E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo‑ekspedycyjnych – technik usług pocztowych i finansowych 421108

bg‑azure

Interaktywne materiały sprawdzające

1. OCRDAO2rvMx6
R1ABQJxS0wilA1
Wybierz właściwy wariant odpowiedzi.

Co oznacza skrót OCR?
Możliwe odpowiedzi: 1. zestaw technik lub oprogramowanie służący do rozpoznawania znaków, 2. zestaw technik komunikacji, 3. zestaw technik pakowania, 4. zestaw technik szyfrowania
R1YCmrVzSsn582
Moduł OCR jest kluczowym elementem 1. adresowego, 2. kodów, 3. kodowego, 4. opłat, 5. procesów, 6. procesu, 7. adresu, 8. opłaty, 9. danych sortowania przesyłek odpowiedzialnym za rozpoznawanie 1. adresowego, 2. kodów, 3. kodowego, 4. opłat, 5. procesów, 6. procesu, 7. adresu, 8. opłaty, 9. danych z pola 1. adresowego, 2. kodów, 3. kodowego, 4. opłat, 5. procesów, 6. procesu, 7. adresu, 8. opłaty, 9. danych, rozpoznawanie 1. adresowego, 2. kodów, 3. kodowego, 4. opłat, 5. procesów, 6. procesu, 7. adresu, 8. opłaty, 9. danych paskowych i sprawdzenie poprawności uiszczenia 1. adresowego, 2. kodów, 3. kodowego, 4. opłat, 5. procesów, 6. procesu, 7. adresu, 8. opłaty, 9. danych pocztowej.
2. Formaty listówDll9hzvmV
RsqAXgno0pYg31
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Zaznacz prawidłowe oznaczenia formatów listów?
Możliwe odpowiedzi: 1. M, 2. L, 3. S, 4. K
3. Przesyłki pocztoweDAO2rvMx6
RQ2nIMiXey3rx1
Ułóż w odpowiedniej kolejności 3 fazy w procesie przemieszczania przesyłek. Elementy do uszeregowania: 1. doręczanie, 2. gromadzenie, 3. przemieszczanie, 4. segregacja
4. Sortowanie przesyłekDVey4ibu6
R9umrs8qT3okk2
Za pomocą 1. taśmociągów, 2. taśmociągi, 3. przesyłki, 4. informatycznych, 5. skanerów, 6. skanery, 7. przesyłkami, 8. informatycznego paczka przenoszona jest w odpowiednie miejsce w budynku. Układ optyczny przekazuje do systemu 1. taśmociągów, 2. taśmociągi, 3. przesyłki, 4. informatycznych, 5. skanerów, 6. skanery, 7. przesyłkami, 8. informatycznego informacje o przesunięciach poszczególnych paczek, a punkty kontrolne, czyli 1. taśmociągów, 2. taśmociągi, 3. przesyłki, 4. informatycznych, 5. skanerów, 6. skanery, 7. przesyłkami, 8. informatycznego, co jakiś czas sprawdzają ich fizyczne położenie, dzięki czemu system ma kontrolę nad poruszającymi się na układzie przenośników 1. taśmociągów, 2. taśmociągi, 3. przesyłki, 4. informatycznych, 5. skanerów, 6. skanery, 7. przesyłkami, 8. informatycznego.
5. Strefa ekspedycjiDAO2rvMx6
RZiSuPvJdc4fa2
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań.. odbiór oraz transport i przechowywanie przesyłek i ładunków wewnętrznych odebranych ze stanowisk ich opracowania a przeznaczonych do innych węzłów, PRP i UP. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. przechowywanie gotowych ładunków oczekujących na załadunek. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. załadunek do środków transportu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. dzielenie paczek zgodnie z planem kierowania przesyłek. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
6. Bezpieczeństwo obrotu pocztowegoDll9hzvmV
R1RS98G6zW6Cc3
Uzupełnij poprawnie poniższe stwierdzenie. Pod pojęciem bezpieczeństwa obrotu pocztowego należy rozumieć skuteczne doręczenie Tu uzupełnij wraz z zachowaniem przez operatora pocztowego przesyłek w Tu uzupełnij stanie (od momentu nadania do chwili Tu uzupełnij) oraz zapewnienie tajemnicy Tu uzupełnij w pełnym pocztowym procesie produkcyjnym.
7. Opakowania zbiorczeDll9hzvmV
R9DDwdkpnku8e2
Przyporządkuj w pary prawidłowo drugie części zdań opisujących opakowania zbiorcze do transportu przesyłek. worki, pojemniki i kasety pocztowe powinny być używane wyłącznie do przewozu przesyłek pocztowych; Możliwe odpowiedzi: 1. przewozu przesyłek priorytetowych drogą lądową;, 2. adresowych oraz oznaczone nazwą urzędu, 3. wzdłuż środka worka, używa się do przewozów drogą lądową;, 4. wyłącznie do przewozu przesyłek pocztowych; worków zaopatrzonych w tkany pas koloru czerwonego, biegnący obustronnie wzdłuż środka worka, używa się do przewozów drogą lądową; Możliwe odpowiedzi: 1. przewozu przesyłek priorytetowych drogą lądową;, 2. adresowych oraz oznaczone nazwą urzędu, 3. wzdłuż środka worka, używa się do przewozów drogą lądową;, 4. wyłącznie do przewozu przesyłek pocztowych; worków z pasem niebieskim lub całkowicie niebieskie używa się do przewozów lotniczych oraz do Możliwe odpowiedzi: 1. przewozu przesyłek priorytetowych drogą lądową;, 2. adresowych oraz oznaczone nazwą urzędu, 3. wzdłuż środka worka, używa się do przewozów drogą lądową;, 4. wyłącznie do przewozu przesyłek pocztowych; kasety i pojemniki powinny być wyposażone w kieszeń przeznaczoną do wkładania kartek Możliwe odpowiedzi: 1. przewozu przesyłek priorytetowych drogą lądową;, 2. adresowych oraz oznaczone nazwą urzędu, 3. wzdłuż środka worka, używa się do przewozów drogą lądową;, 4. wyłącznie do przewozu przesyłek pocztowych;
RrVOkDMij8SDw2
Zaznacz rodzaje opakowań zbiorczych do pakowania przesyłek. OCR,worek, sorter, kaseta, pojemnik przejezdny, paleta, skrzyniopaleta, sumariusz
R19CY9mQg1V6M2


Wybierz rodzaje opakowań zbiorczych do pakowania przesyłek
Możliwe odpowiedzi: 1. worek, 2. OCR, 3. sorter, 4. sumariusz, 5. kaseta, 6. pojemnik przejezdny, 7. paleta, 8. skrzyniopaleta
8. WERDAO2rvMx6
Rvgb8COZONHE32
Uporządkuj w kolejności miejsca zatrzymania przesyłek opracowywanych w WER Elementy do uszeregowania: 1. Strefa Rozdziału Paczek, 2. Strefa Ekspedycji, 3. Strefa Recepcji, 4. Rampa wjazdowa do WER
RjEZEV4lAS0DB2
Przyporządkuj określone przesyłki do właściwych miejsc. Sortownia ręczna Możliwe odpowiedzi: 1. Opakowanie zbiorcze przygotowane do wysyłki, 2. Przesyłka z nieczytelnym adresem, 3. Kierunkowa chorągiewka adresowa, 4. Paczka standardowa Automatyczna sortownia listów Możliwe odpowiedzi: 1. Opakowanie zbiorcze przygotowane do wysyłki, 2. Przesyłka z nieczytelnym adresem, 3. Kierunkowa chorągiewka adresowa, 4. Paczka standardowa Automatyczna sortownia paczek Możliwe odpowiedzi: 1. Opakowanie zbiorcze przygotowane do wysyłki, 2. Przesyłka z nieczytelnym adresem, 3. Kierunkowa chorągiewka adresowa, 4. Paczka standardowa Strefa Ekspedycj Możliwe odpowiedzi: 1. Opakowanie zbiorcze przygotowane do wysyłki, 2. Przesyłka z nieczytelnym adresem, 3. Kierunkowa chorągiewka adresowa, 4. Paczka standardowa
RNpaNIkDCNMAJ2
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań.. Przesyłki o niestandardowych wymiarach (na przykład opakowania o dużych gabarytach lub ciężkie) są sortowane oddzielnie, gdyż nie mogą przechodzić przez urządzenia kierujące. Te przesyłki nie trafiają na taśmociąg.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeżeli skaner nie jest w stanie prawidłowo odczytać danych adresowych i maszyna nie może paczki automatycznie i prawidłowo skierować do właściwego terminala paczka przechodzi na stanowisko ręcznego odczytu, czyli do sortowni ręcznej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Laser będący częścią składową skanera programuje na bieżąco, gdzie dana paczka ma trafić, czyli do którego terminala.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Plombownice służą do zakładania plomb zabezpieczających na wózkach przejezdnych. Nie naruszona plomba świadczy, że nikt nie korzystał z wózka.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1RBVSomyY4zL2
Zaznacz prawidłowo elementy łańcucha pocztowego: Możliwe odpowiedzi: 1. Nadawca, punkt pocztowy, WER, 2. WER, punkt pocztowy, doręczyciel, 3. Punkt pocztowy, doręczyciel, adresat, 4. Nadawca, doręczyciel, adresat, 5. Punkt pocztowy, WER, punkt pocztowy
R1ZgNdFH3bTRR3
Uzupełnij prawidłowo zdanie, żeby nadać tekstowi sens logiczny. Proces opracowywania przesyłek w WER-ach można podzielić na dwa etapy. W pierwszym następuje wstępna Tu uzupełnij na przesyłki standardowe nadające się do sortowania Tu uzupełnij oraz przesyłki o nietypowych Tu uzupełnij i rozmiarach przeznaczonych do opracowania Tu uzupełnij.
9. Paczki pocztoweDAO2rvMx6
R1G0LVHnpUyk42
Zaznacz prawidłowo wskazówki dot. paczek niestandardowych: Możliwe odpowiedzi: 1. należy dokładnie zabezpieczyć całą przesyłkę, nie zostawiając niezabezpieczonych elementów;, 2. w przypadku mebli tapicerowanych i innych towarów wykonanych z tkanin warto użyć opakowania foliowego;, 3. etykietę z adresem najlepiej umieścić na płaskiej powierzchni produktu;, 4. warto użyć kolorowego papieru i taśmy klejącej
10. DokumentyDVkuSTGE
R1WZiweyplyFC1
Ćwiczenie 1.

Zaznacz dokumenty zdawcze, na podstawie których odbywa się przekazanie i przewóz ładunku pocztowego.
Możliwe odpowiedzi: 1. Wykaz ładunku, 2. Karta odsyłkowa, 3. Protokół zdawczy, 4. Karta specjalna
RvNA7QrBuRUrT1
Ćwiczenie 2.

Zaznacz dokument upoważniający do dokonania wymiany ładunku pocztowego.
Możliwe odpowiedzi: 1. Wykaz ładunku, 2. Karta odsyłkowa, 3. Karta specjalna, 4. List przewozowy
RtTAcr7I6Hbki1
Ćwiczenie 3.

Zaznacz dokumenty, których załącznikiem może być karta specjalna.
Możliwe odpowiedzi: 1. Wykaz ładunku, 2. Karta specjalna, 3. List przewozowy, 4. Karta odsyłkowa
R15tJx9M4j1ME1
Ćwiczenie 4.

Zaznacz dokument stosowany do odsyłek w pocztowych opakowaniach zbiorczych.
Możliwe odpowiedzi: 1. Karta odsyłkowa, 2. Wykaz ładunku, 3. Karta specjalna, 4. List przewozowy
R1RsoguV3R1S11
Ćwiczenie 5.

Zaznacz dokument stanowiący dowód przyjęcia przesyłki paletowej do przewozu i doręczenia.
Możliwe odpowiedzi: 1. List przewozowy, 2. Karta odsyłkowa, 3. Karta specjalna, 4. Wykaz ładunku
RXBWbzPWgptoj2
Oznacz dokumenty związane z ekspediowaniem przesyłek. chorągiewka adresowa, wydanie zewnętrzne,wykaz ładunku, ewidencja,karta odsyłkowa, sumariusz, karta wiązankowa, raport
RGFcWwvAz8C4S2
Ćwiczenie 1.

Wybierz dokumenty związane z ekspediowaniem przesyłek.
Możliwe odpowiedzi: 1. chorągiewka adresowa, 2. wydanie zewnętrzne, 3. ewidencja, 4. karta odsyłkowa, 5. sumariusz, 6. karta wiązankowa, 7. raport
R1G8Up3aS1B9k2
Zaznacz prawidłowe stwierdzenia określające kontrolę dokumentów zdawczych w pocztowym obrocie krajowym. Możliwe odpowiedzi: 1. załączone i wpisane do sumariusza dokumenty zostały sporządzone zgodnie z przepisami;, 2. zostały sporządzone i nadeszły odsyłki ujęte w planie wymiany;, 3. liczba kart odsyłkowych (specjalnych) nadesłanych i sporządzonych jest zgodna z liczbą worków (pakietów);, 4. sumy końcowe kart dodatkowych i załączników zostały zapisane w kartach głównych lub w wykazach;, 5. podsumowania dokumentów są prawidłowe i zgodne z zapisami w dzienniku korespondencyjnym;
R1MyxOKCWLl4A2
Uzupełnij poniższe stwierdzenie. Wykaz ładunku – dokument służący do 1. zestawienie, 2. przesyłek, 3. pocztowego, 4. rejestracji, 5. meldunek, 6. ładunku ładunku 1. zestawienie, 2. przesyłek, 3. pocztowego, 4. rejestracji, 5. meldunek, 6. ładunku.
Raport to pisemny 1. zestawienie, 2. przesyłek, 3. pocztowego, 4. rejestracji, 5. meldunek, 6. ładunku (notatka) o nieprawidłowościach, jakie zaobserwowano przy opracowywaniu 1. zestawienie, 2. przesyłek, 3. pocztowego, 4. rejestracji, 5. meldunek, 6. ładunku.
Sumariusz jest to 1. zestawienie, 2. przesyłek, 3. pocztowego, 4. rejestracji, 5. meldunek, 6. ładunku przychodu i rozchodu przedmiotów 1. zestawienie, 2. przesyłek, 3. pocztowego, 4. rejestracji, 5. meldunek, 6. ładunku i przesyłek podlegających rejestracji w czasie dyżuru, dnia pracy, obiegu kursu itp.
11. DefinicjeDVkuSTGE
RTrbzzpULb0kF2
Operator wyznaczony Możliwe odpowiedzi: 1. Podmiot, który zwarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej, 2. Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 3. Podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, 4. Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych Nadawca Możliwe odpowiedzi: 1. Podmiot, który zwarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej, 2. Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 3. Podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, 4. Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych Adresat Możliwe odpowiedzi: 1. Podmiot, który zwarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej, 2. Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 3. Podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, 4. Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych Operator pocztowy Możliwe odpowiedzi: 1. Podmiot, który zwarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej, 2. Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 3. Podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, 4. Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych