Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Badania laboratoryjne w procesie produkcji szkła

CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła - Technik technologii szkła 311925

Netografia i bibliografia

Netografia

 1. Firma Szklarska FORGLASSfurnaces and batch plants: https://forglass.eu/solutions/furnaces-and-forehearths/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 2. Techglass – piece szklarskie: http://www.techglass.pl/pl/piece_szklarskie.html [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 3. NSG Group w Polsce: https://www.pilkington.com/pl-PL/pl [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 4. Grupa Budowlana Saint Gobain: https://www.saint-gobain.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 5. Producent opakować CP Glass S.A.: http://cpglass.eu/?lang=pl_pl [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 6. Firma szklarska Polver: https://polver.eu/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 7. Producent szyb Glass – Produkt: https://www.glass-produkt.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 8. Urządzenia do obróbki cieplnej dla laboratoriów i przemysłu: https://www.czylok.com.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 9. Miasto Szkła: https://miastoszkla.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 10. Huta szkła kryształowego: http://hutajulia.com/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 11. Świat szkła: https://www.swiat-szkla.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 12. SiC – Szkło & Ceramika: http://www.szklo-ceramika.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 13. Związek Pracodawców „Polskie Szkło”: http://polish-glass.pl/[dostęp: 19 sierpnia 2021]

 14. Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 15. Corning: https://www.corning.com/worldwide/en/innovation/the-glass-age.html [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 16. Międzynarodowy Komitet Szklarski IC Glass: http://www.icglass.org/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 17. Stowarzyszenie technologiczne producentów szkła, Society of Glass Technology: https://sgt.org/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 18. Centralny Instytut Ochrony Pracy: https://www.ciop.pl/[dostęp: 19 sierpnia 2021]

 19. Katedra technologii Szkła i Powłok Amorficznych Akademii Górniczo‑Hutniczej: https://ktsipa.ceramika.agh.edu.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

 20. Sieć badawcza Łukasiewicz: https://lukasiewicz.gov.pl/ [dostęp: 19 sierpnia 2021]

Czasopisma branżowe:
 1. Miesięcznik „Świat Szkła”: https://www.swiat-szkla.pl

 2. Dwumiesięcznik „S+C Szkło i Ceramika”: http://www.szklo-ceramika.pl/

Bibliografia

 1. Praca zbiorowa, Technologia szkła, Właściwości fizykochemiczne, Metody badań, Część 1, Ceramika (2012) 73, Polskie Towarzystwo Ceramiczne

 2. Praca zbiorowa, Technologia szkła, Właściwości fizykochemiczne, Metody badań, Część 2, Ceramika (2012) 113, Polskie Towarzystwo Ceramiczne

 3. P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2007

 4. A. Bolewski, M. Budkiewicz, P. Wyszomirski, Surowce ceramiczne, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1991

 5. Praca zbiorowa, Technologia szkła, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1972

 6. W. Nowotny, Technologia szkieł gospodarczych, Część 1, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1973

 7. W. Nowotny, Technologia szkieł gospodarczych, Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974

 8. W. Nowotny, Technologia szkieł gospodarczych, Część 3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975

 9. W. Nowotny, Technologia szkła, Część 1, Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1971

 10. W. Nowotny, Technologia szkła, Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979

 11. W. Nowotny, Technologia zdobienia szkła, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978

 12. Ciecińska M., Naprężenia w szkle, „Świat Szkła”, 12/2004, 52–55

 13. Marczewska A., Kuśnierz A., (2014), Badania naprężeń w szkle, [w:] Materiały Konferencji Naukowo‑Technicznej Przemysł Szklarski 2014, Katowice, 67–81

Normy

 1. PN‑ISO 7884‑2:2004 Szkło - Lepkość i stałe punkty wiskozymetryczne - Część 2: Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetrów rotacyjnych

 2. PN‑ISO 7884‑1:2002 Szkło - Lepkość i stałe punkty wiskozymetryczne - Część 1: Zasady oznaczania lepkości i stałych punktów wiskozymetrycznych

 3. PN‑EN 1288‑3:2002 Szkło w budownictwie - Określanie wytrzymałości szkła na zginanie - Część 3: Badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie)

 4. PN‑EN 12600:2004 Szkło w budownictwie - Badanie wahadłem - Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego

 5. PN‑EN ISO 12543‑4:2011 Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Część 4: Metody badań odporności

 6. PN‑EN ISO 12543‑5:2011 Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Część 5: Wymiary i wykończenie obrzeża

 7. PN‑EN ISO 12543‑6:2011 Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe - Część 6: Wygląd

 8. PN‑EN 356:2000 Szkło w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak

 9. PN‑EN 12150‑1+A1:2019‑06 Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo‑wapniowo‑krzemianowe - Część 1: Definicja i opis

 10. PN‑EN 12150‑2:2006 Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo‑wapniowo‑krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą