E-materiały do kształcenia zawodowego

Proces sortowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo‑ekspedycyjnych – technik usług pocztowych i finansowych 421108

bg‑azure

Słownik pojęć dla e‑materiału

1
bezpieczeństwo obrotu pocztowego
bezpieczeństwo obrotu pocztowego

pod pojęciem bezpieczeństwa obrotu pocztowego należy rozumieć dbałość operatora pocztowego o dostarczenie nadanej przesyłki, dostarczenie przesyłki w nienaruszonym stanie oraz zapewnienie tajemnicy korespondencji w pełnym procesie pocztowym od momentu nadania do momentu doręczenia przesyłki

Infografika: „Opracowywanie przesyłek”Dll9hzvmVInfografika: „Opracowywanie przesyłek”

chorągiewka adresowa
chorągiewka adresowa

druk, na którym umieszcza się adres odsyłkiodsyłkaodsyłki; chorągiewki stosuje się do adresowania odsyłek w workach, do pozostałych opakowań zbiorczych stosuje się kartki adresowe

RTfQLJCxWnC0j
Przykład niewypełnionej chorągiewki adresowej
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

czynności ekspedycyjne
czynności ekspedycyjne

polegają na odbiorze, transporcie i przechowywaniu przesyłek i ładunków wewnętrznych odebranych ze stanowisk ich opracowania, formowanie i  ekspediowanie ładunków pocztowych w  opakowaniach zbiorczych zgodnie z planami wymiany poczty i kierowania przesyłek do innych węzłów pocztowych w kraju i zagranicą

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

czynności recepcyjne
czynności recepcyjne

polegają na przyjmowaniu ładunku pocztowego nadchodzącego do WER z  pozostałych węzłów pocztowych w  kraju; polegają na rozbiorze otrzymanych przesyłek i przekazywaniu przyjętych ładunków w formie ładunku wewnętrznego do odpowiednich rozdzielni i  stanowisk pracy węzła celem dalszego opracowania

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

grupy opracowywania przesyłek
grupy opracowywania przesyłek

do grup rodzajowych przesyłek zaliczamy: przesyłki listowe nierejestrowane, przesyłki listowe polecone, przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, paczki pocztowe, paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością, przesyłki kurierskie

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

licowanie przesyłek
licowanie przesyłek

inaczej mówiąc „układanie do stemplowania”, to zespół czynności, celem których jest takie ułożenie przesyłek listowych, żeby były zwrócone stroną adresową (licową) w jednym kierunku

Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”DVey4ibu6Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”

karta odsyłkowa
karta odsyłkowa

dokument właściwy do ewidencjonowania ekspediowanych przesyłek w odsyłce lub przekazywanych między stanowiskami pracy wewnątrz placówki pocztowej lub węzła pocztowego (karta odsyłkowa sporządzana wewnątrz placówki pocztowej lub węzła pocztowego może być zastąpiona wewnętrznym dokumentem zdawczym generowanym w systemie informatycznym)

R1XFafqIJs9ZZ
Wzór karty odsyłkowej
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Dokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawyDVkuSTGEDokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

karta specjalna
karta specjalna

dokument właściwy do ewidencjonowania ekspediowanych przesyłekprzesyłka pocztowaprzesyłek zapisywanych szczegółowo oraz dołączany do sporządzanego pakietu z kartą

Dokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawyDVkuSTGEDokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

kaseta listowa
kaseta listowa

pojemnik z tworzywa sztucznego, służący do transportu przesyłek listowych

RiL0MBRt9BdIJ
Kasety do transportu przesyłek listowych
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Galeria zdjęć: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy oraz stosowane w nich narzędzia i maszyny”DmdNwzCPRGaleria zdjęć: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy oraz stosowane w nich narzędzia i maszyny”

kod pocztowy, inaczej PNA (Pocztowy Numer Adresowy)
kod pocztowy, inaczej PNA (Pocztowy Numer Adresowy)

ciąg cyfr (rzadziej liter i cyfr) dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłekprzesyłka pocztowaprzesyłek; w Polsce jest to pięć cyfr oddzielonych myślnikiem po pierwszych dwóch cyfrach; zagraniczne kody pocztowe mogą przybierać różną formę - w tym zapis literowo‑cyfrowy

Infografika: „Opracowywanie przesyłek”Dll9hzvmVInfografika: „Opracowywanie przesyłek”

KPS (Kursy Pocztowe Samochodowe)
KPS (Kursy Pocztowe Samochodowe)

kursy wykonywane samochodami ciężarowymi pomiędzy oddziałami WER a placówkami pocztowymi

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

nalepka adresowa
nalepka adresowa

dokument nakładu Poczty Polskiej, wygenerowany z aplikacji Poczty Polskiej lub aplikacji własnej klienta, umieszczany na przesyłkach (poza listami zwykłymi i poleconymi), zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji usług

R1Q7ne53lis3H
Przykład nalepki adresowej
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Dokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawyDVkuSTGEDokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

OCR – optyczne rozpoznawanie znaków (ang. optical character recognition)
OCR – optyczne rozpoznawanie znaków (ang. optical character recognition)

zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym; jest to optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), które umożliwia wyodrębnianie z obrazów tekstu drukowanego lub odręcznego

Infografika: „Opracowywanie przesyłek”Dll9hzvmVInfografika: „Opracowywanie przesyłek”

odsyłka
odsyłka

zbiór przesyłek zamknięty w opakowaniu zbiorczymopakowanie zbiorcze sygnowaneopakowaniu zbiorczym, sporządzony przez jedną placówkę pocztową pod adresem innej placówki pocztowej lub innego stanowiska pracy

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

opakowanie zbiorcze
opakowanie zbiorcze

worek, kaseta, pojemnik przejezdny, paleta, skrzyniopaleta lub inne opakowanie służące do transportu przesyłek i odsyłek

Infografika: „Opracowywanie przesyłek”Dll9hzvmVInfografika: „Opracowywanie przesyłek”

opakowanie zbiorcze sygnowane
opakowanie zbiorcze sygnowane

opakowania zbiorcze zaopatrzone w nazwę urzędu macierzystego i numer ewidencyjny

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

plan wymiany poczty
plan wymiany poczty

tabelaryczne zestawienie rodzajów ładunków i odsyłek lub POZ z określeniem ich miejsca przeznaczenia

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

przesyłka pocztowa
przesyłka pocztowa

rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi. Przesyłką jest zarówno list, jak i paczka

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

przesyłka standardowa
przesyłka standardowa

przesyłka pocztowa: paczka lub list posiadająca parametry zgodne z wytycznymi Poczty Polskiej

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

przesyłka niestandardowa
przesyłka niestandardowa

przesyłki niestandardowe to wszystkie przesyłki o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub takie, które składają się z kilku odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość; mogą to być również rzeczy o kształtach regularnych jeżeli suma ich wymiarów przekroczy 250 cm, nie więcej jednak niż 300 cm

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

raport
raport

pisemny meldunek (notatka) o nieprawidłowościach, jakie stwierdzono przy opracowywaniu przesyłekprzesyłka pocztowaprzesyłek

Infografika: „Opracowywanie przesyłek”Dll9hzvmVInfografika: „Opracowywanie przesyłek”

ręczny skaner
ręczny skaner

urządzenie z grupy skanerów służące do odczytywania kodów kreskowych

R1F7nqjrxA4wY
Przykład zastosowania skanera ręcznego do zeskanowania kodu z przesyłki
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”DVey4ibu6Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”

skaner
skaner

jest elementem sorterasortersortera, skanuje kody kreskowe paczek wcześniej podanych na podajnikach taśmowych; laser będący częścią składową maszyny sortującej odczytuje na bieżąco, gdzie dana paczka ma trafić, czyli do którego terminala ma być skierowana

Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”DVey4ibu6Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”

sorter
sorter

maszyna sortująca; dokonuje automatycznego rozdziału przesyłek na kierunki, zgodnie z planem kierowania przesyłek, w który w postaci oprogramowania wyposażona jest maszyna sortująca; sortowanie przesyłek odbywa się w oparciu o kody kreskowe na przesyłkach, którym przyporządkowane są adresy - w tym kody pocztowe

Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”DVey4ibu6Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”

sortownia
sortownia

miejsce, w którym są sortowane (opracowywane) przesyłki

Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”DVey4ibu6Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”

sumariusz
sumariusz

zestawienie przychodu i rozchodu przedmiotów ładunku i przesyłekprzesyłka pocztowaprzesyłek podlegających rejestracji w czasie dyżuru, dnia pracy, obiegu kursu itp.

R9RXih4vr7pox
Przykład wzoru sumariusza
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Dokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawyDVkuSTGEDokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

terminowość
terminowość

oznacza spełnienie przez operatora pocztowego założonego normatywu czasu przebiegu przesyłki pocztowej od momentu nadania do momentu doręczenia adresatowi, wyrażonego jako odsetek przesyłek doręczonych terminowo do badanej liczby przesyłek

Infografika: „Opracowywanie przesyłek”Dll9hzvmVInfografika: „Opracowywanie przesyłek”

WER (Wydział Ekspedycyjno‑Rozdzielczy)
WER (Wydział Ekspedycyjno‑Rozdzielczy)

jednostka organizacyjna Poczty Polskiej S.A., do zadań której należy w szczególności: wykonywanie czynności recepcyjnych, rozdzielczych, ekspedycyjnych, przeładunkowych, nadawczych oraz wydawania przesyłek do doręczenia na wyznaczonym obszarze

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

węzeł pocztowy
węzeł pocztowy

WER oraz jednostka funkcjonująca w jego strukturach (Dział Ekspedycyjno‑Rozdzielczy - DER), zlokalizowana poza jego siedzibą, do zadań której należy w szczególności: wykonywanie czynności recepcyjnych, rozdzielczych, ekspedycyjnych, przeładunkowych, nadawczych oraz wydawania przesyłek do doręczenia na wyznaczonym obszarze, np. UP Siedlce 2

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

wskaźnik terminowości doręczeń
wskaźnik terminowości doręczeń

termin doręczenia określany jest jako D+n, gdzie: „D” oznacza dzień zawarcia umowy a „n” oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej; wskaźnik terminowości stanowi udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek wyrażony w procentach; w odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki

Infografika: „Opracowywanie przesyłek”Dll9hzvmVInfografika: „Opracowywanie przesyłek”

wykaz ładunku
wykaz ładunku

dokument upoważniający do dokonania wymiany ładunkuwymiana ładunkuwymiany ładunku, zapisuje się w nim przekazywane przedmioty ładunku

RTYpYbSY9j5JY
Wzór wykazu ładunku
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Dokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawyDVkuSTGEDokumentacja obowiązująca w procesie przyjmowania przesyłek i przygotowywanie ich do odprawy

wymiana ładunku
wymiana ładunku

jedno lub dwustronne przekazanie ładunku pocztowego między placówką pocztową, a kursem pocztowym, poprzedzone wręczeniem dokumentów zdawczych

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”

zegar wiązań
zegar wiązań

międzywęzłowy plan komunikacyjny przekazywania przesyłek

Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”DVey4ibu6Animacja 3D: „Sortowanie przesyłek”

ZST (Zintegrowany System Teleinformatyczny)
ZST (Zintegrowany System Teleinformatyczny)

system informatyczny wspomagający wszystkie obszary zarządzania w procesie pocztowym; ZST umożliwia elektroniczny nadzór nad obsługą przesyłek wybranych typów, za pośrednictwem systemu można prognozować obciążenie poszczególnych sortowni czy punktów przeładunkowych i na tej podstawie odpowiednio alokować zasoby firmy

E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”DAO2rvMx6E‑book: „Proces sortowania przesyłek i przygotowanie ich do odprawy”