E-materiały do kształcenia zawodowego

Anatomia pszczoły

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – pszczelarz 612302

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – technik pszczelarz 314206

3
4

Matka pszczoły miodnej

WIZUALIZACJA 3D

Spis treści

  1. Wizualizacja 3D Matka pszczoły miodnejWizualizacja 3D Matka pszczoły miodnej

  2. Galeria interaktywna Matka pszczoły miodnejGaleria interaktywna Matka pszczoły miodnej

1
1
R1PiHsCrmR4aT1
Model 3D przedstawia matkę pszczoły miodnej. Głowa – oczy złożone zajmują większą jej część, na górze umieszczona jest para czułek. Tułów – kulisty, owłosiony. Wychodzą z niego dwie pary skrzydeł i 3 pary odnóży. Odwłok – największa część ciała. Jest podłużny, zakończony żądłem. Na planszy znajdują się punkty, które po kliknięciu wyświetlają z prawej strony ekranu dodatkowe informacje. Punkty od 1 do 5 zlokalizowane są w lewym górnym rogu. 1. Jajniki. Znajdują się w grzbietowej części odwłoka, mają kształt gruszkowaty, których zwężone części skierowane są ku przodowi ciała. Parzyste części narządów rozrodczych samic, w których powstają jaja. Jajniki znajdują się w grzbietowej części odwłoka matek i robotnic, mają kształt gruszkowaty, których zwężone części skierowane są ku przodowi ciała. Każdy jajnik zbudowany jest z rurek jajnikowych, w których powstają i dojrzewają jaja, u matki w pojedynczym jajniku jest ich od 110 do 220. W tylnej części jajnika rurki jajnikowe łączą się w osiem grup, z których każda ma wspólny przewód wyprowadzający, uchodzący do jajowodu. Jajniki pszczół robotnic są znacznie słabiej rozwinięte, każdy z nich składa się z 1–10 rurek jajnikowych. W okresie składania jaj przez matkę jajniki wypełniają znaczną część przestrzeni odwłoka. 2. Jajowody. Długie rurki łączące jajniki z pochwą. Przewody znajdujące się u samic, łączące jajniki z pochwą. Odchodzące od każdego z jajników jajowody boczne łączą się w jeden krótki jajowód środkowy. Ściany jajowodów są pofałdowane i dobrze umięśnione. Miejsce połączenia jajowodu środkowego z pochwą jest nazywane otworem płciowym. 3. Pochwa. Ma kształt worka o pofałdowanych, umięśnionych ścianach. Do pochwy uchodzi jajowód, a w jej górnej części ma ujście przewód zbiorniczka nasiennego. W końcowym odcinku pochwa rozszerza się, tworząc worek kopulacyjny zakończony otworem kopulacyjnym. Otwór jest zasłonięty szerokim fałdem, uniemożliwiającym wypływanie nasienia po kopulacji. 4. Zbiorniczek nasienny. Znajduje się nad pochwą, z którą łączy go krótki przewód. Ma kształt kulki. Część narządów rozrodczych matki, w których po kopulacji gromadzone i przechowywane jest nasienie trutni. Zbiorniczek nasienny znajduje się nad pochwą, z którą go łączy krótki przewód i ma kształt kulki o średnicy 1,5 mm. Powierzchnie zbiorniczka otacza gęsta sieć tchawek, są tam również gruczoły zbiorniczka nasiennego, których wydzielina odżywia plemniki zgromadzone w zbiorniczku. 5. Worek kopulacyjny. Mała wydłużona struktura w kształcie worka. Końcowa część pochwy matki pszczelej.
Model 3D matki pszczoły miodnej. Matka pszczela ma 20–25 mm długości.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Model 3D przedstawia matkę pszczoły miodnej. Głowa – oczy złożone zajmują większą jej część, na górze umieszczona jest para czułków. Tułów – kulisty, owłosiony. Wychodzą z niego dwie pary skrzydeł i trzy pary odnóży. Odwłok – największa część ciała. Jest podłużny, zakończony żądłem. Na planszy znajdują się punkty, które po kliknięciu wyświetlają z prawej strony ekranu ramkę z tekstem oraz tożsamym z nim nagraniem audio. Punkty od 1 do 5 zlokalizowane są w lewym górnym rogu. 1. Jajniki. Znajdują się w grzbietowej części odwłoka, mają kształt gruszkowaty, których zwężone części skierowane są ku przodowi ciała. Parzyste części narządów rozrodczych samic, w których powstają jaja. Jajniki znajdują się w grzbietowej części odwłoka matek i robotnic, mają kształt gruszkowaty, których zwężone części skierowane są ku przodowi ciała. Każdy jajnik zbudowany jest z rurek jajnikowych, w których powstają i dojrzewają jaja, u matki w pojedynczym jajniku jest ich od 110 do 220. W tylnej części jajnika rurki jajnikowe łączą się w osiem grup, z których każda ma wspólny przewód wyprowadzający, uchodzący do jajowodu. Jajniki pszczół robotnic są znacznie słabiej rozwinięte, każdy z nich składa się z 1 do 10 rurek jajnikowych. W okresie składania jaj przez matkę jajniki wypełniają znaczną część przestrzeni odwłoka. 2. Jajowody. Długie rurki łączące jajniki z pochwą. Przewody znajdujące się u samic, łączące jajniki z pochwą. Odchodzące od każdego z jajników jajowody boczne łączą się w jeden krótki jajowód środkowy. Ściany jajowodów są pofałdowane i dobrze umięśnione. Miejsce połączenia jajowodu środkowego z pochwą jest nazywane otworem płciowym. 3. Pochwa. Ma kształt worka o pofałdowanych, umięśnionych ścianach. Do pochwy uchodzi jajowód, a w jej górnej części ma ujście przewód zbiorniczka nasiennego. W końcowym odcinku pochwa rozszerza się, tworząc worek kopulacyjny zakończony otworem kopulacyjnym. Otwór jest zasłonięty szerokim fałdem, uniemożliwiającym wypływanie nasienia po kopulacji. 4. Zbiorniczek nasienny. Znajduje się nad pochwą, z którą łączy go krótki przewód. Ma kształt kulki. Część narządów rozrodczych matki, w których po kopulacji gromadzone i przechowywane jest nasienie trutni. Zbiorniczek nasienny znajduje się nad pochwą, z którą go łączy krótki przewód i ma kształt kulki o średnicy 1,5 mm. Powierzchnie zbiorniczka otacza gęsta sieć tchawek, są tam również gruczoły zbiorniczka nasiennego, których wydzielina odżywia plemniki zgromadzone w zbiorniczku. 5. Worek kopulacyjny. Mała wydłużona struktura w kształcie worka. Końcowa część pochwy matki pszczelej.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2
1
R1bsFtU4YtKLP1
Galeria z interaktywnymi grafikami pszczoły. Na drugiej i trzeciej grafice znajdują się punkty, które po kliknięciu wyświetlają dodatkowe informacje. Pierwsza grafika przedstawia matkę pszczoły miodnej widzianą od góry. Głowa – oczy złożone zajmują większą jej część, na górze umieszczona jest para czułek. Tułów – kulisty, owłosiony. Wychodzą z niego skrzydeł i 3 pary odnóży. Odwłok – największa część ciała z widocznymi poziomymi pasami. Jest podłużny, zakończony żądłem. Druga grafika przedstawia matkę pszczoły miodnej widzianą z boku. Głowa – oczy złożone zajmują większą jej część, na górze umieszczona jest para czułek. Tułów – kulisty, owłosiony. Wychodzą z niego dwie pary skrzydeł i 3 pary odnóży. Odwłok – największa część ciała. Jest podłużny, zakończony żądłem. Na grafice interaktywnej znajdują się punkty: 1. Głowa. 2. Tułów. 3. Odwłok. 4. Czułki. Para wypustek wychodząca z głowy. Zagięte w jednej trzeciej długości. 5. Oko złożone. Duże struktury zajmujące większą część głowy, kształtem przypominają czarne jajo. 6. Skrzydła. Przeźroczyste, wydłużone blaszki z brązowymi liniami idącymi przez całą długość skrzydeł. 7. Żądło. Cienka igła znajdująca się na końcu odwłoka. 8. Gruczoły kieszonkowe. Czarne dziurki znajdujące się ma grzbietowej części odwłoka. 9. Aparat gębowy gryząco‑ssący. Brązowe blaszki przypominające kształtem dziób. Trzecia grafika przedstawia matkę pszczoły miodnej w przekroju z widocznymi narządami wewnętrznymi. Pszczoła podzielona jest na trzy segmenty – głowę, tułów i odwłok. Struktury zaznaczone punktami: 1. Gruczoł żuwaczkowy. Znajduje się w głowie zaraz za aparatem gębowym, kształtem przypomina fasolę. 2. Mięśnie tułowiowe. Czerwona struktura przypominająca półkole znajdująca się w tułowiu. 3. Łańcuszek nerwowy. Przypomina długi sznurek z gwieździstymi wypustkami oplatający narządy wewnętrzne. Ciągnący się od głowy do końca odwłoka. 4. Wole. Znajdują na początku odwłoka. Są częścią przewodu pokarmowego. Mają kształt wydłużonego worka. 5. Worek powietrzny. Znajduje się w górnej części odwłoka i zajmuje jego większą część. Worek jest wydłużony i lekko zagięty tak jak górna linia odwłoka, posiada 4 wypustki u góry. 6. Jajnik. Znajduje się pod workiem powietrznym. Kształtem przypomina podłużną boję, z końcowej części jajnika wychodzi rurka – jajowód. 7. Pochwa. Znajduje się na końcu odwłoka, łączy się z jajowodem. 8. Jajowód. Rurka wychodząca z jajnika, połączona z pochwą. 9. Zbiorniczek nasienny. Znajduje się za pochwą i ma kształt dysku. 10. Żądło. Struktura przypominająca igłę umiejscowiona na zewnątrz na końcu odwłoka.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o, licencja: CC BY-SA 3.0.

Matka pszczoły miodnej – widok z góry

Ilustracja przedstawia matkę pszczoły miodnej widzianą od góry. Głowa – oczy złożone zajmują większą jej część, na górze umieszczona jest para czułek. Tułów – kulisty, owłosiony. Wychodzą z niego skrzydeł i trzy pary odnóży. Odwłok – największa część ciała z widocznymi poziomymi pasami. Jest podłużny, zakończony żądłem.

Matka pszczoły miodnej – budowa zewnętrzna

Ilustracja przedstawia matkę pszczoły miodnej widzianą z boku. Głowa – oczy złożone zajmują większą jej część, na górze umieszczona jest para czułek. Tułów – kulisty, owłosiony. Wychodzą z niego dwie pary skrzydeł i trzy pary odnóży. Odwłok – największa część ciała. Jest podłużny, zakończony żądłem. Punkt pierwszy. Głowa. Linia pod pszczołą pokazująca wielkość głowy. Punkt drugi. Tułów. Linia pod tułowiem pokazująca wielkość tułowia. Punkt trzeci. Odwłok. Linia pod odwłokiem pokazująca wielkość odwłoka. Punkt czwarty. Czułki. Para wypustek wychodząca z głowy. Zagięte w jednej trzeciej długości. Punkt piąty. Oko złożone. Duże struktury zajmujące większą część głowy, kształtem przypominają czarne jajo. Punkt szósty. Skrzydła. Przeźroczyste, wydłużone blaszki z brązowymi liniami idącymi przez całą długość skrzydeł. Punkt siódmy. Żądło. Cienka igła znajdująca się na końcu odwłoka. Punkt ósmy. Gruczoły kieszonkowe. Czarne dziurki znajdujące się ma grzbietowej części odwłoka. Punkt dziewiąty. Aparat gębowy gryząco‑ssący. Brązowe blaszki przypominające kształtem dziób.

Matka pszczoły miodnej – budowa wewnętrzna

Ilustracja przedstawia matkę pszczoły miodnej w przekroju z widocznymi narządami wewnętrznymi. Pszczoła podzielona jest na trzy segmenty – głowę, tułów i odwłok. Struktury zaznaczone punktami:

Punkt pierwszy. Gruczoły żuwaczkowe. Znajdują się w głowie zaraz za aparatem gębowym, kształtem przypominają fasolę. Najlepiej rozwinięte u matek, słabiej u robotnic, u trutni nie występują. Ich wydzielina wchodzi przypuszczalnie w skład mleczka pszczelego. Gruczoły żuwaczkowe matek wytwarzają feromon zwany substancją mateczną. Wydzielina ta dostaje się na powierzchnię ciała matki, skąd zlizywana jest przez robotnice otaczające matkę i przekazywana innym pszczołom. Feromon ten pobudza do funkcjonowania gruczoły gardzielowe i woskowe u robotnic, a także wpływa na proces zakładania mateczników w rodzinie. Brak lub niedobór tej substancji przyczynia się do rozwoju ciała tłuszczowego i hamuje czynności jajników pszczół.

Punkt drugi. Mięśnie tułowiowe. Czerwona struktura przypominająca półkole znajdująca się w tułowiu.

Punkt trzeci. Łańcuszek nerwowy. Przypomina długi sznurek z gwieździstymi wypustkami oplatający narządy wewnętrzne. Ciągnący się od głowy do końca odwłoka.

Punkt czwarty. Wole. Znajduje na początku odwłoka. Jest częścią przewodu pokarmowego. Ma kształt wydłużonego worka.

Punkt piąty. Worek powietrzny. Znajduje się w górnej części odwłoka i zajmuje jego większą część. Worek jest wydłużony i lekko zagięty tak jak górna linia odwłoka, posiada cztery wypustki u góry.

Punkt szósty. Jajnik. Znajduje się pod workiem powietrznym. Kształtem przypomina podłużną boję, z końcowej części jajnika wychodzi rurka – jajowód.

Punkt siódmy. Pochwa. Znajduje się na końcu odwłoka, łączy się z jajowodem.

Punkt ósmy. Jajowód. Rurka wychodząca z jajnika, połączona z pochwą.

Punkt dziewiąty. Zbiorniczek nasienny. Znajduje się za pochwą i ma kształt dysku.

Punkt dziesiąty. Żądło. Struktura przypominająca igłę umiejscowiona na zewnątrz na końcu odwłoka.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia