Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny prądu stałego

ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych – elektromechanik 741201

bg‑azure

Przewodnik dla uczącego się

5

Spis treści

 1. Cele uczącego sięCele uczącego się

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Jak korzystać z e‑materiału?Jak korzystać z e‑materiału?

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Cele uczącego się

 • Poznasz treści, które pozwalają na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie elektromechanik (kod cyfrowy zawodu – 741201), ponieważ tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

 • Przedstawisz najważniejsze informacje na temat montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Rozwiniesz kompetencje komunikacyjno‑cyfrowe.

 • Dostosujesz tempo i zakres nauki do swoich indywidualnych potrzeb.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

Multimedia ułatwią ci przyswojenie wiedzy. Zawierają zestawy pytań przydatnych do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, oraz ćwiczenia, które pomogą ci zweryfikować wiadomości teoretyczne i ukształtować umiejętności praktyczne. E‑materiał Maszyny prądu stałego składa się z pięciu materiałów multimedialnych. Zasób „Konserwacja i naprawa silników prądu stałegoDibqsQjdC„Konserwacja i naprawa silników prądu stałego to krótkie sceny prezentujące czynności zawodowe związane z konserwacją maszyn prądu stałego, z pomiarami rezystancji uzwojeń oraz rezystancji izolacji i z przezwajaniem silnika oraz obsługę mierników do pomiaru rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń. Poznasz narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania czynności zawodowych. Zasób „Silnik komutatorowy prądu stałego”DPBVFg9zG„Silnik komutatorowy prądu stałego” to animacja, dzięki której poznasz budowę silnika komutatorowego prądu stałego. Zobaczysz obiekt z zewnątrz i wewnątrz w pełnej panoramie, podczas obrotu i przemieszczania wokół wszystkich osi. Obejrzysz składanie części w zespół (montaż) i rozkładanie zespołu na części (demontaż) oraz ruch części silnika podczas pracy. Zasób „Silniki prądu stałego, elementy i podzespoły”Dt3P5HbgS„Silniki prądu stałego, elementy i podzespoły” to galeria, dzięki której nauczysz sięrozpoznawać silniki komutatorowe prądu stałego oraz ich elementy i podzespoły: stojany i wirniki. Zasób „Klasyfikacja maszyn prądu stałego”DphrrRvOp„Klasyfikacja maszyn prądu stałego” to plansza, dzięki której poznasz klasyfikację maszyn prądu stałego z podziałem na maszyny obcowzbudne i samowzbudne. Dane tekstowe przypisane do każdego elementu diagramu poinformują cię o właściwościach ruchowych maszyn, ich zastosowaniu, schematach układów połączeń uzwojeń i charakterystyce zewnętrznej. Zasób „Naprawa silników prądu stałego”DTVKvVVW„Naprawa silników prądu stałego” to świetna nauka poprzez zabawę i rywalizację za pomocą gry edukacyjnej. Przyjmiesz rolę elektromechanika i na podstawie objawów uszkodzenia (wybranych losowo) podejmiesz decyzję o sposobie naprawy. Możesz analizować nieprawidłowości w działaniu silników prądu stałego, wybrać sposób postępowania, dokonać wirtualnych oględzin i pomiarów. Otrzymasz punkty i informację zwrotną, wskazującą twoje mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceD17SECXlbInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają sprawdzić poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i zasady działania maszyn prądu stałego oraz lokalizowania i usuwania uszkodzeń silników komutatorowych prądu stałego. Można je potraktować jako pracę domową – utrwali to wiedzę uczniów w zakresie najważniejszych zagadnień i przygotuje do pytań na pisemnym egzaminie zawodowym.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDIw0zCrofSłownik pojęć dla e‑materiału objaśnia specjalistyczne słownictwo używane w e‑materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD13oTk7z9Przewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDzl5ScR50Przewodnik dla uczącego się wskazuje i instruuje, w jaki sposób wykorzystać e‑materiał do samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD1ARPyVkCNetografia i bibliografia to wykaz źródeł, na bazie których został opracowany e‑materiał i z których można korzystać przygotowując się do egzaminu zawodowego.

 • Instrukcja użytkowaniaD1BsiLvCHInstrukcja użytkowania wyjaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Jak korzystać z e‑materiału?

Opracowane w tym e‑materiale multimedia i ćwiczenia mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz do pracy w zawodzie elektromechanik.

W skład multimediów wchodzą sekwencje filmowe, animacja w 3D, galeria zdjęć, plansza interaktywnagra edukacyjna, które przybliżą Ci najważniejsze informacje na temat budowy i zasad działania maszyn prądu stałego oraz lokalizowania i usuwania uszkodzeń silników komutatorowych prądu stałego.

 • Sekwencje filmowe „Konserwacja i naprawa silników prądu stałego” pomogą ci poznać narzędzia i urządzenia potzrebne do wykonywania czynności zawodowych. Zapoznaj się z trzema filmami zawartymi w multimedium. Przygotuj pytania quizowe: po pięć do każdego z filmów. Następnie wybierz po trzy pytania do każdego tematu, które wydają ci się najlepsze. Zamieść quiz w internecie i opublikuj go, tak aby inni uczniowie mogli z niego skorzystać.

 • Animacja „Silnik komutatorowy prądu stałego” pomoże ci poznać budowę silnika komutatorowego prądu stałego.
  Wykonaj, na podstawie multimedium, notatki metodą sketchnotingu. Mogą one dotyczyć całego materiału lub poszczególnych fragmentów. Następnie umieszczają efekty swojej pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w formie zdjęć lub w formacie PDF. Notatki można wyświetlić na tablicy multimedialnej i wykorzystać na zajęciach jako podsumowanie omawianego materiału.

 • Galeria zdjęć „Silniki prądu stałego, elementy i podzespoły” pozwoli ci nauczyć się rozpoznawać silniki komutatorowe prądu stałego oraz ich elementy i podzespoły. Aby sprawdzić swoją wiedzę z zakresu budowy silników prądu stałego, rozwiąż ćwiczenia powiązane z multimedium.

 • Plansza/schemat/grafika interaktywna „Klasyfikacja maszyn prądu stałego” pomoże ci poznać klasyfikację maszyn prądu stałego z podziałem na maszyny obcowzbudne i samowzbudne.
  Stwórz notatki w formie, która najbardziej ci odpowiada, i umieść w nich komplet danych i informacji dotyczących klasyfikacji maszyn prądu stałego. Informacje uporządkować np. za pomocą mapy myśli lub, jeśli wolisz bardziej uporządkowane formy, tabeli.

 • Gra edukacyjna „Naprawa silników prądu stałego” to nauka poprzez zabawę. Możesz analizować nieprawidłowości w działaniu silników prądu stałego, wybrać sposób postępowania, dokonać wirtualnych oględzin i pomiarów.
  Przetestuj swoją wiedzę, grając w grę edukacyjną i wykonując ćwiczenia powiązane z tym multimedium.

Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają samodzielne sprawdzenie poziomu wiedzy oraz przyswojenia informacji zawartych w multimediach. Ponadto każde ćwiczenie posiada informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a co należy jeszcze uzupełnić.

słowniku pojęć dla e‑materiału zawarte są wszystkie trudniejsze pojęcia występujące w e‑materiale. Dzięki niemu w prosty sposób możesz uzupełnić wiedzę o nowe zagadnienia, a także lepiej zrozumieć informacje zawarte w multimediach.

Warto patrzeć szerzej i zapoznać się ze źródłami, na podstawie których przygotowano ten e‑materiał. Znajdziesz je w zakładce Netografia i bibliografia. Dzięki nim będziesz pogłębiać i doskonalić wiedzę na temat montażu i obsługi maszyn oraz urządzeń elektrycznych.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy (przy czym Windows 7 nie jest już wspierany przez Microsoft);

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

RjoObhHJC4sug