z zewnątrz i wewnątrz w pełnej panoramie, podczas obrotu i przemieszczania wokół wszystkich osi. Obejrzysz składanie części w zespół (montaż) i rozkładanie zespołu na części (demontaż) oraz ruch części silnika podczas pracy.

Rd47ch3wNx4Hd
Przykładowy wygląd ekranu odtwarzana animacji
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Odtwarzanie animacji odbywa się na podstawie tych samych zasad, co w przypadku omówionych sekwencji filmowych.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęćDt3P5HbgSGaleria zdjęć pozwala rozpoznawać silniki komutatorowe prądu stałego oraz ich elementy i podzespoły: stojany i wirniki. Przykładowe zdjęcia:

R1GXVfe1M2CoQ
RBy6rCdTbZv8c
Przykładowy widok jednej grafiki z katalogu galerii
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Galeria zdjęć składa się ze zdjęć w trzech katalogach, dotyczących następujących zagadnień:

 • silnik komutatorowy;

 • silnik krokowy;

 • inne przykłady silników prądu stałego oraz ich elementow i podzespołów.

Użytkownik wybiera katalog, a w ramach danego katalogu zdjęcie z przypisanym do niego opisem, który znajduje się w opcjach umieszczonych pod galerią.

R11cYX8GnMoC4
Widok opcji umieszczonych pod galerią zdjęć.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie prezentacji danej grafiki dostępne są numerowane pola, po kliknięciu których uczeń zyskuje dostęp do szczegółowych informacji. Może również je odsłuchać.

R1BXyFh8SeKaT
Przykładowy widok rozwiniętego pola z cyfrą.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Plansza grafika interaktywna

Plansza interaktywnaDphrrRvOpPlansza interaktywna przedstawia klasyfikację maszyn prądu stałego z podziałem na maszyny obcowzbudne i samowzbudne. Dane tekstowe przypisane do każdego elementu diagramu informują o właściwościach ruchowych maszyn, ich zastosowaniu, schematach układów połączeń uzwojeń i charakterystyce zewnętrznej.

R1SbmlRhFIETN
Klasyfikacja maszyn prądu stałego ze względu na połączenie uzwojeń twornika i wzbudzenia oraz sposóbu wytwarzania pola m magnetycznego.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Na górze, po lewej stronie planszy znajduje się rząd numerowanych pól, po kliknięciu których uczeń zyskuje dostęp do szczegółowych informacji. Pierwsze pole to symbol przekreślonego oka, które ukrywa widoczność omawianych pól.

R1dthuZHCQCtC
Przykładowy widok ponumerowanych pól, dzięki którym uczeń zyskuje dostęp do szczegółowych informacji.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula,, licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na daną cyfrę, uczeń zyskuje dostęp do szczegółowych informacji.

R1WcKg5s3gUi3
Przykładowy widok planszy interaktywnej po rozwinięciu numerowanego pola.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Pod medium znajduje się miejsce na notatki ucznia.

R19dHUmWJdyPU
W poniższym oknie uczeń może stworzyć własną notatkę własną, którą możesz wydrukować poprzez kliknięcie przycisku ,,Drukuj". Aby usunąć stworzoną notatkę, kliknij przycisk „Wyczyść”.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
Gra edukacyjna

Gra edukacyjnaDTVKvVVWGra edukacyjna to nauka poprzez zabawę i rywalizację. Przyjmuje się w niej rolę elektromechanika i na podstawie objawów uszkodzenia (wybranych losowo) podejmuje decyzję o sposobie naprawy. Można analizować nieprawidłowości w działaniu silników prądu stałego, wybrać sposób postępowania, dokonać wirtualnych oględzin i pomiarów. Otrzymuje się punkty i informację zwrotną, wskazującą mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu. Szczegółowe informacje na temat korzystania z gry znajdują się w instrukcji użytkowania, bezpośrednio przy materiale.
Gra posiada również ścieżkę dźwiękową i lektorską narrację.

RB7wXgMLTtHQx
Przykładowy widok Gry edukacyjnej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Uczeń wybiera rolę, którą przyjmie w grze. Aby przejść do następnego etapu gry, należy pod daną rolą kliknąć prostokąt z napisem „Rozpocznij”.

R1B1BC72SAkSG
Okno wyboru roli
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Następnie przechodzi się do wyboru poziomu trudności. Nie wszystkie poziomy są od razu dostępne bądź nie wszystkie są dostępne dla danej roli. Po wyborze danej możliwości uczeń przechodzi dalej, klikając znów przycisk z napisem „Rozpocznij”.

R16Syb8gSg9D6
Widok wyboru poziomu trudności gry
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na wybranym przez siebie poziomie odpowiada na pytania. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Po zaznaczeniu odpowiedzi klika przycisk „Zatwierdź odpowiedź”. Uczeń dostaje informację zwrotną po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po każdym pytaniu. Jeśli wówczas wynik jest negatywny, poprawia zaznaczone odpowiedzi do momentu, aż zaznaczy poprawnie.

R1AhSW9M6Lcsg
Rezultat błędnie zaznaczonej odpowiedzi
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na koniec uczeń otrzymuje wynik swojej gry – pozytywny bądź negatywny. Może zapisać wynik i przejść do wyboru innego poziomu lub może powtórzyć poziom i poprawić swój wynik.

R7LsIPuLYpJR1
Widok przykładowego rezultatu przeprowadzonej gry
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na samej górze, od lewej strony znajdują się informacje dla ucznia o postępach w grze, otrzymanych punktach i odznakach, zaś po prawej stronie uczeń może kliknąć w „Pomoc” dotyczącą gry lub może wyjść z niej poprzez kliknięcie opcji „Zakończ grę”.

R1KeLSYdegNFL
Widok opcji gry oraz jej tytułu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Obudowa dydaktyczna

W jej skład wchodzą interaktywne materiały sprawdzające, słownik pojęć dla e‑materiału, przewodnik dla nauczyciela, przewodnik dla uczącego się, netografia i bibliografia.

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceD17SECXlbInteraktywne materiały sprawdzające zawierają pytania w formie testowej, dzięki którym uczeń może sprawdzić stan swojej wiedzy. Pytania zawierają polecenia, z których wynika, w jaki sposób należy udzielić odpowiedzi (np. zaznaczyć, wpisać, dopasować). Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla się informacja, czy była ona prawidłowa, czy nieprawidłowa.

Każde zadanie znajduje się w osobnej zakładce:

R5oWiLygnRwV1
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat, zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

RYnHZb49jFRke
Przykładowy widok zadania
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Po zaznaczeniu danej odpowiedzi, można kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja zwrotna, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi w informacji zwrotnej będzie zawarty tytuł multimedium, na podstawie którego można uzupełnić wiedzę, aby prawidłowo rozwiązać zadanie. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Klikając na niego czyści się zaznaczone odpowiedzi, a zadanie wraca do formy wyjściowej. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia, w górnym prawym rogu zadania, znajduje się kolorowa ikonka. Jej kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty – średni, czerwony – trudny.

R16Xn1YnQDT8d
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęćDIw0zCrofSłownik pojęć umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału. Ponad pojęciami znajduje się wyszukiwarka pojęć. Należy wpisać w prostokątne pole określoną literę, a pojęcia zostaną przefiltrowane. Umożliwia to użytkownikowi znalezienie interesującego go zagadnienia. Pod każdą definicją znajdują się linki do materiałów multimedialnych, w których zostało użyte dane pojęcie.

W górnej części słownika znajduje się instrukcja korzystania ze słownika oraz pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

R10l3GlgRT360
Widok na górną część słownika z polem filtrowania haseł słownika
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaD13oTk7z9Przewodnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe informacje o celach i efektach kształcenia, które zapewnić ma e‑materiał. Posiada informację o strukturze e‑materiału i powiązaniach pomiędzy jego elementami, a także wskazówki, jak wykorzystać go w pracy dydaktycznej. Można tam równie znaleźć spis wymagań technicznych niezbędnych do pracy z e‑materiałem. Na górze przewodnika znajduje się spis treści, który umożliwia przejście do konkretnego fragmentu tekstu. W strukturze e‑materiału opisywane multimedia posiadają aktywne linki. Klikając na nie, można przejść do strony z danym multimedium.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięDzl5ScR50Przewodnik dla uczącego się przedstawia strukturę e‑materiału oraz zawiera instrukcję, jak korzystać z materiałów w procesie samokształcenia. Można tam też znaleźć spis minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z e‑materiału. Na górze przewodnika znajduje się spis treści, który umożliwia przejście do konkretnego fragmentu tekstu. W strukturze e‑materiału opisywane multimedia posiadają aktywne linki. Klikając na nie, można przejść do strony z danym multimedium.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaD1ARPyVkCNetografia i bibliografia zawiera spis linków i pozycji bibliograficznych, na podstawie których tworzone były materiały zawarte w e‑materiale.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

2. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się elementów w e‑materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej, przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

3. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy (przy czym Windows 7 nie jest już wspierany przez Microsoft);

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści