E-materiały do kształcenia zawodowego

Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła

CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła - Technik technologii szkła 311925

Instrukcja użytkowania

11

Spis treści:

1. Struktura e‑materiału1. Struktura e‑materiału
2. Podstawowe informacje o e‑materiale2. Podstawowe informacje o e‑materiale
3. Materiały multimedialne3. Materiały multimedialne
3.1. Galeria zdjęć3.1. Galeria zdjęć
3.2. Film instruktażowy3.2. Film instruktażowy
3.3. Atlas interaktywny3.3. Atlas interaktywny
3.4. Wycieczka wirtualna3.4. Wycieczka wirtualna
4. Interaktywne materiały sprawdzające4. Interaktywne materiały sprawdzające
5. Słownik pojęć dla e‑materiału5. Słownik pojęć dla e‑materiału
6. Przewodnik dla nauczyciela6. Przewodnik dla nauczyciela
7. Przewodnik dla uczącego się7. Przewodnik dla uczącego się
8. Netografia i bibliografia8. Netografia i bibliografia
9. Problemy techniczne9. Problemy techniczne
10. Wymagania techniczne10. Wymagania techniczne

1

1. Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R1c72y6iP0c5v

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

RZKJtP2NxTm8y

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

RHyTE5e86DB3k

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

R11AqBC4181qo

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być sczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki, zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Podstawowe informacje o e‑materiale

We wprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

RZV6osxG1r6Ft

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Materiały multimedialne

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.1.

3.1. Galeria zdjęć

Galeria zdjęćDzk5Jt6naGaleria zdjęć składa się ze zdjęć i grafik przedstawiających wygląd surowców szklarskich oraz ich charakterystykę. Początkowy widok galerii rozpoczyna się od spisu treści, który wygląda następująco:

RqcVrELyPPlBe
Przykładowy widok spisu treści w Galerii zdjęć.

Zdjęcia zawarte w galerii, zostały uszeregowane w odpowiednich kategoriach. W celu przejścia do konkretnej kategorii i wyświetlenia jej zawartości należy kliknąć na wybraną nazwę, znajdującą się w spisie treści. Spowoduje to przejście do konkretnego surowca, którego widok prezentuje się następująco:

R12teBaXwnrIP
Przykładowy widok Galerii zdjęć.

Na każdej grafice po lewej stronie umieszczony jest znacznik, po którego kliknięciu z lewej strony planszy wyświetli się dodatkowy opis oraz ścieżka dźwiękowa.

RK67TrlmxC0CX
Przykładowy widok Galerii zdjęć.

Na samym dole strony zamieszczono zadanie interaktywne, które użytkownik może wykonać po zapoznaniu się z powyższą Galerią zdjęć.

R18UpFdrCXCji
Przykładowy widok zadania interaktywnego w Galerii zdjęć.

Poniżej zamieszczono również okno umożliwiające stworzenie własnej notatki, którą kolejno można wydrukować poprzez kliknięcie na przycisk „Drukuj”. W celu usunięcia notatki należy nacisnąć przycisk „Wyczyść”.

RwsHJSFxEQvHY

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.2.

3.2. Film instruktażowy

Film instruktażowyD3oJXYEYgFilm instruktażowy składa się z filmu, którego ekran odtwarzania wygląda następująco:

R13rqMkwulDxP
Przykładowy widok planszy Animacja modelu w grafice 3D.

Aby odtworzyć film, należy kliknąć ikonę trójkąta w kole.

RuTP0P1XCf8As
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za włączenie filmu.

Ikona zmieni się na dwie kreski. Kliknięcie na nie spowoduje zatrzymanie odtwarzania.

Rnr2YebjAIljs
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za zatrzymanie filmu. 

Reszta opcji umieszczona jest w prawej dolnej części ekranu. Pierwszy symbol głośnika pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięku oraz ustawienie jego głośności.

RPdwY2lVWRd6H
Przykładowy widok odtwarzacza audio. 

Kolejny symbol pozwala na włączenie napisów.

R1Hlw98kUQDrh
Przykładowy widok funkcji odtwarzacza audio.

Symbol „auto” umożliwia zmianę jakości wyświetlanego materiału.

R1UwkSQfqY4IH
Przykładowy widok funkcji zmiany jakości filmu.

Po kliknięciu na symbol „1x” można zmienić prędkość odtwarzanego materiału.

RaG8Qvcl7Feg6
Przykładowy widok okna dialogowego szybkości odtwarzania nagrania.

Ostatni symbol umożliwia włączenie i wyłączenie widoku pełnoekranowego.

R18DgAIqnNOvf
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za tryb pełnoekranowy filmu.

Również na samym dole strony zamieszczono okno umożliwiające stworzenie własnej notatki, którą kolejno można wydrukować poprzez kliknięcie na przycisk „Drukuj”. W celu usunięcia notatki należy nacisnąć przycisk „Wyczyść”.

RwsHJSFxEQvHY

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.3.

3.3. Atlas interaktywny

Atlas interaktywnyDEZvRD0FPAtlas interaktywny składa się ze spisu treści. Po kliknięciu na wybrany element spisu dochodzi do przeniesienia w odpowiednie miejsce strony z atlasem.

R1JUeXFkgyeFu
Przykładowy widok spisu treści w Atlasie interaktywnym

Do każdego elementu spisu treści umieszczono odpowiednie grafiki wraz z dodanymi do nich znacznikami. Poniżej ukazano przykładową grafikę z Atlasu interaktywnego.

R1Hyl6HlGgF6T
Przykładowy widok Atlasu interaktywnego

Po kliknięciu na wybrany znacznik obecny na grafice z lewej lub prawej strony wyświetli się dodatkowy opis i/lub zdjęcia oraz ścieżka dźwiękowa.

RCV446tu74FLT
Przykładowy widok Atlasu interaktywnego

Dodatkowo pod wybranymi grafikami zamieszczono do pobrania karty charakterystyk. Aby je pobrać należy kliknąć na wybrany element rozwijanej listy, a następnie nacisnąć przycisk „Pobierz załącznik”.

R1LT06VntGrR4
Przykładowy widok planszy w Atlasie interaktywnym

Również na samym dole strony zamieszczono okno umożliwiające stworzenie własnej notatki, którą kolejno można wydrukować poprzez kliknięcie na przycisk „Drukuj”. W celu usunięcia notatki należy nacisnąć przycisk „Wyczyść”.

RwsHJSFxEQvHY

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.4.

3.4. Wycieczka wirtualna

Wycieczka wirtualnaD12X8iMuiWycieczka wirtualna składa się z prawdziwych zdjęć przedstawiających wnętrza laboratoriów oraz aparaty wykorzystywane w badaniach. Aby zmienić położenie widoku, należy przytrzymać lewy przycisk mysz i ją przesunąć.

R1CprfiOz2goB
Przykładowy widok wycieczki wirtualnej.

Wycieczkę wirtualną można oglądać w trybie pełnoekranowym. Aby to zrobić należy kliknąć na symbol dwóch strzałek znajdujących się w prawym dolnym rogu. Wyjście z trybu pełnoekranowego możliwe jest po wciśnięciu na klawiaturze klawisza Esc.

Ry0IJleOHUELW

Zmiany pokoi można dokonać poprzez kliknięcie na strzłek znajdujące się w dolnych rogach wycieczki wirtualnej.

RhtnQmYY07giE

Zmianę położenia umożliwia również znajdująca się na ekranie głównym wyspa, zawierająca punkty. Aby przejść do konkretnego pokoju należy kliknąć na czerwoną ikonę położenia.

R1VeOdQKaRhBb

W celu zmiany miejsca położenia w pokoju należy nacisnąć na ikonę strzałki z grotem do góry.

R1JgDlmTYQdJt

Klikając na czarną ikonę z symbolem w środku „i” wyświetlają się dodatkowe informacje przypisane odpowiedniemu urządzeniu.

RaYawMCMi69DS

Klikając na czarną ikonę z symbolem aparatu w środku wyświetla się dodatkowa grafika przypisana odpowiedniemu urządzeniu.

R6fi7N3y7TLoW

Dodatkowo pod wycieczką wirtualną zamieszczono okno umożliwiające stworzenie własnej notatki, którą kolejno można wydrukować poprzez kliknięcie na przycisk „Drukuj”. W celu usunięcia notatki należy nacisnąć przycisk „Wyczyść”.

RwsHJSFxEQvHY

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDPEKhnHRxInteraktywne materiały sprawdzające pogrupowane na ćwiczenia. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R1GCaO8bsQ5VB

Po kliknięciu na daną zakładkę rozwinie i wyświetli się zadanie.

RTtAlV3jcuiax

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W przypadku błędnej odpowiedzi użytkownik otrzyma wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego może uzupełnić swoją wiedzę. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

RrKl8ntqQCaCu
Przykładowy widok symboli oznaczających poziomy trudności zadań. 

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

5. Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęćD7gq3aGiESłownik pojęć posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Pod każdym pojęciem znajduje się link do odpowiedniego multimedium, w którym występuje dane pojęcie.

RO96KbmXj0z4T

W górnej części słownika znajduje się pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

Ry3gnFwpeTzF4

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

6. Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaDyD7tfWp7Przewodnik dla nauczyciela przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Umożliwia przejście do wszystkich składowych e‑materiału oraz korzystanie ze spisu treści. Dodatkowo zostały zawarte wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia również przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz dla indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

7

7. Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięDNZ6nnnWoPrzewodnik dla uczącego się przedstawia strukturę e‑materiału. Omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Umożliwia przejście do wszystkich składowych e‑materiału oraz korzystanie ze spisu treści. Ponadto zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Zawiera również wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

8

8. Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDDP4hAM2CNetografia i bibliografia jest spisem adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym po ich skopiowaniu, można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

9

9. Problemy techniczne

W przypadku problemów z wyświetlaniem się materiałów w e‑materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie, jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej lub przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

10

10. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści