Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - Technik turystyki na obszarach wiejskich

Interaktywne materiały sprawdzające

11
Pokaż ćwiczenia:
1
1. Różne zagadnienia związane z agroturystyką2D888IkW6S
1
RhbPKT2E8Q0X92
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Jedna z czynności wykonywanych w pokoju przed przyjazdem gości, 2. Druga faza cyklu życia produktu na rynku, 3. Dziedzictwo kultury ludowej, 4. Rodzaj produktu turystycznego, inaczej miejsce, 5. To, co przyciąga turystę w dane miejsce
2. Pojęcia używane w agroturystyce1D1HPwvwif
1
RCT4kzApUj4iR1
Połącz w pary elementy z obu kolumn tak, aby tworzyły pełne i poprawne nazwy. produkt Możliwe odpowiedzi: 1. turystyczny, 2. turystyczne, 3. docelowe, 4. elektryczna, 5. wiejska, 6. agroturystyczne turystyka Możliwe odpowiedzi: 1. turystyczny, 2. turystyczne, 3. docelowe, 4. elektryczna, 5. wiejska, 6. agroturystyczne miejsce Możliwe odpowiedzi: 1. turystyczny, 2. turystyczne, 3. docelowe, 4. elektryczna, 5. wiejska, 6. agroturystyczne atrakcje Możliwe odpowiedzi: 1. turystyczny, 2. turystyczne, 3. docelowe, 4. elektryczna, 5. wiejska, 6. agroturystyczne dojarka Możliwe odpowiedzi: 1. turystyczny, 2. turystyczne, 3. docelowe, 4. elektryczna, 5. wiejska, 6. agroturystyczne gospodarstwo Możliwe odpowiedzi: 1. turystyczny, 2. turystyczne, 3. docelowe, 4. elektryczna, 5. wiejska, 6. agroturystyczne
3. Gospodarstwo ekologiczne1D888IkW6S
11
R1JB7YP2uBDSP1
Przesuwając poszczególne kafelki, ułóż puzzle przedstawiające dwie aktywności związane z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego. Po ułożeniu puzzli wskaż, jakie czynności zostały przedstawione na zdjęciach. 
RR3qPrSDZfc4w1
R1X1OejRfhDYr2
Po ułożeniu puzzli wskaż, jakie czynności zostały przedstawione na zdjęciach.  segregacja odpadków warzywnych uprawa warzyw ekologicznych ekologiczna hodowla kur hodowla krów ekologiczna hodowla krów hodowla saren hurtowa sprzedaż warzyw
21
R1dz2IoxO74xB2
Uzupełnij luki w zdaniach wybierając poprawne odpowiedzi spośród znajdujących się pod tekstem. Oprócz noclegów i świeżego powietrza, gospodarstwo agroturystyczne może oferować atrakcje związane z hodowlą i uprawami 1. warzyw, 2. krowy, 3. obsługi kelnerskiej, 4. słonie, 5. traw, 6. ekologicznymi, 7. państwowych, 8. terapeutycznych, 9. regionalnych, 10. przemysłowymi. Wczasy w takim miejscu to świetna okazja, aby zapoznać się z rozmaitymi gatunkami zwierząt i roślin. W zależności od gospodarstwa mogą być w nim hodowane przykładowo: 1. warzyw, 2. krowy, 3. obsługi kelnerskiej, 4. słonie, 5. traw, 6. ekologicznymi, 7. państwowych, 8. terapeutycznych, 9. regionalnych, 10. przemysłowymi, konie, króliki czy kury. Bardzo często gospodarze stawiają również na uprawę ekologicznych 1. warzyw, 2. krowy, 3. obsługi kelnerskiej, 4. słonie, 5. traw, 6. ekologicznymi, 7. państwowych, 8. terapeutycznych, 9. regionalnych, 10. przemysłowymi, które następnie poddają obróbce w kuchni i serwują gościom w postaci 1. warzyw, 2. krowy, 3. obsługi kelnerskiej, 4. słonie, 5. traw, 6. ekologicznymi, 7. państwowych, 8. terapeutycznych, 9. regionalnych, 10. przemysłowymi potraw lub sprzedają jako surowce pochodzące z własnych pól.
Czasem takie gospodarstwo może specjalizować się w hodowli i uprawie, które dodatkowo są wykorzystywane w zajęciach 1. warzyw, 2. krowy, 3. obsługi kelnerskiej, 4. słonie, 5. traw, 6. ekologicznymi, 7. państwowych, 8. terapeutycznych, 9. regionalnych, 10. przemysłowymi.
4. Turystyka na terenach leśnych i wiejskich2D888IkW6S
1
RPyvtLPcn4Xm42
Uzupełnij luki w zdaniach, wybierając poprawne wyrażenia spośród znajdujących się pod tekstem dotyczącym turystyki na terenach leśnych i wiejskich.   Z turystyką na terenach leśnych i wiejskich mamy do czynienia wtedy, gdy obejmuje ona wiele rodzajów turystyki organizowanej przede wszystkim 1. zaprezentowanie atrakcji i warunków turystycznych, 2. pracy, 3. zaprezentowanie atrakcji miejskich, 4. na wsi, 5. wiejskim, 6. w lesie, 7. spędzania wolnego czasu, 8. rolnym. Głównym celem takiej formy turystyki jest 1. zaprezentowanie atrakcji i warunków turystycznych, 2. pracy, 3. zaprezentowanie atrakcji miejskich, 4. na wsi, 5. wiejskim, 6. w lesie, 7. spędzania wolnego czasu, 8. rolnym, jakie oferuje środowisko wiejskie. Turystyka w gospodarstwach rolnych, zwana agroturystyką, wiąże się z pobytem gości w gospodarstwie 1. zaprezentowanie atrakcji i warunków turystycznych, 2. pracy, 3. zaprezentowanie atrakcji miejskich, 4. na wsi, 5. wiejskim, 6. w lesie, 7. spędzania wolnego czasu, 8. rolnym. O takim gospodarstwie mówimy, gdy w ramach świadczonych usług turystycznych oferuje ono różne formy 1. zaprezentowanie atrakcji i warunków turystycznych, 2. pracy, 3. zaprezentowanie atrakcji miejskich, 4. na wsi, 5. wiejskim, 6. w lesie, 7. spędzania wolnego czasu, 8. rolnym.
5. Żywność ekologiczna1D1HPwvwif
1
RbcPTSSU1vrjY1
Zaznacz poprawne wyrażenia w zdaniach spośród podanych do wyboru. 1. O żywności ekologicznej mówimy wówczas, gdy mamy na myśli żywność charakteryzującą się niską jakością/wysoką jakością.
2. Żywność ekologiczną pozyskuje lub produkuje się z produktów roślinnych lub zwierzęcych, które są uprawiane, hodowane i wytwarzane w systemie gospodarstwa ekologicznego/dużych zakładach przemysłowych.
3. Gospodarstwo ekologiczne nie stosuje/stosuje chemiczne środki ochrony roślin, sztuczne nawozy, regulatory wzrostu czy dodatki do pasz.
4. Produkty ekologiczne zawierają/nie zawierają: konserwanty i wzmacniacze smaku.
6. Składowe turystyki wiejskiej1D1HPwvwif
1
R1KgkgZYnVA3F1
Przyporządkuj podane sformułowania do odpowiednich składowych turystyki wiejskiej. Atrakcje Możliwe odpowiedzi: 1. bezpośredni i przyjazny kontakt z osobami przyjmującymi turystów, gościnność i atmosfera sprzyjająca nawiązaniu wzajemnych więzi, 2. zakwaterowanie, wyżywienie, wędkowanie, zbieranie runa leśnego, jazda konna, myślistwo, 3. pokój gościnny, mieszkanie/dom, kwatera grupowa, pole namiotowe, 4. krajobraz, klimat, jeziora, lasy, góry, świeże powietrze Zakwaterowanie Możliwe odpowiedzi: 1. bezpośredni i przyjazny kontakt z osobami przyjmującymi turystów, gościnność i atmosfera sprzyjająca nawiązaniu wzajemnych więzi, 2. zakwaterowanie, wyżywienie, wędkowanie, zbieranie runa leśnego, jazda konna, myślistwo, 3. pokój gościnny, mieszkanie/dom, kwatera grupowa, pole namiotowe, 4. krajobraz, klimat, jeziora, lasy, góry, świeże powietrze Obsługa Możliwe odpowiedzi: 1. bezpośredni i przyjazny kontakt z osobami przyjmującymi turystów, gościnność i atmosfera sprzyjająca nawiązaniu wzajemnych więzi, 2. zakwaterowanie, wyżywienie, wędkowanie, zbieranie runa leśnego, jazda konna, myślistwo, 3. pokój gościnny, mieszkanie/dom, kwatera grupowa, pole namiotowe, 4. krajobraz, klimat, jeziora, lasy, góry, świeże powietrze Usługi Możliwe odpowiedzi: 1. bezpośredni i przyjazny kontakt z osobami przyjmującymi turystów, gościnność i atmosfera sprzyjająca nawiązaniu wzajemnych więzi, 2. zakwaterowanie, wyżywienie, wędkowanie, zbieranie runa leśnego, jazda konna, myślistwo, 3. pokój gościnny, mieszkanie/dom, kwatera grupowa, pole namiotowe, 4. krajobraz, klimat, jeziora, lasy, góry, świeże powietrze
7. Fazy cyklu życia produktu1D888IkW6S
1
R11BTxLJ0jY8s1
Uporządkuj w odpowiedniej kolejności fazy cyklu życia produktu na rynku. Elementy do uszeregowania: 1. wzrost, 2. dojrzałość, 3. wprowadzenie, 4. spadek
8. Składniki produktu turystycznego3D888IkW6S
1
RdtSRH78pnwZ53
Do znajdujących się w tabeli składników produktu turystycznego oraz przykładów składników, dopasuj brakujące elementy spośród znajdujących się poniżej.
9. Realizacja imprezy w agroturystyce2D1HPwvwif
1
R14OienDhrLI32
Łączenie par. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz Prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub Fałsz – jeśli jest fałszywe.. Impreza to wydarzenie składające się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przy fazie dojrzałości następuje brak zainteresowania produktem, gwałtownie spada jego sprzedaż, a zysk zamienia się w stratę.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sprzątanie pokoju zaczyna się od wyrzucenia śmieci.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Podczas procedury meldunku gość otrzymuje klucz do pokoju na początku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
10. Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy - test podsumowujący3D888IkW6S
1
152395Jeśli prawidłowo odpowiedziałeś na większość pytań możesz być z siebie dumny. Oznacza to, że dokładnie zapoznałeś się z przygotowanym materiałem dotyczącym gospodarstwa agroturystycznego.Niestety, nie wszystko poszło dobrze. Wróć do materiału i jeszcze raz zapoznaj się z różnymi zagadnieniami związanymi z gospodarstwem agroturystycznym. Zobacz także: Wskazówki i klucze odpowiedzi. Dzięki temu następnym razem poprawnie rozwiążesz zadanie. Powodzenia!
Test

Liczba pytań:
15
Limit czasu:
23 min
Twój ostatni wynik:
-
1
Materiały powiązane