Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Atlas procesów w układach przetwarzania energii

ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych – Technik energetyk 311307

bg‑turquoise

Interaktywne materiały sprawdzające

INTERAKTYWNE MATERIAŁY SPRAWDZAJĄCE

1
Pokaż ćwiczenia:
21DCsyNBy0t
1. Elektrownia parowa kondensacyjna2D9j4p5jeb
Elektrownia parowa kondensacyjna57.550Brawo! Materiał z procesów w układach przetwarzania energii masz opanowany.Niestety, nie udało ci się zaliczyć. Wróć do atlasu interaktywnego pt. „zakłady wytwórcze realizujące proces przetwarzania energii” i spróbuj rozwiązać zadania ponownie.
Test

Elektrownia parowa kondensacyjna

Liczba pytań:
5
Limit czasu:
7.5 min
Twój ostatni wynik:
-
Elektrownia parowa kondensacyjna57.550Brawo! Materiał z procesów w układach przetwarzania energii masz opanowany.Niestety, nie udało ci się zaliczyć. Wróć do atlasu interaktywnego pt. „zakłady wytwórcze realizujące proces przetwarzania energii” i spróbuj rozwiązać zadania ponownie.
Test

Elektrownia parowa kondensacyjna

Liczba pytań:
5
Limit czasu:
7.5 min
Twój ostatni wynik:
-
2. Obiegi cieplne i obiegi Rankine'a2D9j4p5jeb
R1ZoZJ5Yfargd21
Połącz w pary grafiki i odpowiadające im obiegi cieplne oraz obiegi Rankine'a. Przesuwaj wyrażenia pod spodem tak, aby znalazły się pod odpowiednią ilustracją.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
REALlNDqm5VWY
Przesuń wyrażenia tak, aby znalazły się przy odpowiednim opisie.
3. Obieg cieplny elektrowni parowej2D9j4p5jeb
R3xDVxEJoo8bZ2
Uzupełnij podpisy elementów przedstawionego na schemacie obiegu cieplnego elektrowni parowej.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
ReSkZRI6A4Wva
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Elektrownia parowa kondensacyjna składa się z
4. Schemat elektrociepłowni2D9j4p5jeb
R18lxv3DcRA7B2
Połącz w pary uproszczone obiegi elektrociepłowni z odpowiednimi grafikami. Przesuwaj wyrażenia pod spodem tak, aby znalazły się pod odpowiednią ilustracją.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
RZOTZYEdfCAzF
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Elektrociepłownia to
5. Odsiarczanie spalin1D9j4p5jeb
R1JrCqLsxS2wB
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Wśród metod odsiarczania spalin wyróżnia się
6. Obieg termodynamiczny uładu gazowo‑parowego z kotłem odzyskowym1D9j4p5jeb
2

Na podstawie grafiki przedstawiającej uproszczony schemat oraz obieg termodynamiczny układu gazowo‑parowego z kotłem odzyskowym uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami.

R1CXhid1gGs2b
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1KHBGZTNGF7I
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
RUhdEow4XVhet
W gazowej części układu powietrze sprężane jest w sprężarce (SP) i kierowane do 1. generatora prądu elektrycznego, 2. turbinie gazowej, 3. turbiny parowej, 4. kotła odzysknicowego, 5. skraplacza, 6. turbinie parowej, 7. komory spalania, 8. turbiny gazowej, gdzie następuje wzrost temperatury czynnika roboczego poprzez spalanie gazu ziemnego przy nadmiarze powietrza. Spaliny trafiają do 1. generatora prądu elektrycznego, 2. turbinie gazowej, 3. turbiny parowej, 4. kotła odzysknicowego, 5. skraplacza, 6. turbinie parowej, 7. komory spalania, 8. turbiny gazowej, w której są rozprężane. Rozprężanie czynnika na łopatkach turbiny ma na celu generowanie mocy odprowadzanej poprzez wał do sprężarki i 1. generatora prądu elektrycznego, 2. turbinie gazowej, 3. turbiny parowej, 4. kotła odzysknicowego, 5. skraplacza, 6. turbinie parowej, 7. komory spalania, 8. turbiny gazowej. Następnie spaliny przepływają przez kocioł odzysknicowy (HRSG), który spełnia rolę wymiennika ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a zimną wodą, wytwarzając parę przegrzaną na różnych poziomach ciśnienia. Spaliny kierowane są do atmosfery poprzez emitor. Para przegrzana rozprężana jest w 1. generatora prądu elektrycznego, 2. turbinie gazowej, 3. turbiny parowej, 4. kotła odzysknicowego, 5. skraplacza, 6. turbinie parowej, 7. komory spalania, 8. turbiny gazowej z możliwością jej upustu do celów cieplnych. Zamknięcie obiegu realizowane jest poprzez skraplacz (S) i uzupełnianie wodą świeżą.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
R2Ygi3MVsDjhL
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Elektrownie gazowo‑parowe konstruowane są w różnych wariantach struktur układów gazowo‑parowych, które różnią się od siebie m.in.
7. Pomieszczenia w elektrowni cieplnej1DPcFRCs35
R1dbtk3jF4sTc1
Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami. W elektrowni cieplnej wyróżnić można 1. chłodnię, 2. maszynownię, 3. instalację spalin i popiołu, 4. kotłownię, w której na skutek spalenia paliwa wytwarzana jest para napędzająca turbinę parową, oraz 1. chłodnię, 2. maszynownię, 3. instalację spalin i popiołu, 4. kotłownię, w której występują procesy chłodzenia i skroplenia pary.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Gog4aDiUErn1
Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami. W elektrowni cieplnej wyróżnić można 1. maszynownię, 2. instalację spalin i popiołu, 3. instalację spalin i popiołu, 4. maszynownię, w której energia pary zamieniana jest w energię elektryczną, oraz 1. maszynownię, 2. instalację spalin i popiołu, 3. instalację spalin i popiołu, 4. maszynownię, w której odprowadzane są spaliny.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
8. Kotły energetyczne1D9j4p5jeb
R1HFqZmg12xz9
Uporządkuj w odpowiednie miejsca wyrażenia. Kotły energetyczne dzieli się na walczakowate i bezwalczakowe ze względu na obieg wody w parowniku.
9. Pytania ogólne1DPcFRCs35
Rk1QECG4Xhkvl1
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Chłodnica, która ma za zadanie odprowadzenie ciepła niezamienionego przez turbinę w pracę., 2. Podstawowy element obiegu elektrowni gazowej, przygotowujący parametry powietrza przed podaniem go do komory spalania., 3. Łącznik, który ma zdolność wyłączenia prądu zwarciowego., 4. Elektrownia parowa, w której w obiegu cieplnym cała para z turbiny trafia do skraplacza.
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
RDpjU5IcCWdlQ
10. Opis obiegu Rankine'a2D9j4p5jeb
R1Gty42ADmx4Q
Poniżej opisano obieg Rankine'a występujący w schemacie obiegu cieplnego w elektrowni parowej kondensacyjnej. Znajdź błędne informację i je zaznacz.
R1bCyinH8Rvxa
Poniżej opisano obieg Rankine'a występujący w schemacie obiegu cieplnego w elektrowni parowej kondensacyjnej. Podano błędne informację, oraz prawidłowe. Zaznacz prawidłowe tak, aby opis był poprawny.
11. Budowa kotła energetycznego2D9j4p5jeb
RN9UMyvjl5Qmq
Zaznacz wszystkie elementy kolektorów spalin.
12. Turbina gazowa z odzyskiem ciepła2D9j4p5jeb
11

Napisz, co przedstawia grafika.

R1Jj7Qr9LkWC4
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
RhNZdgKZgqd2H1
RRed3K5d0FIHF
13. Procesy ciepłowicze3D9j4p5jeb
R1PoVw1gJLIGc
Dopasuj rodzaje procesów ze sposobem wykorzystania ciepła.
14. Proces elektrociepłowni1D9j4p5jeb
R1AYrTBsW5JcG
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Do czego służy energia ze spalania paliwa stałego w elektrociepłowni?
RY3dGDrM7OAqY
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Do czego służy para wodna wytworzona w elektrociepłowni?
15. Systemy ciepłownicze2D9j4p5jeb
R1Rmnt3qY8DfE
Zaznacz wszystkie procesy, jakim poddawana jest woda w systemach ciepłowniczych.
16. Instalacje parowe2D9j4p5jeb
RzvKE45BiKUpa
Zaznacz, czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
17. Silnik tłokowy3D9j4p5jeb

Wysłuchaj nagrania, a następnie ułóż w odpowiedniej kolejności etapy pracy silnika tłokowego. 

R1ZPbUs9xZqiv1
Nagranie

Nagranie jest tożsame z treścią poniżej:
Silnik tłokowy to silnik cieplny, w którym paliwo spala się bezpośrednio w wewnętrznej komorze spalania pozwalając na zmianę energii cieplnej spalanego paliwa na pracę mechaniczną. Podczas spalania powstające w komorze opary rozprężają się i wypychają tłok. Energia mechaniczna, powstała w trakcie ruchu wału tłoka, jest przenoszona do koła zamachowego, a następnie dzięki generatorowi prądu przemiennego zostaje przetworzona w energię elektryczną.

RdxRE7DuoSD901
Wersja alternatywna ćwiczenia: Elementy do uszeregowania:
18. Proces zasilania sieci przemysłowej parą technologiczną2D9j4p5jeb
RocjF3vSHsQVL
Wskaż, co można wykorzystywać do procesu zasilania parą technologiczną.
19. Ogrzewanie parowe1D9j4p5jeb
R1X6VH918gFDx
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Jakie typy ogrzewania parowego się rozróżnia?
20. Para technologiczna1D9j4p5jeb
Roj8g3ZzcyTbP
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Co do której pary są najwyższe wymagania dotyczące czystości?
21. Kogeneracja1D9j4p5jeb
R1RWIlRrUEwQQ
Wskaż, czym jest proces kogeneracyjny.
22. Schematy2D9j4p5jeb
2]

Napisz, co przedstawia grafika

RiThnoL9fOnbd
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.
RLhw3rfTj79wr
REvL1uJuhnoSt
23. Proces trójgeneracyjny2D9j4p5jeb
RqjEe2KJYsKsl
Zaznacz, czy dane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.