Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa - Technik farmaceutyczny 321301

bg‑azure

Interaktywne materiały sprawdzające

11
1. Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych101550Brawo! Udało Ci się rozwiązać test. Oznacza to, że masz wiedzę z zakresu podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.Niestety, nie udało Ci się rozwiązać testu. Wróć do e‑booka „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych”. Spróbuj jeszcze raz przejść test.
Test

Podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Sprawdzisz, czy potrafisz poprawnie odpowiedzieć na pytania:

  • z zakresu analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych,

  • dotyczące rodzaju sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w analizie jakościowej i ilościowej substancji leczniczych.

Liczba pytań:
10
Limit czasu:
15 min
Twój ostatni wynik:
-
2. Rozpuszczalność związków chemicznych1DCruHhO92
R13mzgAgg46wK1
Uzupełnij luki w tekście. O rozpuszczalności danej substancji decyduje 1. niepolarnym, 2. polarnym, 3. podobieństwo, 4. brak podobieństw, 5. niepolarnym, 6. amfoterycznym, 7. amorficznym budowy substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika. W rozpuszczalnikach polarnych łatwiej rozpuszczają się związki o charakterze 1. niepolarnym, 2. polarnym, 3. podobieństwo, 4. brak podobieństw, 5. niepolarnym, 6. amfoterycznym, 7. amorficznym, natomiast w niepolarnych – związki o charakterze 1. niepolarnym, 2. polarnym, 3. podobieństwo, 4. brak podobieństw, 5. niepolarnym, 6. amfoterycznym, 7. amorficznym.
3. Rodzaje aparatów3DQldYc9IC
R1dbc0cj3U32I3
Dopasuj rodzaj aparatu do mierzonej wielkości. Polarymetr Możliwe odpowiedzi: 1. Mierzy kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji., 2. Służy do pomiaru stężenia roztworów substancji aktywnych optycznie., 3. Mierzy natężenie promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu nadfioletu i światła widzialnego) selektywnie absorbowanego przez próbkę., 4. Mierzy współczynnik załamania światła. Refraktometr Możliwe odpowiedzi: 1. Mierzy kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji., 2. Służy do pomiaru stężenia roztworów substancji aktywnych optycznie., 3. Mierzy natężenie promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu nadfioletu i światła widzialnego) selektywnie absorbowanego przez próbkę., 4. Mierzy współczynnik załamania światła. Spektrofotometr UV-Vis Możliwe odpowiedzi: 1. Mierzy kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji., 2. Służy do pomiaru stężenia roztworów substancji aktywnych optycznie., 3. Mierzy natężenie promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu nadfioletu i światła widzialnego) selektywnie absorbowanego przez próbkę., 4. Mierzy współczynnik załamania światła.
4. Analiza farmaceutyczna2DtM8kFXSx
RpnBl5jhldHmK21
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Charakterystyczna dla barbituranów, barwna reakcja z jonami kobaltu to reakcja…, 2. Temperatura, w której substancja przechodzi ze stanu stałego w stan ciekły, to temperatura…, 3. Jedna z metod analizy ilościowej, polegająca na miareczkowaniu mianowanym roztworem zasady., 4. Reakcja, w której wiązanie estrowe lub amidowe ulega rozkładowi pod wpływem kwasu lub zasady., 5. Dział analizy miareczkowej, w której wykorzystywana jest reakcja jonów metali (np. wapnia lub magnezu) z edetynianem sodu., 6. Metoda analityczna, w której wykorzystywane są pomiary absorpcji promieniowania przechodzącego przez próbkę.
RKEnOO2TIMcbs
Wpisz rozwiązanie krzyżówki (Uzupełnij) Odpowiedz na pytanie. Podaj definicję pojęcia będącego rozwiązaniem krzyżówki. (Uzupełnij).
5. Analiza jakościowa i ilościowa leków DtM8kFXSx
Analiza jakościowa i ilościowa leków101550Brawo! Udało Ci się rozwiązać test. Oznacza to, że masz wiedzę z zakresu podstawy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.Niestety, nie udało Ci się rozwiązać testu. Wróć do e‑booka „Elementy analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych”. Spróbuj jeszcze raz przejść test.
Test

Analiza jakościowa i ilościowa leków

Sprawdzisz, czy potrafisz poprawnie odpowiedzieć na pytania z zakresu analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych

Liczba pytań:
10
Limit czasu:
15 min
Twój ostatni wynik:
-
6. Aparatura do badania postaci leków2DQldYc9IC

Po obejrzeniu zdjęcia i po odsłuchaniu pracy urządzenia wskaż, jaki aparat został tu zaprezentowany.

RRoZOp3V4uGsM
Odgłos aparatury.
Traskrypcjaazurewhite
RA8LLN4unsbAi2
Aparatura do badania postaci leków
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, licencja: CC BY-SA 3.0.
R12ijwPEsd20C
Urządzenie składa się z podstawki z włącznikiem, na której znajduje się statyw, w którym umieszczone są szklane naczynia o okrągłym dnie. Z tyłu podstawki jest wyprowadzone ramie z ekranem i przyciskami, na dole którego znajdują się wystające podłużne szpatułki. Zależnie od wersji urządzenia, na końcu szpatułek znajdują się płaskie łopatki lub małe metalowe koszyczki. Z tego powodu, w zależności od zakończenia szpatułek, aparat nazywa się łopatkowym lub koszyczkowym. Ramie posiada regulację wysokości, dzięki czemu szpatułki można zanurzyć w szklanych naczyniach znajdujących się na statywie poniżej.

Jakiego urządzenia dotyczy powyższy opis? Możliwe odpowiedzi: 1. Aparat do badania uwalniania substancji leczniczej z postaci leku., 2. Aparat do badania czasu całkowitej deformacji czopków., 3. Mieszadło magnetyczne.
7. Rodzaje wag stosowanych w laboratorium analitycznym2DQldYc9IC
R1WiwEsNVQTvj
Dostosuj nazwy wagi do ich dokładności oraz nośności.
RiRSUGPnAkUp5
Dostosuj nazwy wagi do ich dokładności oraz nośności.
8. Klasyczne metody miareczkowe w analizie leków3DCruHhO92

Uzupełnij luki w tekście. Przeciągnij prawidłowe wyrażenia tak, aby tekst o analizie miareczkowej był prawdziwy.

RbRQyoA4iPi5g
Klasyczne metody miareczkowe w analizie leków
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, licencja: CC BY 3.0.
R10XvoIdJAzNh
Analiza miareczkowa polega na 1. jakościowym, 2. ilościowym, 3. mol/l, 4. szybko, 5. wolno, 6. odczynnika miareczkującego, 7. wskaźnika, 8. g/100 ml oznaczeniu danego związku poprzez dokładne odważenie substancji badanej, rozpuszczenie w odpowiednim rozpuszczalniku oraz poprzez oznaczenie objętości 1. jakościowym, 2. ilościowym, 3. mol/l, 4. szybko, 5. wolno, 6. odczynnika miareczkującego, 7. wskaźnika, 8. g/100 ml, o ściśle określonym stężeniu, wyrażonym w 1. jakościowym, 2. ilościowym, 3. mol/l, 4. szybko, 5. wolno, 6. odczynnika miareczkującego, 7. wskaźnika, 8. g/100 ml, który reaguje z oznaczanym związkiem. Reakcja zachodząca podczas miareczkowania powinna przebiegać stechiometrycznie, 1. jakościowym, 2. ilościowym, 3. mol/l, 4. szybko, 5. wolno, 6. odczynnika miareczkującego, 7. wskaźnika, 8. g/100 ml po dodaniu każdej porcji odczynnika oraz powinna istnieć możliwość zaobserwowania końca miareczkowania.
R1YYcRSutORck
Wskaż wszystkie wyrażenia tak, aby tekst o analizie miareczkowej był prawdziwy. Analiza miareczkowa polega na ilościowym | jakościowym oznaczeniu danego związku poprzez dokładne odważenie substancji badanej, rozpuszczenie w odpowiednim rozpuszczalniku oraz poprzez oznaczenie objętości odczynnika miareczkującego | wskaźnika, o ściśle określonym stężeniu, wyrażonym w g/100 ml | mol/l, który reaguje z oznaczanym związkiem. Reakcja zachodząca podczas miareczkowania powinna przebiegać stechiometrycznie, szybko | wolno po dodaniu każdej porcji odczynnika oraz powinna istnieć możliwość zaobserwowania końca miareczkowania.
9. Rodzaje sprzętu laboratoryjnego stosowanego w laboratorium analitycznym2DQldYc9IC
RAMeVaugUntV22
Dopasuj podpisy do ilustracji.
Rodzaje sprzętu laboratoryjnego stosowanego w laboratorium analitycznym
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, licencja: CC BY-SA 3.0.
RgNRpAyd83fF52
Wskaż sprzęt, który zaliczamy do porcelanowego sprzętu laboratoryjnego. Możliwe odpowiedzi: 1. Kolby miarowe., 2. Parownica., 3. Pehametr., 4. Kolba stożkowa bez szlifu.
10. Analiza leków2DCruHhO92
R1WHzMGS6CHdJ2
Łączenie par. Określ, czy poniższe zdania dotyczące analizy leków są prawdziwie czy fałszywe.. Roztwór skrobi jest wykorzystywany w jodometrycznym oznaczaniu związków.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Związki amfoteryczne rozpuszczają się w roztworze wodorotlenku sodu oraz w kwasie solnym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Stężenie roztworów mianowanych stosowanych w analizie ilościowej jest podawane w g/100 ml.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W próbie Tollensa redukcji ulegają jony miedzi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz