Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Atlas procesów w układach przetwarzania energii

ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych – Technik energetyk 311307

bg‑turquoise

Zakłady wytwórcze realizujące proces przetwarzania energii

WIZUALIZACJA 3D

4

Spis treści

  1. Elektrociepłownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałymElektrociepłownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym

  2. Elektrownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałymElektrownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym

  3. Elektrownia parowo‑gazowa z dwuciśnieniowym kotłem odzysknicowym i turbiną parową z niezależnym generatoremElektrownia parowo‑gazowa z dwuciśnieniowym kotłem odzysknicowym i turbiną parową z niezależnym generatorem

1

1. Elektrociepłownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym

1
1
R1WzdqtcBXfLa1
Elektrociepłownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Elektrociepłownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym.

Widoczny jest ekran startowy wizualizacji – czarne pole z informacją: Kliknij, aby pokazać modele. Po kliknięciu pojawia się szara plansza z pierwszym modelem. Jest to model kotła parowego wraz z całą przylegającą instalacją. Model możemy dowolnie obracać, przybliżać, oddalać za pomocą myszki. Na poszczególnych częściach urządzenia widoczne są punktory. Punktory znajdują się również w lewym górnym rogu planszy. Oprócz numerów od 1 do 12, tożsamych z tymi na planszy, widoczne są dwie ikony, od lewej – okrągły przycisk z przekreślonym znakiem kamery: zresetuj kamerę, obok okrągły przycisk ze znaczkiem plej: Zatrzymaj kamerę. Po kliknięciu poszczególnych punktorów z prawej strony ekranu rozwija się zakładka z nazwą modelu. Pod nią widoczny jest pasek do odtworzenia nagrania dźwiękowego zgodnego z treścią objaśnienia.

Przegrzewacz pary.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Przegrzewacz pary to zespół urządzeń służących do przegrzania pary i doprowadzenia jej do turbiny.

Grafika przedstawia kocioł parowy. Widoczne są wiązki rurek zainstalowane w najwyższej jego części. Rurki są cienkie, proste, zaokrąglone w częściach dolnej i górnej. Ułożone w połączony ze sobą system.

Walczak.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Zbiornik ciśnieniowy, w którym znajduje się mieszanina woda/para. Woda z dolnej części walczaka doprowadzana jest do rur opadowych, gdzie zostaje podgrzana i doprowadzona do wrzenia. Mokra para, powstała na skutek wrzenia, zostaje doprowadzona do górnej części walczaka, gdzie następuje jej grawitacyjne oddzielenie od wody.

Grafika przedstawia wiązki rur, które połączone są ze zbiornikiem. Ma on kształt walca. Ułożony jest w części tylnej. Od góry i z boku wyposażony jest w otwory, w których znajdują się końcówki rurek.

Rurociągi z parą przegrzaną do turbiny oraz powrotny z wodą chłodną.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Grafika przedstawia dwa oddalone od siebie elementy instalacji. Jeden to kocioł podgrzewający wodę, drugi przedstawia zbiorniki połączone systemem rur położnych równolegle. Pomiędzy nimi znajduje się połączenie odprowadzające w postaci dwóch długich równolegle zainstalowanych rur prowadzących od kotła do zbiorników.

Podgrzewacze wody zasilającej.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Element kotła, w którym woda nagrzewana jest do temperatury nasycenia.

Grafika przedstawia wiązki połączonych rur. Są krótkie, zagięte w częściach bocznych. Ułożone w orientacji poziomej. Tworzą one niższy poziom całego systemu.

Grafika przedstawia wiązki połączonych rur. Są krótkie, zagięte w częściach bocznych. Ułożone w orientacji poziomej. Tworzą one niższy poziom całego systemu. Obok widoczne są elementy składające się z dwóch połączonych ze sobą ram.

Wylot spalin.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Grafika przedstawia system kanałów odprowadzających spaliny. Znajduje się on w najniższej części instalacji. Pomiędzy kanałami widoczny jest zbiornik. Po obu stronach zainstalowano mierniki pomiaru ciśnienia gazu z okrągłymi tarczami. Ostatni odcinek to kanał odprowadzający zamontowany w orientacji pionowej.

Elektrofiltr.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Elektrofiltr (odpylacz elektrostatyczny) jest odpowiedzialny za wydzielenie pyłu ze spalin. Działanie elektrofiltru polega na naładowaniu cząstek pyłu w spalinach, a następnie wychwyceniu ich przez elektrodę osadczą.

Na grafice ukazano urządzenie odpylacza spalin. Korpus ma kształt prostopadłościanu. Stoi na nóżkach i jest połączony z lewej strony z kanałami odprowadzającymi spaliny.

Wylot oczyszczonych spalin do komina.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Grafika ukazuje kanał wylotu oczyszczonych spalin. Jest to pozioma rura wychodząca z prawej strony elektrofiltru. Rura leży na wspornikach i doprowadzona jest do komina.

Popiół.

Grafika przedstawia miejsce na popiół. Położne jest poniżej paleniska kotła.

Przykotłowy zbiornik węgla.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Przykotłowy zbiornik węgla umożliwia stałą eksploatację elektrowni, niezależnie od przerw w dostawie paliwa.

Na grafice widoczny jest zbiornik na węgiel. Znajduje się w pobliżu kotła. W części górnej ma kształt leja. Zamontowany jest na platformie podporowej. Do platformy przylega taśmociąg zainstalowany obok. Za jego pomocą transportowany i wrzucany do zbiornika jest kruszec.

Młyn węglowy.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Młyn węglowy służy do rozdrobnienia paliwa i podania powstałego pyłu do kotła.

Grafika przedstawia zbiornik. Korpus  to bryła o kształcie walca. Znajduje się w dolnej części, tuż pod zbiornikiem węgla. Od dołu i z obu boków wyprowadzone są rury.

Wentylator powietrza.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Wentylator powietrza dostarcza do kotła określoną ilość powietrza dla zapewnienia odpowiedniego spalania.

Grafika przedstawia wentylator powietrza. Zamontowany jest nieopodal młyna węglowego i jest z nim połączony. Obudowa urządzenia jest okrągła i mieści wewnątrz łopaty wiatraka, które zabezpieczone są siatką. W dolnej części do korpusu wentylatora zamontowano sprężarkę.

Komin.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Komin służy do odprowadzenia spalin do atmosfery. Od wysokości komina zależy rozproszenie oraz przeniesienie emitowanych spalin na znaczne odległości.

Grafika prezentuje model komina odprowadzającego spaliny. Jest to okrągła wysoka kolumna zwężająca się ku górze. Wokół kolumny w kilku miejscach zamontowano platformy zabezpieczone poręczami. Wzdłuż całej budowli widoczne są przytwierdzone do niej metalowe schodki w kształcie okrągłych poręczy.

Taśmociągi z węglem.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Taśmociągi umożliwiają transport węgla (paliwa stałego) do przykotłowego zbiornika.

Grafika przedstawia długi taśmociąg. Ułożony jest na poziomej konstrukcji wspierającej. Na taśmie widoczny jest transportowany kruszec.

Turbina parowa ze stopniami wysoko i niskoprężnymi.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Turbina parowa to silnik cieplny przetwarzający energię cieplną pary w energię mechaniczną napędzającą generator elektryczny. Ważną cechą turbiny parowej jest to, że rozwija na wale równomierny moment obrotowy wymagany przez generatory synchroniczne. Zasada działania turbiny parowej polega na wykorzystaniu energii przegrzanej pary (wysoka temperatura i wysokie ciśnienie). Energia ta podczas rozprężania zamieniana jest w energię kinetyczną strumienia pary, który, trafiając na łopatki turbiny, wprawia wał turbiny w ruch. Turbiny parowe wykorzystywane w elektrowniach cieplnych zawodowych są najczęściej wielokadłubowe. Kadłuby to oddzielne części turbiny o różnych stopniach ciśnienia: wysokoprężna WP, średnioprężna SP oraz niskoprężna NP. Wirnik jednego kadłuba sprzęgnięty jest z wałem sąsiedniego kadłuba, a na końcu z wałem generatora.

Grafika przedstawia betonową platformę, na której znajdują się cztery urządzenia. Są to turbiny parowe. Do platformy w części dolnej oraz wokół doprowadzone są rury. Wszystkie urządzenia posiadają obły kształt obudowy. Od góry na  korpusie zamontowana jest rura. Wewnątrz urządzenia znajduje się zainstalowany poziomo wał obrotowy. Wokół wału widoczne są różnej wielkości elementy kształtem przypominające talerze. To tarcze wirnika, na których zamontowane są łopatki.

Generator napędzany turbiną.

Nagranie dźwiękowe zgodne z treścią zamieszczoną poniżej.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Grafika prezentuje stojan generatora. Jest on połączony z napędzająca go turbiną. Stojan ma kształt walca. Na odsłoniętej powierzchni tuż pod jego obudową widoczny jest wirnik i pokrywające go blaszki.

Ciepła woda do celów komunalnych.

Grafika przedstawia system rur doprowadzających ciepłą wodę. Położone są poziomo, jedna obok drugiej, wokół platformy z turbinami. W niektórych odcinkach zakrzywiają się i wznoszą nieco wyżej, a w innych opadają do poziomu tuż nad gruntem.

Stacja transformatorowa.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Transformator blokowy podwyższa napięcie wytwarzane przez generator do napięcia przesyłowego sieci elektroenergetycznej.

Na grafice widoczne jest miejsce, gdzie zamontowany jest transformator blokowy. To tylna część platformy tuż za generatorami.

Linie energetyczne napowietrzne.

Na grafice widoczny jest ostatni element instalacji. Jest to konstrukcja wsporcza w kształcie słupa zbudowanego z kratownic, do którego doprowadzone są linie przesyłowe w postaci długich lin.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Elektrownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym

1
R1OG8Lu8Rw89o1
Elektrownia z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Widoczny jest ekran startowy wizualizacji – czarne pole z informacją: Kliknij, aby pokazać modele. Po kliknięciu pojawia się szara plansza z pierwszym modelem. Jest to model infrastruktury elektrowni z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym wraz z całą przylegającą instalacją. Model możemy dowolnie obracać, przybliżać, oddalać za pomocą myszki. Na poszczególnych częściach urządzenia widoczne są punktory. Punktory znajdują się również w lewym górnym rogu planszy. Oprócz numerów od 1 do 37, tożsamych z tymi na planszy, widoczne są dwie ikony, od lewej – okrągły przycisk z przekreślonym znakiem kamery: zresetuj kamerę, obok okrągły przycisk ze znaczkiem plej: zatrzymaj kamerę. Po kliknięciu poszczególnych punktorów z prawej strony ekranu rozwija się zakładka z nazwą modelu. Pod nią widoczny jest pasek do odtworzenia nagrania dźwiękowego zgodnego z treścią objaśnienia.

Przegrzewacz pary.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Przegrzewacz pary to zespół urządzeń służących do przegrzania pary i doprowadzenia jej do turbiny.

Grafika przedstawia wnętrze kotła parowego. Widoczne są wiązki rurek zainstalowane ponad nim. W najwyższej jego części rurki są cienkie, proste, zaokrąglone w częściach dolnej i górnej. Ułożone w połączony ze sobą system. Rurki zaznaczone są kolorem czerwonym.

Regeneracyjny podgrzewacz pary.

Grafika przedstawia wnętrze kotła. W części dolnej widoczne są palniki i wydobywające się z nich płomienie. Obok zespołu podgrzewacza pary zamontowanego powyżej widoczne są połączone z nim długie pionowe rury podgrzewacza regenerującego.

Walczak.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Zbiornik ciśnieniowy, w którym znajduje się mieszanina woda/para. Woda z dolnej części walczaka doprowadzana jest do rur opadowych, gdzie zostaje podgrzana i doprowadzona do wrzenia. Mokra para, powstała na skutek wrzenia, zostaje doprowadzona do górnej części walczaka, gdzie następuje jej grawitacyjne oddzielenie od wody.

Grafika przedstawia zbiornik w kształcie walcowatym. Położony jest powyżej rur opadowych. Jest z nimi połączony. Część dolna zbiornika zaznaczona jest kolorem niebieskim przedstawiającym zgromadzoną tam wodę zimną, w górnej części zbiornik zaznaczony jest kolorem czerwonym.

Rury wznoszące z gorącą wodą.

Grafika przedstawia system pionowych prostych rur wznoszących wodę w górę. Zainstalowane są na całej długości ścian pomiędzy palnikami a zbiornikiem walczaka.

Palniki pyłowe.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

W palniku pyłowym spaleniu ulega mieszanka pyłu węglowego z powietrzem wtórnym. Od rodzaju paliwa – węgla zależy, jaką temperaturę osiągnie mieszanka pyłowo‑powietrzna.

Grafika przestawia płomienie wydobywające się z komory  palników położonych w komorze spalania.

Młyn węglowy.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Młyn węglowy służy do rozdrobnienia paliwa i podania powstałego pyłu do kotła.

Grafika przedstawia komorę spalania i zaznaczony kierunek – w górę – podawania do niej przygotowanego pyłu .

Przykotłowy zasobnik węgla.

Przykotłowy zbiornik węgla umożliwia stałą eksploatację elektrowni, niezależnie od przerw w dostawie paliwa.

Na grafice widoczny jest zbiornik na węgiel. Znajduje się w pobliżu kotła. W części górnej ma kształt leja. Zamontowany jest na platformie podporowej.

Pył węglowy z powietrzem pierwotnym.

Powietrze wtórne.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Powietrze atmosferyczne, które pobierane jest przez wentylatory powietrza, a następnie wykorzystywane do spalania pyłu węglowego w palnikach.

Grafika przedstawia zbiorniki w kształcie beczek, które u podstawy, a także w części górnej posiadają otwory wlotowe i wylotowe. Służą one połączeniu zbiorników z pozostałą częścią instalacji za pomocą rur o różnym przekroju. Znajdują się one na wysokości palników.

Obrotowy podgrzewacz powietrza LUVO.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Jego zadaniem jest odzyskanie ciepła ze spalin wychodzących z kotła oraz jednoczesne podgrzanie zimnego powietrza, dostarczanego do palników.

Grafika przedstawia obrotowy podgrzewacz. Korpus urządzenia ma kształt okrągły, wydłużony. Wyposażony jest w płaski kołnierz umożliwiający łatwe podawanie paliwa stałego. Zamontowany jest poniżej zbiorników z powietrzem wtórnym.

Wentylator powietrza.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Wentylator powietrza dostarcza do kotła określoną ilość powietrza dla zapewnienia odpowiedniego spalania.

Grafika przedstawia szyb komory spalania z zaznaczonym kierunkiem powietrza wznoszącego się w górę.

Zbiornik popiołu.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Element kotła, w którym zbierane są stałe odpady powstałe po spaleniu paliwa – pyłu węglowego.

Grafika przedstawia miejsce składowania popiołu. Znajduje się w dolnej części, poniżej paleniska. Ma kształt odkrytego z przodu koryta.

Rurociągi parowe.

Grafika przedstawia system rur połączonych i położonych w dolnej części kotła.

Rurociągi wodne.

Grafika przedstawia system rur połączonych i położonych nisko. Leżą one w dolnej części platformy, na której usadowiono wymienniki ciepła do podgrzewania wody. Platforma posadowiona jest w pobliżu kotła.

Regeneracyjny podgrzewacz wody.

Na grafice oznaczono miejsce położenia podgrzewacza wody. Jest usytuowany poniżej podgrzewacza pary.

Parowy kocioł pyłowy – opromieniowany.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

W kotle następuje przemiana energii chemicznej paliwa w ciepło spalin. Kocioł zamienia stan skupienia czynnika roboczego z ciekłego na gazowy (gorąca woda w przegrzaną parę wodną).

Wentylator spalin.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Układ odprowadzania spalin usuwa spaliny z komory paleniskowej podając je do komina.

Na grafice oznaczono miejsce montażu wentylatora. Znajduje się ono w pobliżu kotła spalania.

Elektrofiltr.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Elektrofiltr (odpylacz elektrostatyczny) jest odpowiedzialny za wydzielenie pyłu ze spalin. Działanie elektrofiltru polega na naładowaniu cząstek pyłu w spalinach, a następnie wychwycenie ich przez elektrodę osadczą.

Na grafice ukazane jest miejsce montażu przewodu elektrofiltru. Znajduje się poniżej regeneracyjnego podgrzewacza wody.

Instalacja odsiarczania spalin.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Odsiarczacz mokry wapniowy usuwa tlenki siarki ze spalin. Odsiarczanie odbywa się poprzez przemywanie spalin rozpuszczonym absorberem (mleczko wapienne) w absorberze. Przemywanie spalin powoduje przejęcie zanieczyszczeń ze spalin do cieczy. Ciecz opada do wanny, gdzie jest mieszana, napowietrzana oraz uzupełniana rozpuszczonym absorbentem. Następnie z obiegu przemywającego wydzielony jest gips pompowany do instalacji odwadniania gipsu.

Grafika ukazuje duże zbiorniki w kształcie beczek, które zainstalowane są nieopodal kominów odprowadzających spaliny.

Wentylator kominowy.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Wentylator ten ma za zadanie poprawić ciąg komina, eliminując wydobywający się z niego dym.

Grafika przedstawia wentylator powietrza. Zamontowany jest nieopodal młyna węglowego i jest z nim połączony. Obudowa urządzenia jest okrągła. W dolnej części do korpusu wentylatora zamontowano sprężarkę.

Komin.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Komin służy do odprowadzenia spalin do atmosfery. Od wysokości komina zależy rozproszenie oraz przeniesienie emitowanych spalin na znaczne odległości.

Grafika prezentuje dwa modele kominów odprowadzających spaliny. Są to okrągłe wysokie kolumny zwężające się ku górze. Wokół kolumny, w części górnej zamontowano platformy zabezpieczone poręczami.

Silosy z popiołem.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Silosy przeznaczone są do magazynowania lotnego popiołu.

Grafika przedstawia dwa zbiorniki. Stoją one na konstrukcji podporowej. Korpus zbiornika ma kształt wrzecionowaty. W dolnej części znajduje się otwór spustowy.

Silosy z sorbentem (do odsiarczania spalin).

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Silosy te przeznaczone są do magazynowania i ekspedycji sorbentu wykorzystywanego w procesie odsiarczania spalin.

Grafika przedstawia dwa zbiorniki. Stoją one na konstrukcji podporowej. Korpus zbiornika ma kształt wrzecionowaty. W dolnej części znajduje się otwór spustowy.

Taśmociągi transportujące węgiel.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Taśmociągi umożliwiają transport węgla (paliwa stałego) do przykotłowego zbiornika.

Grafika przedstawia długi taśmociąg. Ułożony jest na poziomej konstrukcji wspierającej. Na taśmie widoczny jest transportowany kruszec.

Rozładunek węgla.

Grafika przedstawia zadaszoną budowlę, przez którą przejeżdżają wagoniki z węglem. Posadowione są na torach. Na terenie otwartym wokół widoczne są leżące hałdy węgla. Nad niektórymi znajdują się zabezpieczające przed opadami wiaty.

Turbina parowa.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Turbina parowa to silnik cieplny przetwarzający energię cieplną pary w energię mechaniczną napędzającą generator elektryczny. Ważną cechą turbiny parowej jest to, że rozwija na wale równomierny moment obrotowy wymagany przez generatory synchroniczne.

Na grafice turbiny parowe stoją na betonowej platformie, jest ich kilka.

Generator.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Generator służy do przetworzenia energii mechanicznej turbiny parowej na energię elektryczną trójfazową. Generatory z wirnikiem cylindrycznym pracujące z turbinami parowymi nazywane są turbogeneratorami. Generator składa się z wirnika (część ruchoma) oraz stojana (część nieruchoma).

Na grafice generator przedstawiony jest jako część integralna część turbiny parowej.

Skraplacz.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Skraplacz jest chłodnicą, która ma za zadanie odprowadzenie ciepła niezamienionego przez turbinę w pracę. W skraplaczu para ochładzana jest do skroplenia się, a towarzyszące temu procesowi ciepło skraplania odprowadzane jest przez wodę chłodzącą skraplacz.

Grafika przedstawia skraplacz, część systemu chłodniczego. Jest to zbiornik, którego korpus kształtem przypomina walec. Zamontowany jest w pobliżu turbin parowych.

Pompy wody zasilające kocioł.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Grafika przedstawia system pomp wodnych zasilających kocioł. Zamontowane są w trzech stopniach: wysokim, średnim i niskim. Stoją szeregowo jedna przy drugiej.

Odgazowywacz.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Odgazowywacz to wymiennik mieszankowy w układzie regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej. Jego głównym zadaniem jest odgazowanie wody zasilającej kocioł. Dzieli układ regeneracji na część niskociśnieniową oraz wysokociśnieniową. Najczęściej stosowany jest odgazowywacz termiczny, w którym wodę doprowadza się do temperatury wrzenia. Woda spada po kolumnie skraplacza, a w przeciwnym kierunku przepływa para grzejna podgrzewająca wodę do stanu wrzenia. Gazy uchodzą wraz z parą z odgazowywacza.

Grafika przedstawia urządzenie w prostopadłościennej obudowie. Służy ono do usuwania tlenu z wody zasilającej kocioł parowy. Wewnątrz w części górnej i dolnej widoczne są dysze.

Wymienniki ciepła.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

W zależności od rodzaju czynnika stosuje się wymienniki wodno‑wodne, wodno‑parowe i parowo‑parowe. Można wyróżnić:
- wymienniki mieszankowe, w których następuje wymieszanie czynnika oddającego ciepło i odbierającego ciepło;
- wymienniki powierzchniowe, w których wymiana ciepła odbywa się przez ścianki rurek. Wymiennik ciepła to urządzenie służące do podgrzewania, ochładzania lub zmiany stanu skupienia czynników występujących w obiegach elektrowni.

Na grafice przedstawiono dwa wymienniki ciepła. Korpusy zbiorników mają kształt walca. Połączone jest rurami z pozostałą częścią instalacji. Umiejscowione są w pobliżu pomp zasilających.

Transformator i cała stacja transformatorowa.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Transformator blokowy podwyższa napięcie wytwarzane przez generator do napięcia przesyłowego sieci elektroenergetycznej.

Na grafice widoczne jest miejsce, gdzie zamontowany jest transformator blokowy. Jest to element systemu elektroenergetycznego stojący na otwartej przestrzeni. Kadź transformatora ma kształt prostopadłościanu. Na powierzchni górnej widoczne są skrzynie, do których doprowadzona jest aparatura zabezpieczająca składająca się z przełączników, których korpus to walec, a na nim widoczne są porcelanowe osłony w kształcie talerzy. Na obudowie kadzi zamontowane są elementy aparatury kontrolno‑pomiarowej, do których należą wskaźniki i zawory.

Stacja uzdatniania wody zasilającej kocioł.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Stacja uzdatniania wody w obiegu parowym ma za zadanie przygotowanie wody zasilającej, aby nie tworzyła się korozja wewnątrz kotła, kamień kotłowy oraz muł. Uzdatnianie wody ma dwa etapy:
- uzdatnianie wstępne polegające na usunięciu z wody zanieczyszczeń, zawiesin, związków organicznych i twardości węglanowej;
- właściwa demineralizacja za pomocą wymieniaczy jonowych usuwa z wody niepożądane jony.
Wymieniacze jonowe to ciała stałe, które nie rozpuszczają się w wodzie.

Na grafice widoczny jest zbiornik – cysterna. Jego korpus ma kształt walca. W części górnej zamontowano  schodki i poręcze ułatwiające obsługę. Do  zbiornika zainstalowane są rury spustowe odprowadzające.

Rezerwuar wody.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Zbiornik wodny (naturalny bądź sztuczny), który umożliwia dostarczenie wody do elektrowni.

Na grafice nieopodal cysterny widoczny jest naturalny zbiornik poboru wody.

Pompownia wody chłodzącej skraplacz.

Grafika ukazuje miejsce budowli pompowni. Mieści się ona w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwuaru wody i zbiorników wody.

Chłodnie kominowe.

Pasek z nagraniem dźwiękowym tożsamym z treścią zamieszczoną poniżej.

Chłodnia kominowa ma za zadanie schłodzić wodę wykorzystywaną w obiegu cieplnym elektrowni. W chłodni schładzana woda pompowana jest do urządzenia rozprowadzającego wodę. Następnie opada w postaci deszczu na zraszalnik i odprowadzona do zbiornika pod chłodnią.

Grafika przedstawia dwa obiekty w kształcie stożków. Szerokie u podstawy, węższe u góry. Prowadzi do nich system rur, którymi  z użyciem pomp tłoczona jest woda.

Skład węgla.

Na makiecie przedstawiającej elektrownię znajduje się miejsce składowania paliwa stałego w postaci węgla.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Elektrownia parowo‑gazowa z dwuciśnieniowym kotłem odzysknicowym i turbiną parową z niezależnym generatorem

1
ROvnGDvIKD4IQ1
Elektrownia parowo‑gazowa z dwuciśnieniowym kotłem odzysknicowym i turbiną parową z niezależnym generatorem
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY-SA 3.0.

Elektrownia parowo‑gazowa z dwuciśnieniowym kotłem odzysknicowym i turbiną parową z niezależnym generatorem.

Widoczny jest ekran startowy wizualizacji – czarne pole z informacją: Kliknij, aby pokazać modele. Po kliknięciu pojawia się szara plansza z pierwszym modelem. Jest to model infrastruktury elektrowni z turbiną parową i kotłem opalanym paliwem stałym wraz z całą przylegającą instalacją. Model możemy dowolnie obracać, przybliżać, oddalać za pomocą myszki. Na poszczególnych częściach urządzenia widoczne są punktory. Punktory znajdują się również w lewym górnym rogu planszy. Oprócz numerów od 1 do 8, tożsamych z tymi na planszy, widoczne są dwie ikony, od lewej – okrągły przycisk z przekreślonym znakiem kamery: zresetuj kamerę, obok okrągły przycisk ze znaczkiem plej: zatrzymaj kamerę. Po kliknięciu poszczególnych punktorów z prawej strony ekranu rozwija się zakładka z nazwą modelu. Pod nią widoczny jest pasek do odtworzenia nagrania dźwiękowego zgodnego z treścią objaśnienia.

Węzeł zasilania i redukcji gazu ziemnego (paliwa).

Grafika przedstawia urządzenie zamknięte w prostopadłościennej obudowie. Doprowadzone są  do niego dwie rury transportujące gaz w kolorze żółtym.

Turbina gazowa.

Pasek odtwarzania nagrania dźwiękowego tożsamego z treścią zamieszczoną poniżej.

Turbina gazowa to silnik cieplny, w którym turbina gazowa wykorzystuje tlen jako utleniacz; w środku zachodzą procesy sprężania i rozprężania.

Grafika przedstawia turbinę. Kształt korpusu zbliżony jest do walca. Na obwodzie zamontowano kilkanaście podłużnych dysz palnika gazowego. Są one skierowane pod niewielkim kątem ku górze.

Kocioł odzysknicowy.

Pasek odtwarzania nagrania dźwiękowego tożsamego z treścią zamieszczoną poniżej.

Kocioł odzysknicowy jest wymiennikiem ciepła, który odzyskuje ciepło z czynnika o wysokiej temperaturze.

Grafika przedstawia kocioł odzysknicowy. Jest to bryła zbliżona kształtem do prostopadłościanu. Obudowana jest od zewnątrz rusztowaniami. Na rusztowaniach znajdują się platformy zabezpieczone barierkami, a także schody wiodące na dach kotła. W części dolnej kocioł łączy się z turbiną, a w górnej za pomocą przewodów z kominem odprowadzającym spaliny.

Turbina parowa.

Pasek odtwarzania nagrania dźwiękowego tożsamego z treścią zamieszczoną poniżej.

Turbina parowa to silnik cieplny przetwarzający energię cieplną pary w energię mechaniczną napędzającą generator elektryczny.

Grafika przedstawia wnętrze turbiny parowej. W środku urządzenia znajduje się zainstalowany poziomo wał obrotowy. Wokół wału widoczne są różnej wielkości elementy kształtem przypominające talerze. Ułożone są w trzech poziomach. Od najmniejszych przez średnie do największych. Są to tarcze wirnika, na których zamontowane są łopatki.

Kondensator (skraplacz) i wymiennik ciepłowniczy.

Stacja transformatorowa i rozdzielnie prądowe.

Kondensator to urządzenie, które zamienia gazy w ciecze, doprowadza je do skroplenia. Natomiast wymiennik ciepłowniczy to urządzenie, którego zadaniem jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma płynami.

Grafika przedstawia skraplacz. Urządzenie posiada korpus w kształcie walca, a w części górnej sześcianu. Położone jest poniżej poziomu, gdzie zainstalowane są turbiny. Wokół zbiornika zamontowano schodki.

Źródło chłodzenia – zbiornik wody powierzchniowy.

Pasek odtwarzania nagrania dźwiękowego tożsamego z treścią zamieszczoną poniżej.

Źródło chłodzenia to urządzenia służące do schładzania wody w zakładach przemysłowych, szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do wody z morza, jeziora czy rzeki; przykładowym źródłem chłodzenia jest zbiornik wody powierzchniowy.

Grafika przestawia dwa okrągłe zbiorniki wody.

Stacja transformatorowa i rozdzielnie prądowe.

Pasek odtwarzania nagrania dźwiękowego tożsamego z treścią zamieszczona poniżej.

Stacja transformatorowa to stacja elektroenergetyczna, w której odbywa się dystrybucja i rozdział energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. W skład stacji wchodzą: transformator, rozdzielnia średniego i niskiego napięcia, urządzenia pomocnicze. Rozdzielnia natomiast to zespół urządzeń służących do rozdzielania zasilania elektrycznego.

Na grafice widoczny jest ostatni element instalacji. Znajdują się tutaj transformatory w obudowie prostopadłościennej. Do nich podłączone są linie napowietrzne, które drugim końcem są zawieszone na konstrukcjach wsporczych. Mają one kształt słupów zbudowanych z kratownic.

Chłodnie kominowe.

Pasek odtwarzania nagrania dźwiękowego tożsamego z treścią zamieszczoną poniżej.

Chłodnie kominowe to urządzenia służące do schładzania wody przemysłowej w zakładach energetycznych.

Grafika przedstawia cztery urządzenia chłodni kominowych zamknięte w prostokątnej obudowie. Na dachu widoczne są cztery wentylatory. W części dolnej urządzenia znajdują się rury zasilające wodne.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia