E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia pszczoły

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – pszczelarz 612302

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – technik pszczelarz 314206

Interaktywne materiały sprawdzające

1
Ćwiczenie 1. Społeczność pszczoły miodnej1Dl2Ww43S6
ReHQZEaSc6ROz1
Dobierz właściwy podpis do każdej fotografii, przesuwając kafelki z podpisami w prawo lub lewo.
Źródła zdj.: Jon Sullivan, Wikimedia Commons, domena publiczna; Waugsberg, Wikimedia Commons, CC BY‑SA 3.0.
R17d4xU8zq0mZ
Uzupełnij tekst na temat rozwoju pszczół podanymi niżej wyrazami. Jajo pszczele jest barwy 1. żółtej, 2. głębiej, 3. płycej, 4. odwłokiem, 5. głową, 6. perłowobiałej, 7. leżą, 8. stoją, 9. rozwoju, 10. są pochylone, 11. giną, 12. wieku, 13. temperaturą. Ma kształt wygiętego walca z zaokrąglonymi końcami. Jeden koniec jest grubszy, a drugi cieńszy. Ustawione jest prawie prostopadle do dna. Niemal we wszystkich podręcznikach podaje się, że położenie jaja w komórce zależy od 1. żółtej, 2. głębiej, 3. płycej, 4. odwłokiem, 5. głową, 6. perłowobiałej, 7. leżą, 8. stoją, 9. rozwoju, 10. są pochylone, 11. giną, 12. wieku, 13. temperaturą, czyli pierwszego dnia stoi, drugiego jest pochylone, a trzeciego już leży na dnie. Jednak zmiana położenia w komórce nie jest związana z wiekiem, tylko 1. żółtej, 2. głębiej, 3. płycej, 4. odwłokiem, 5. głową, 6. perłowobiałej, 7. leżą, 8. stoją, 9. rozwoju, 10. są pochylone, 11. giną, 12. wieku, 13. temperaturą. Latem gdy jest gorąco, prawie wszystkie jaja 1. żółtej, 2. głębiej, 3. płycej, 4. odwłokiem, 5. głową, 6. perłowobiałej, 7. leżą, 8. stoją, 9. rozwoju, 10. są pochylone, 11. giną, 12. wieku, 13. temperaturą, a wiosną gdy jest chłodno, prawie wszystkie jaja 1. żółtej, 2. głębiej, 3. płycej, 4. odwłokiem, 5. głową, 6. perłowobiałej, 7. leżą, 8. stoją, 9. rozwoju, 10. są pochylone, 11. giną, 12. wieku, 13. temperaturą. Zmiana położenia następuje na skutek ogrzewania – inaczej mówiąc – wysiadywania jaj przez pszczoły 1. żółtej, 2. głębiej, 3. płycej, 4. odwłokiem, 5. głową, 6. perłowobiałej, 7. leżą, 8. stoją, 9. rozwoju, 10. są pochylone, 11. giną, 12. wieku, 13. temperaturą. Gdy jest zimniej, pszczoła robotnica wchodzi do komórki 1. żółtej, 2. głębiej, 3. płycej, 4. odwłokiem, 5. głową, 6. perłowobiałej, 7. leżą, 8. stoją, 9. rozwoju, 10. są pochylone, 11. giną, 12. wieku, 13. temperaturą i głową przyciska jajo do dna, powodując jego pochylenie.
Ćwiczenie 2. Układ wydalniczy2D1CKmsKaE
R1ZqXSmQgT5721
Wskaż narząd, który pełni funkcję układu wydalniczego u pszczoły? Możliwe odpowiedzi: 1. Cewki Malpighiego, 2. Jelito proste, 3. Hemolimfa, 4. Wole
Ćwiczenie 3. Budowa pancerza pszczoły1DOIGmd9ml
Rsg4A6JUfsGOU1
Co nadaje twardość pancerzowi pszczoły? Możliwe odpowiedzi: 1. Chityna, 2. , 3. , 4.
Ćwiczenie 4. Układ pokarmowy1Dl2Ww43S6
RDMaOxvr2IWfr1
Która część przewodu pokarmowego służy pszczele do przenoszenia wody? Możliwe odpowiedzi: 1. Wole, 2. Gardziel, 3. Jama gębowa, 4. Jelito proste
Ćwiczenie 5. Gruczoły1DQSgpVQca
R1VPv50xjHhef1
Wydzieliną którego gruczołu matka pszczela zwabia trutnie podczas lotu godowego? Możliwe odpowiedzi: 1. Kieszonkowego, 2. Zapachowego, 3. Nasonowa, 4. Arhardta
Ćwiczenie 6. Życie pszczoły miodnej3Dl2Ww43S6
R1QPAiGzIoUeu
Film bez dźwięku. Czarnobiały. W prawym górnym roku napis jedna sekunda. Na filmie widać pszczołę, która pracuje przy obłej komorze nadbudowując jej ścianki. W otworze znajduje się larwa.
R1N2Oz9xgn2cE
Jaki etap w życiu pszczoły miodnej przedstawia film? Możliwe odpowiedzi: 1. Zasklepianie, 2. Karmienie larw, 3. Szlifowanie komórek, 4. Wygładzanie komórek
RvJCIFp9ECf9D
Zapoznaj się z filmem. Zaznacz, jaki etap przedstawia film. Możliwe odpowiedzi: 1. zasklepianie., 2. karmienie larw, 3. szlifowanie komórek, 4. wygładzanie komórek
Ćwiczenie 7. Funkcje pszczoły miodnej w rodzinie2Dl2Ww43S6
R1e9pa3r3Gxaq
Film bez dźwięku. Przedstawia kilkanaście pszczół miodnych. Mają brutantnożółty tułów w pasy, który jest gęsto pokryty włoskami, a ciało jest krępe. Pszczoły mają dwie pary skrzydeł zbudowanych z przeźroczystej błony, duże okrągłe oczy, czułki oraz odnóża. Koszyczki, które służą do przenoszenia nektaru znajdują się na trzeciej parze odnóży. Są one bardzo ruchliwe. Jedna z pszczół w trakcie lotu niesie żółty pyłek.
RZ59WmcIBbS73
Jakie funkcje pełnią pszczoły widoczne na filmie? Możliwe odpowiedzi: 1. Strażniczki, zbieraczki, 2. Zbieraczki, sprzątaczki, 3. Zbieraczki, woszczarki, 4. Woszczarki, strażniczki
RuD3WhzTUvc0Z
Zapoznaj się z filmem. Zaznacz poprawną odpowiedź na pytanie: jakie funkcje pełnią widoczne w filmie pszczoły? Możliwe odpowiedzi: 1. strażniczki, zbieraczki, 2. zbieraczki, sprzątaczki, 3. zbieraczki, woszczarki, 4. woszczarki, strażniczki
Ćwiczenie 8. Anatomia pszczoły miodej2Dl2Ww43S6
RfKLm3ZD4inYT2
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Na szczycie głowy pomiędzy oczami złożonymi znajdują się, 2. Jak nazywa się płytka grzbietowa odwłoka?, 3. Pszczoła transportuje w nim obnóże, 4. W jakiej części przewodu pokarmowego pszczoła transportuje nektar?
1
RLJnwzf8dzPYM
HASŁO (Uzupełnij) WYJAŚNIENIE (Uzupełnij).
R18g59FH9dDTA
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9. Zbieranie pyłku 3DOIGmd9ml
RVUfTDoHNLvM12
Pszczoła zczesuje 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru ze swojego ciała, następnie nawilża 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru, przez co stają się lepkie, a później lokuje w tak zwanym 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru na 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru parze swoich nóg. W ten sposób gromadzi kule pyłku zwane 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru. Po powrocie do ula zrzuca obnuża do 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru komórek przeznaczonych na 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru, a dalszym magazynowaniem zajmują się pszczoły które są odpowiedzialne za obróbkę 1. koszyczku, 2. pustych, 3. obnużami, 4. miodem, 5. pierzgę, 6. ostatniej, 7. ziarenka pyłku, 8. nektaru.
Ćwiczenie 10. Aparat gębowy 1D1CKmsKaE
R9Hf7krUguHFX1
Nazwij części aparatu gębowego pszczoły, przeciągając odpowiednie kafelki na grafikę.
Źródło ilustracji: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY‑SA 3.0.
RwWjYv4QBosIR
Uzupełnij tekst podanymi poniżej wyrazami. Pszczoły posiadają aparat gębowy typu 1. gryząco-liżącego, 2. pyłu, 3. białkowym, 4. gryząco-ssącego, 5. 6 do 7, 6. 5-8, 7. węglowodanowym, 8. nektaru. Języczek jest stosunkowo długi i w zależności od rasy, ma długość od 1. gryząco-liżącego, 2. pyłu, 3. białkowym, 4. gryząco-ssącego, 5. 6 do 7, 6. 5-8, 7. węglowodanowym, 8. nektaru mm. Dla porównania, pszczoły z rodziny lepiarkowatych mają maksymalną długość 4mm, co niestety uniemożliwia zbieranie 1. gryząco-liżącego, 2. pyłu, 3. białkowym, 4. gryząco-ssącego, 5. 6 do 7, 6. 5-8, 7. węglowodanowym, 8. nektaru z wielu kwiatów. Nektar jest dla pszczół pokarmem 1. gryząco-liżącego, 2. pyłu, 3. białkowym, 4. gryząco-ssącego, 5. 6 do 7, 6. 5-8, 7. węglowodanowym, 8. nektaru.
Ćwiczenie 11. Anatomia pszczoły miodnej na przykładzie robotnicy1D1CKmsKaE
R1W6aphpj2uav1
Nazwij części ciała pszczoły, przeciągając odpowiednie elementy na ilustrację.
Źródło ilustracji: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY‑SA 3.0.
R30Ddtq6DgCBa
Uzupełnij tekst podanymi poniżej wyrazami. Na ostatniej parze odnóży znajdują się 1. pyłku, 2. mokrego, 3. koszyczki, 4. suchego, 5. nektaru, 6. śliną, 7. białkowym, 8. nóżki, 9. węglowodanowym, 10. włoski, 11. miseczki, 12. woskiem do gromadzenia i przenoszenia 1. pyłku, 2. mokrego, 3. koszyczki, 4. suchego, 5. nektaru, 6. śliną, 7. białkowym, 8. nóżki, 9. węglowodanowym, 10. włoski, 11. miseczki, 12. woskiem. Pyłek jest dla pszczół pokarmem 1. pyłku, 2. mokrego, 3. koszyczki, 4. suchego, 5. nektaru, 6. śliną, 7. białkowym, 8. nóżki, 9. węglowodanowym, 10. włoski, 11. miseczki, 12. woskiem. Naturalna lepkość ziaren 1. pyłku, 2. mokrego, 3. koszyczki, 4. suchego, 5. nektaru, 6. śliną, 7. białkowym, 8. nóżki, 9. węglowodanowym, 10. włoski, 11. miseczki, 12. woskiem pyłku, wzbogacona 1. pyłku, 2. mokrego, 3. koszyczki, 4. suchego, 5. nektaru, 6. śliną, 7. białkowym, 8. nóżki, 9. węglowodanowym, 10. włoski, 11. miseczki, 12. woskiem pszczoły powoduje, że pyłek tworzy kulkę, a specjalnie wyprofilowane 1. pyłku, 2. mokrego, 3. koszyczki, 4. suchego, 5. nektaru, 6. śliną, 7. białkowym, 8. nóżki, 9. węglowodanowym, 10. włoski, 11. miseczki, 12. woskiem w zagłębieniu goleni zabezpieczają przed przesuwaniu się ładunku.
Ćwiczenie 12. Anatomia pszczoły miodnej – podsumowanie3Dl2Ww43S6
RfCGUYbz2VJxG3
Łączenie par. Zaznacz, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe lub fałszywe.. Odnóża pszczoły robotnicy są przystosowane do chodzenia, czyszczenia ciała, zbierania i transportowania pyłku kwiatowego oraz nektaru i propolisu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najmniejsze rozmiary ciała ma pszczoła robotnica, jest silnie owłosiona, a skrzydła zakrywają cały odwłok.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pszczołowate charakteryzują się budowaniem woskowych plastrów o sześciokątnych komórkach oraz zdolnością do rozmnażania poprzez rojenie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cechą charakterystyczną pszczół jest budowanie poziomych dwustronnych plastrów z czystego wosku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gruczoły woskowe położone są parami na płytkach brzusznych odwłoka począwszy od 4 segmentu do segmentu 7.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 13. Narządy i ich funkcje1D1CKmsKaE
RH8hWP35QFzwl1
Powiąż w pary poniższe narządy i ich funkcje. Pierwsza para nóg Możliwe odpowiedzi: 1. przenoszenie pyłku, 2. czyszczenie czułków, 3. transport nektaru, 4. komunikacja w rodzinie pszczelej, 5. obrona Trzecia para nóg Możliwe odpowiedzi: 1. przenoszenie pyłku, 2. czyszczenie czułków, 3. transport nektaru, 4. komunikacja w rodzinie pszczelej, 5. obrona Wole Możliwe odpowiedzi: 1. przenoszenie pyłku, 2. czyszczenie czułków, 3. transport nektaru, 4. komunikacja w rodzinie pszczelej, 5. obrona Gruczoł zapachowy Możliwe odpowiedzi: 1. przenoszenie pyłku, 2. czyszczenie czułków, 3. transport nektaru, 4. komunikacja w rodzinie pszczelej, 5. obrona Żądło Możliwe odpowiedzi: 1. przenoszenie pyłku, 2. czyszczenie czułków, 3. transport nektaru, 4. komunikacja w rodzinie pszczelej, 5. obrona
Ćwiczenie 14. Narządy2D1CKmsKaE
RDrK45KHh7dc51
Przypisz narządy do poszczególnych części ciała Głowa Możliwe odpowiedzi: 1. gruczoł woskowy, 2. skrzydła, 3. żuwaczki, 4. jelito środkowe, 5. koszyczek, 6. przyoczka, 7. mięśnie, 8. mózg, 9. żądło Tułów Możliwe odpowiedzi: 1. gruczoł woskowy, 2. skrzydła, 3. żuwaczki, 4. jelito środkowe, 5. koszyczek, 6. przyoczka, 7. mięśnie, 8. mózg, 9. żądło Odwłok Możliwe odpowiedzi: 1. gruczoł woskowy, 2. skrzydła, 3. żuwaczki, 4. jelito środkowe, 5. koszyczek, 6. przyoczka, 7. mięśnie, 8. mózg, 9. żądło
Ćwiczenie 15. Układ pokarmowy i wydalniczy2D1CKmsKaE
R1Cw7cISSO0d7
Nazwij narządy układu pokarmowego i wydalniczego wskazane na ilustracji, przeciągając odpowiednie elementy.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY‑SA 3.0.
R1Z4bwUuHwwMw
Uzupełnij tekst o jelicie prostym podanymi poniżej wyrazami. Służy do 1. 1/3, 2. tułowia, 3. kału, 4. odwłoka, 5. połowie, 6. nawodnienia, 7. 0,05, 8. 0,5, 9. odwadniania, 10. mocznika niestrawionych resztek pokarmu, wydalania 1. 1/3, 2. tułowia, 3. kału, 4. odwłoka, 5. połowie, 6. nawodnienia, 7. 0,05, 8. 0,5, 9. odwadniania, 10. mocznika, gromadzenia i przetrzymywania mas kałowych w okresach kiedy pszczoły nie mogą opuszczać ula. Może ono pomieścić ilość kału odpowiadającą prawie 1. 1/3, 2. tułowia, 3. kału, 4. odwłoka, 5. połowie, 6. nawodnienia, 7. 0,05, 8. 0,5, 9. odwadniania, 10. mocznika masy ciała pszczoły tj. około 1. 1/3, 2. tułowia, 3. kału, 4. odwłoka, 5. połowie, 6. nawodnienia, 7. 0,05, 8. 0,5, 9. odwadniania, 10. mocznika g. W okresie letnim jelito proste zajmuje niewielką tylko część 1. 1/3, 2. tułowia, 3. kału, 4. odwłoka, 5. połowie, 6. nawodnienia, 7. 0,05, 8. 0,5, 9. odwadniania, 10. mocznika pszczoły, ale w końcu zimy wypełnia go w znacznej części.
Ćwiczenie 16. Anatomia trutnia2DWbNbhndf
RMhXIBZdOn85h1
Przypisz nazwy narządów do poszczególnych części ciała, przeciągając odpowiednie kafelki na grafikę.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY‑SA 3.0.
RmpwtB0ZgrA3W
Znajdują się w grzbietowej części odwłoka, mają kształt fasolowaty, a ich długość w okresie maksymalnego rozwoju wynosi około 5 mm i wypełnia prawie całą grzbietową część odwłoka. Każde składa się z około 200 cewek nasiennych, w których powstają plemniki.

Zaznacz poprawną odpowiedź na pytanie: jaki organ opisuje powyższy tekst? Możliwe odpowiedzi: 1. jądra, 2. pęcherzyki nasienne, 3. przewód wytryskowy, 4. jajniki