E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia pszczoły

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – pszczelarz 612302

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – technik pszczelarz 314206

3
4

Truteń pszczeli

Spis treści

  1. Wizualizacja 3D Truteń pszczoły miodnejWizualizacja 3D Truteń pszczoły miodnej

  2. Galeria interaktywna Truteń pszczoły miodnejGaleria interaktywna Truteń pszczoły miodnej

WIZUALIZACJA 3D

1
1
RPnKELulf7DhJ1
Model 3D przedstawia trutnia pszczoły miodnej. Owad składa się trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. W głowie wyróżniamy duże oczy, które zajmujące jej większą część, aparat gębowy oraz parę czułek. Tułów jest owalny i owłosiony, wychodzą z niego skrzydełka i 3 pary odnóży. Odwłok podłużny, tępo zakończony, pokryty włoskami. Na planszy znajdują się punkty, które po kliknięciu wyświetlają z prawej strony ekranu dodatkowe informacje. Punkty od 1 do 6 zlokalizowane są w lewym górnym rogu. 1. Jądra. Znajdują się w grzbietowej części odwłoka. Parzyste części narządów rozrodczych trutni, w których powstają plemniki. Są podłużnymi strukturami ustawionymi równolegle do siebie. Jądra znajdują się w grzbietowej części odwłoka, mają kształt fasolowaty, a ich długość w okresie maksymalnego rozwoju wynosi około 5 mm i wypełnia prawie całą grzbietową część odwłoka. Każde jądro składa się z około dwustu cewek nasiennych, w których powstają plemniki. Proces powstawania plemników przebiega jednorazowo i zachodzi u 14‑15 dniowych poczwarek. Plemniki w okresie wygryzania się trutni z komórek plastra przechodzą do pęcherzyków nasiennych, a jądra ulegają uwstecznieniu. U dorosłego, płciowo dojrzałego trutnia w jego odwłoku pozostają tylko mało widoczne pozostałości jąder. 2. Gruczoły śluzowe. Znajdują się zaraz za jądrami, są dużymi owalnymi woreczkami ustawionymi równolegle do siebie. Są to parzyste, workowate gruczoły. Wytwarzają śluz, który w trakcie wynicowania się narządu kopulacyjnego trutnia jest wyciskany siłą mięśni otaczających gruczoły do przewodu wytryskowego. 3. Pęcherzyki nasienne. Pęcherzyki mają kształt długich, kiełbaskowatych woreczków z silnie umięśnionymi ścianami. Parzyste części narządów rozrodczych trutnia, znajdują się między nasieniowodami a przewodem wytryskowym. W pierwszych dniach życia trutni napełniają się nasieniem, które pozostaje tam do momentu kopulacji. 4. Narząd kopulacyjny. Końcowa część układu rozrodczego trutnia, znajduje się w tylnej części odwłoka. Podczas kopulacji następuje zwiększenie ciśnienia hemolimfy w odwłoku i dochodzi do wynicowania narządu kopulacyjnego. Do jego wnętrza jest wciągany przewód wytryskowy, a ucisk na pęcherzyki nasienne i gruczoły śluzowe powoduje wypchnięcie nasienia i śluzu na końcową, bulwiastą część narządu. 5. Przewód wytryskowy. Przewód ma postać długiej rurki, asymetrycznie przebiegającej w odwłoku, rozpoczyna się w miejscu łączenia się gruczołów śluzowych i ujścia do nich pęcherzyków nasiennych, a kończy – ujściem do narządu kopulacyjnego. 6. Nasieniowody. Spiralnie rurki łączące jądra z pęcherzykami nasiennymi.
Model 3D trutnia pszczoły miodnej. Truteń pszczeli ma 15–17 mm długości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Model 3D przedstawia trutnia pszczoły miodnej. Owad składa się trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. W głowie wyróżniamy duże oczy, które zajmują jej większą część, aparat gębowy oraz parę czułków. Tułów jest owalny i owłosiony, wychodzą z niego skrzydełka i trzy pary odnóży. Odwłok podłużny, tępo zakończony, pokryty włoskami. Na planszy znajdują się punkty, które po kliknięciu wyświetlają z prawej strony ekranu ramkę z tekstem oraz tożsamym z nim nagraniem audio. Punkty od pierwszego do szóstego zlokalizowane są w lewym górnym rogu. Punkt pierwszy. Jądra. Znajdują się w grzbietowej części odwłoka. Parzyste części narządów rozrodczych trutni, w których powstają plemniki. Są podłużnymi strukturami ustawionymi równolegle do siebie. Jądra znajdują się w grzbietowej części odwłoka, mają kształt fasolowaty, a ich długość w okresie maksymalnego rozwoju wynosi około 5 mm i wypełnia prawie całą grzbietową część odwłoka. Każde jądro składa się z około dwustu cewek nasiennych, w których powstają plemniki. Proces powstawania plemników przebiega jednorazowo i zachodzi u 14–15‑dniowych poczwarek. Plemniki w okresie wygryzania się trutni z komórek plastra przechodzą do pęcherzyków nasiennych, a jądra ulegają uwstecznieniu. U dorosłego, płciowo dojrzałego trutnia w jego odwłoku pozostają tylko mało widoczne pozostałości jąder. Punkt drugi. Gruczoły śluzowe. Znajdują się zaraz za jądrami, są dużymi owalnymi woreczkami ustawionymi równolegle do siebie. Są to parzyste workowate gruczoły. Wytwarzają śluz, który w trakcie wynicowania się narządu kopulacyjnego trutnia jest wyciskany siłą mięśni otaczających gruczoły do przewodu wytryskowego. Punkt trzeci. Pęcherzyki nasienne. Pęcherzyki mają kształt długich, kiełbaskowatych woreczków z silnie umięśnionymi ścianami. Parzyste części narządów rozrodczych trutnia znajdują się między nasieniowodami a przewodem wytryskowym. W pierwszych dniach życia trutni napełniają się nasieniem, które pozostaje tam do momentu kopulacji. Punkt czwarty. Narząd kopulacyjny. Końcowa część układu rozrodczego trutnia, znajduje się w tylnej części odwłoka. Podczas kopulacji następuje zwiększenie ciśnienia hemolimfy w odwłoku i dochodzi do wynicowania narządu kopulacyjnego. Do jego wnętrza jest wciągany przewód wytryskowy, a ucisk na pęcherzyki nasienne i gruczoły śluzowe powoduje wypchnięcie nasienia i śluzu na końcową, bulwiastą część narządu. Punkt piąty. Przewód wytryskowy. Przewód ma postać długiej rurki, asymetrycznie przebiegającej w odwłoku, rozpoczyna się w miejscu łączenia się gruczołów śluzowych i ujścia do nich pęcherzyków nasiennych, a kończy ujściem do narządu kopulacyjnego. Punkt szósty. Nasieniowody. Spiralnie zwinięte przewody łączące jądra z pęcherzykami nasiennymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
1
RbwYvbEdeHue01
Galeria z interaktywnymi grafikami trutnia pszczoły miodnej. Na pierwszej i trzeciej grafice znajdują się punkty, które po kliknięciu wyświetlają dodatkowe informacje. Pierwsza grafika przedstawia trutnia pszczoły miodnej widzianego od góry. Celem ilustracji jest pokazanie zewnętrznej budowy owada i rozróżnienie głowy, tułowia i odwłoka. Na głowie wyróżniamy duże oczy złożone, zajmujące jej większą część, aparat gębowy oraz parę czułek. Tułów jest owalny i owłosiony, wychodzą z niego skrzydełka i 3 pary odnóży. Odwłok podłużny, tępo zakończony, pokryty włoskami. Na grafice interaktywnej znajdują się punkty: 1. Głowa., 2. Tułów,. 3. Odwłok. Druga grafika przedstawia trutnia pszczoły miodnej ustawionego bokiem. Owad składa się trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. W głowie wyróżniamy duże oczy złożone zajmujące jej większą część, aparat gębowy oraz parę czułek. Tułów jest owalny i owłosiony, wychodzą z niego skrzydełka i 3 pary odnóży. Odwłok podłużny, tępo zakończony, pokryty włoskami. Trzecia grafika przedstawia trutnia pszczoły miodnej w przekroju. Struktury opisane punktami. 1. Mięśnie tułowiowe. Znajdują się w tułowiu i mają kształt zniekształconego owalu w kolorze czerwonym. 2. Łańcuszek nerwowy. Łańcuszek idący od głowy do końca odwłoka. Ma kształt sznurka z gwieździstymi odgałęzieniami oplatającymi narządy wewnętrzne. 3. Jądro. Podłużna, pofałdowana struktura leżąca przed gruczołami śluzowymi. 4. Pęcherzyk nasienny. Podłużna struktura z cienkimi krańcami i grubszym środkiem, z której wychodzi przewód wytryskowy. 5. Przewód wytryskowy. Biała zagięta rurka wychodząca z pęcherzyka nasiennego. 6. Jelito proste. Końcowa część przewodu pokarmowego znajdująca się na końcu odwłoka. Ma kształt woreczka zwężającego się ku otworowi służącemu do wydalania. 7. Gruczoły śluzowe. Leży pod pęcherzykami nasiennymi. Ma kształt owalny. 8. Narząd kopulacyjny. Znajduje się w końcowej części odwłoka, obok jelita prostego. Pierwsza część jest cienka i podłużna, natomiast druga okrągła.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.

Truteń pszczoły miodnej – widok z góry

Grafika przedstawia trutnia pszczoły miodnej ustawionego bokiem. Owad składa się trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. W głowie wyróżniamy duże oczy złożone zajmujące jej większą część, aparat gębowy oraz parę czułek. Tułów jest owalny, wychodzą z niego skrzydełka i trzy pary odnóży. Odwłok podłużny, tępo zakończony, pokryty licznymi, drobnymi włoskami.

Truteń pszczoły miodnej – widok z boku

Grafika przedstawia trutnia pszczoły miodnej widzianego od góry. Celem ilustracji jest pokazanie zewnętrznej budowy owada i rozróżnienie głowy, tułowia i odwłoka. W głowie wyróżniamy duże oczy złożone zajmujące jej większą część, aparat gębowy oraz parę czułek. Tułów jest owalny, wychodzą z niego skrzydełka i trzy pary odnóży. Odwłok podłużny, tępo zakończony, pokryty drobnymi włoskami. Ilustracja interaktywna przedstawia występujące elementy budowy trutnia: 1. Głowę, 2. Tułów, 3. Odwłok.

Truteń pszczoły miodnej – budowa wewnętrzna

Grafika przedstawia trutnia pszczoły miodnej w przekroju. Struktury opisane pod punktami: Punkt pierwszy. Mięśnie tułowiowe. Znajdują się w tułowiu i mają kształt zniekształconego owalu w kolorze czerwonym. Punkt drugi. Łańcuszek nerwowy. Łańcuszek idący od głowy do końca odwłoka. Ma kształt sznurka z gwieździstymi odgałęzieniami oplatającymi narządy wewnętrzne. Punkt trzeci. Jądro. Podłużna, pofałdowana struktura leżąca przed gruczołami śluzowymi. Punkt czwarty. Pęcherzyk nasienny. Podłużna struktura z cienkimi krańcami i grubszym środkiem, z której wychodzi przewód wytryskowy. Punkt piąty. Przewód wytryskowy. Biała zagięta rurka wychodząca z pęcherzyka nasiennego. Punkt szósty. Jelito proste. Końcowa część przewodu pokarmowego znajdująca się na końcu odwłoka. Ma kształt woreczka zwężającego się ku otworowi służącemu do wydalania. Punkt siódmy. Gruczoły śluzowe. Leżą pod pęcherzykami nasiennymi. Mają kształt owalny. Punkt ósmy. Narząd kopulacyjny. Znajduje się w końcowej części odwłoka, obok jelita prostego. Pierwsza część jest cienka i podłużna, natomiast druga okrągła.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia