Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny prądu stałego

ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych – elektromechanik 741201

bg‑azure

Netografia i bibliografia

NETOGRAFIA

  1. Ronkowski Mieczysław, Michna Michał, Kostro Grzegorz, Kutt Filip, Maszyny elektryczne wokół nas. Zastosowanie, budowa, modelowanie, charakterystyki, projektowanie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011, https://pbc.gda.pl/Content/16401/659-Ronkowski.pdf (dostęp: 23.08.2022, 6.47 MB, plik w języku polskim).

  2. Maszyny prądu stałego https://bezel.com.pl/2018/08/01/maszyny-pradu-stalego/ (dostęp 13.10.2022)

  3. Silniki prądu stałego https://www.ckziu-elektryk.pl/wp-content/uploads/2020/03/3FTZ_gr_1_Uruchamianie_urz%C4%85dze%C5%84_mech_Piotr-Kruk_mat_1.pdf (dostęp 13.10.2022, 20 MB, plik w języku polskim)

BIBLIOGRAFIA

  1. Bielawski Artur, Kuźma Wacław, Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, WSiP, Warszawa 2016.

  2. Goźlińska Elżbieta, Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa 2015.

  3. Grygiel Joanna, Bielawski Artur, Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, WSiP, Warszawa 2016.

  4. Sołbut Artur, Maszyny elektryczne 2. Maszyny prądu stałego. Maszyny synchroniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019.

  5. Anuszczyk Jan, Maszyny elektryczne w energetyce, WNT, Warszawa 2005.