Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Nasze ciało budują komórki, które tworzą narządy. Współpracujące ze sobą narządy tworzą układy narządów. Ich rolą jest utrzymanie takich czynności życiowych jak: oddychanie, odżywianie, rozmnażanie, wydalanie, ruch oraz reagowanie na czynniki środowiska.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • procesy życiowe charakterystyczne dla istot żywych;

 • ożywione elementy środowiska;

 • różnice między ciałem kobiety i mężczyzny.

Twoje cele
 • Wykażesz hierarchiczną budowę organizmu człowieka.

 • Omówisz z jakich układów narządów zbudowany jest organizm człowieka.

 • Wymienisz jakie narządy wchodzącą w skład każdego z układów narządów.

 • Opiszesz jaką rolę pełni każdy z narządów.

 • Wyjaśnisz na czym polega związek pomiędzy wybranymi układami narządów.

 • Wskażesz na planszy układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów.

iXJAI2v5iq_d5e462

1. Twoje ciało

Nasze ciało składa się z ogromnej liczby komórek. Z komórek zaś zbudowane są tkanki, a z nich narządy. Te z kolei współpracują ze sobą, tworząc układy narządów.

Układy narządów człowieka i ich rola

Układ narządów

Narządy budujące układ

Funkcje układu

ruchu

kości tworzące szkielet, mięśnie

rusztowanie ciała, ochrona niektórych narządów, wykonywanie ruchów i przemieszczanie się

oddechowy

jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, płuca

dostarczanie organizmowi tlenu, usuwanie dwutlenku węgla z organizmu podczas wydechu

pokarmowy

przewód pokarmowy zróżnicowany na odcinki: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, ślinianki, wątroba, trzustka

pobieranie, rozdrabnianie, trawienie pokarmu, wchłanianie produktów trawienia, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu

krwionośny

serce, naczynia krwionośne

rozprowadzanie po organizmie tlenu i substancji pokarmowych, obrona przed zakażeniami

rozrodczy

żeński: pochwa, macica, dwa jajowody, dwa jajniki,

męski: prącie, dwa nasieniowody, dwa jądra

wykształcenie męskich i żeńskich cech płciowych, wydawanie na świat potomstwa

R149I67GFVlVW
Ilustracja przedstawia budowę ciała człowieka. Widoczny jest kontur ciała, obok niego znajdują się tabliczki z nazwami układów. ludzkiego, a w nim
Układy w organizmie człowieka
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Więcej informacji na temat budowy ciała znajdziesz w materiale „Twoje ciałoP6H20Sd8ITwoje ciało”.

iXJAI2v5iq_d5e506

2. Jak się poruszamy?

Poruszanie się jest możliwe dzięki układowi ruchu. Tworzą go szkieletmięśnie.

 • Szkielet budują kościstawy.

 • Kości to twarde narządy zbudowane z białek i soli mineralnych.

 • Stawy to ruchome połączenia kości, umożliwiające wykonywanie ruchów.

Funkcje układu szkieletowego:

 • Czaszka – chroni mózg i narządy zmysłów oraz przednie odcinki przewodów pokarmowego i oddechowego.

 • Kręgosłup – jest oparciem dla czaszki, klatki piersiowej i szkieletu kończyn.

 • Klatka piersiowa – chroni serce i płuca.

 • Szkielet kończyn – tworzy rusztowanie dla rąk i nóg. Szkielet kończyn dolnych umożliwia poruszanie się.

Mięśnie są zbudowane z komórek, które są zdolne do kurczenia się.

R1f2LmoFHndSE
Układ kostny człowieka
Źródło: Dariusz Adryan, LadyofHats, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
iXJAI2v5iq_d5e569

Więcej informacji na temat układu ruchu znajdziesz w materiale „Jak się poruszamyP8f34nAOoJak się poruszamy”.

3. Jak się odżywiamy?

Układ pokarmowy służy do pobierania, rozdrabiania i trawienia pokarmu. Niestrawione resztki pokarmu są usuwane z organizmu przez odbyt w postaci kału.
Trawienie to rozkład pokarmu na drobiny za pomocą substancji trawiących (enzymów trawiennych). Strawiony pokarm jest rozprowadzany do komórek ciała za pomocą krwi.
Narządy budujące układ pokarmowy i ich rola:

 • jama ustna – rozdrabnianie pokarmu za pomocą zębów, mieszanie rozdrobnionego pokarmu ze śliną i formowanie kęsów;

 • gardło – przełykanie pokarmów;

 • przełyk – przesuwanie kęsów pokarmu do żołądka;

 • żołądek – trawienie pokarmu;

 • jelito cienkie – dalsze trawienie pokarmu, przenikanie drobin pokarmu do krwi (wchłanianie);

 • jelito grube – wchłanianie wody, formowanie kału z niestrawionych resztek pokarmu i usuwanie na zewnętrz przez odbyt.

W trawieniu pokarmu ważną rolę pełnią ślinianki, wątroba i trzustka. Narządy te produkują substancje, które pomagają w trawieniu pokarmu. Ślinianki produkują ślinę, która zmiękcza i częściowo trawi pokarm. Wątroba i trzustka wytwarzają substancje, które dostają się do części jelita cienkiego znajdującego się tuż za żołądkiem. Wątroba produkuje żółć, która rozbija tłuszcz na kropelki, dzięki czemu tłuszcz jest szybciej rozkładany przez substancje trawiące. Trzustka wytwarza substancje rozkładające białka, cukry i tłuszcze.

R77G5vZWcalB7
Ilustracja interaktywna 1. Język W jamie ustnej pokarm jest rozdrabniany przez zęby i nawilżany przez ślinę. Język pomaga w formowaniu pokarmu w kęsy i przesuwaniu go do przełyku., 2. Gardło bierze udział w przełykaniu pokarmów oraz stanowi połączenie drogi pokarmowej i oddechowej (łączy ze sobą jamę ustną, jamę nosową, krtań i przełyk)., 3. Przełyk Ma postać wąskiej rury, którą pokarm dostaje się do żołądka., 4. Wątroba Wytwarza substancje wspomagające trawienie pokarmów, a także magazynuje substancje odżywcze., 5. Żołądek Wydziela substancje, które nie tylko trawią, ale i odkażają pokarm. Ściany żołądka są kurczliwe, ich skurcze mieszają pokarm, co ułatwia trawienie., 6. Trzustka Wytwarza substancje trawiące pokarm., 7. Jelito cienkie To długa na 4 – 5 metrów rura, w której odbywa się trawienie i wchłanianie pokarmu. Cząstki pożywienia przenikają przez jego ściany do krwi i są rozprowadzane po całym organizmie., 8. Jelito grube Ma długość ok. 1,5 m. Odbywa się w nim wchłanianie wody, formowanie niestrawionych resztek w kał., 9. Odbyt Odcinek układu pokarmowego, którym niestrawione resztki pokarmu usuwane są poza organizm.
Układ pokarmowy człowieka
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iXJAI2v5iq_d5e690

Więcej informacji na temat układu pokarmowego znajdziesz w materiale „Jak się odżywiamy?P11NBEmMZJak się odżywiamy?”.

4. Jak oddychamy?

Układ oddechowy jest odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu oddychania. Zawarty w powietrzu wdychanym tlen jest rozprowadzany przez krew do komórek ciała. Z komórek krew zabiera dwutlenek węgla i przenosi go do płuc.
Rytmiczne ruchy klatki piersiowej umożliwiają wykonywanie wdechów i wydechów. Są one możliwe dzięki skurczom i rozkurczom mięśni międzyżebrowychprzepony. Podczas wdechu mięśnie te się kurczą, klatka piersiowa się rozszerza i powietrze jest zasysane do płuc. Podczas wydechu mięśnie się rozkurczają, klatka piersiowa opada i powietrze wydostaje się z płuc.
Narządy budujące układ oddechowy i ich rola:

 • jama nosowa – nawilżanie, ogrzewanie i oczyszczanie wdychanego powietrza;

 • gardło – przepływ powietrza z jamy nosowej i jamy ustnej do krtani;

 • krtań – podczas wydechu struny głosowe są wprawiane w drgania i powstają dźwięki;

 • tchawica i oskrzela – oczyszczanie powietrza i doprowadzenie go do płuc;

 • płuca – wymiana gazowa, która polega na przenikaniu do krwi tlenu a z krwi do płuc dwutlenku węgla.

R1AtteCk4ABij
Układ oddechowy człowieka
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iXJAI2v5iq_d5e744

Więcej informacji na temat układu oddechowego znajdziesz w materiale „Jak oddychamy?P7WkQeLHRJak oddychamy?”.

5. Układ krwionośny

Układ krwionośny odpowiada za transport substancji po organizmie:

 • transportuje tlen z płuc do komórek ciała;

 • transportuje składniki pokarmowe z jelita cienkiego do komórek ciała;

 • zabiera z komórek niepotrzebne substancje i przenosi je do narządów, których zadaniem jest usunięcie ich z organizmu.

Narządy budujące układ krwionośny i ich rola:

 • serce – kurcząc się i rozkurczając umożliwia szybki przepływ krwi w naczyniach krwionośnych;

 • tętnice – naczynia krwionośne, które wyprowadzają krew z serca do tkanek; mają grube, elastyczne ściany; w tętnicach krew płynie szybko i ma wysokie ciśnienie;

 • żyły – naczynia krwionośne, które doprowadzają krew z tkanek do serca; mają cienkie ściany; krew w żyłach płynie wolno i ma niskie ciśnienie.

W narządach układu krwionośnego płynie krew. Składa się ona z komórek, zwanych krwinkami oraz płynnej substancji  - osocza.

R16pdPbJJM1W9
Budowa układu krwionośnego człowieka
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Więcej informacji na temat układu krwionośnego znajdziesz w materiale „Układ krwionośnyPyGIfzq3QUkład krwionośny”.

iXJAI2v5iq_d5e845

6. Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną?

Rozmnażanie to wydawanie na świat potomstwa. Człowiek rozmnaża się płciowo, czyli nowy organizm powstaje z połączenia się komórek rozrodczych żeńskiej (komórki jajowej) i męskiej (plemnika).
Do rozmnażania służą układy rozrodcze: żeński i męski.
Narządy budujące żeński układ rozrodczy i ich rola:

 • parzyste jajniki – wytwarzają komórki jajowe, czyli żeńskie komórki rozrodcze;

 • parzyste jajowody – miejsce połączenia się komórki jajowej i plemnika;

 • macica – miejsce rozwoju zarodka;

 • pochwa – kanał, przez który wydostaje się krew menstruacyjna, a podczas porodu dziecko.

RgZbI2eWqVK7Q
Układ rozrodczy kobiety
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Narządy budujące męski układ rozrodczy i ich rola:

 • parzyste jądra – wytwarzają plemniki, czyli męskie komórki rozrodcze; znajdują się one w ochronnym worku skórnym zwanym moszną lub workiem mosznowym.

 • parzyste nasieniowody – wprowadzają plemniki z jąder do cewki moczowej;

 • penis – narząd, przez który wydostaje się nasienie sperma (płyn zawierający plemniki);

 • prostata – wytwarza substancje odżywiające plemniki;

 • pęcherzyk nasienny – miejsce, w którym mogą być gromadzone plemniki.

Ruk5q4PGoVaSM
Układ rozrodczy mężczyzny
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
iXJAI2v5iq_d5e917

Więcej informacji na temat układu rozrodczego znajdziesz w materiale „Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną?PdlGrRVeGCo to znaczy być kobietą lub mężczyzną?”.

7. Rozwój człowieka

Zapłodnienie to połączenie się komórki jajowej z plemnikiem – w ten sposób powstaje zarodek. Odżywia się on i oddycha dzięki łożysku, które się tworzy w macicy. Łącznikiem między łożyskiem a zarodkiem jest pępowina.
Ciąża rozpoczyna się zapłodnieniem i kończy porodem. U ludzi ciąża trwa około 9 miesięcy i zazwyczaj rodzi się jedno dziecko. Poród to proces, podczas którego dziecko wydostaje się z macicy przez pochwę.

Etapy rozwoju człowieka – od poczęcia do starości

Etap rozwoju

Czas trwania

Typowe cechy

zarodkowy

od zapłodnienia do końca 2 miesiąca ciąży

zaczynają tworzyć się części ciała i narządy

płodowy

od 3 miesiąca ciąży do porodu

wzrost i rozwój części ciała i narządów wewnętrznych.

noworodkowy

od urodzenia do końca pierwszego miesiąca życia

dziecko większą część doby przesypia

niemowlęcy

do końca pierwszego roku życia

dziecko raczkuje, siada, gaworzy, wyrastają mu pierwsze zęby mleczne, pod koniec tego okresu próbuje stać i chodzić

poniemowlęcy

1‑3 lata

dziecko uczy się chodzić, wyrastają mu wszystkie zęby mleczne, pod koniec buduje proste zdania

przedszkolny

3‑6 lat

dziecko bawi się z rówieśnikami, szybko nabywa nowe umiejętności

szkolny

7‑10 dziewczęta, 7‑12 chłopcy

dziecku wypadają zęby mleczne i wyrastają stałe, wzrasta sprawność fizyczna i zdolności intelektualne

dojrzewania

do ok. 20 lat

osiągnięcie wyglądu osoby dorosłej (dojrzałość fizyczna), przygotowanie do pełnienia ról społecznych (dojrzałość społeczna), zdolność do panowania nad emocjami (dojrzałość psychiczna)

dorosłości

do około 65 lat

osoby dorosłe podejmują decyzje dotyczące pracy, miejsca zamieszkania, małżeństwa, posiadania dzieci

starości

do śmierci

osoby w tym wieku są mniej aktywne, mogą częściej chorować, skóra staje się mniej elastyczna, ruchy są wolniejsze

Dojrzewanie to okres, w którym dziewczynka staje się kobietą a chłopiec mężczyzną. Zmiany w okresie dojrzewania dotyczą:

 • budowy i wyglądu – jest to dojrzewanie płciowe;

 • postaw, zachowania – jest to dojrzewanie psychiczne;

 • stosunku do innych ludzi, przestrzegania reguł w społeczeństwie – jest to dojrzewanie społeczne.

R1HiR8mlnbXif
Animacja przedstawia rozwój człowieka od zapłodnienia do narodzin (bez porodu). Prezentowane są zmianach w wyglądzie, zmiany wielkości dziecka w poszczególnych miesiącach. Przedstawiony zostaje rozwój dziecka z podziałem na etapy.
iXJAI2v5iq_d5e974

8. Jak widzimy?

Narządem zmysłu wzrokuoczy. Za ich pomocą widzimy przedmioty i odróżniamy kolory.
Kiedy światło dociera do oka, przedostaje się przez źrenicę i przez soczewkę jest skupiane na siatkówce. Tam bodźce świetlne są przekształcane w impulsy nerwowe i przesyłane do mózgu. Obraz powstający na siatkówce jest pomniejszony i odwrócony. Położenie oczu blisko siebie i z przodu głowy pozwala na widzenie przestrzenne.

RE02gDhjy1wWQ
Animacja przedstawia budowę oka człowieka. Kolejne slajdy pokazują budowę gałki ocznej oglądanej z profilu. Gałka umieszczona jest w oczodole i ma kształt kulisty. Z przodu gałki znajduje się przezroczysta rogówka, następnie kolorowa tęczówka z otworem w środku – źrenicą. Następnie wypukła przezroczysta soczewka, która skupia promienie świetlne na siatkówce pokrywającej tylna część gałki ocznej. Od siatkówki odchodzi nerw wzrokowy.

Obraz na siatkówce jest pomniejszony i odwrócony. W oku znajdują się komórki reagujące na światło, które przesyłają informacje do mózgu. Tam sygnały są przetwarzane w taki sposób, że widzimy obraz normalnie, a nie „do góry nogami”.

RpWkr8lG5PneT
Jak powstaje widziany przez nas obraz?
Promienie świetlne przenikają przez soczewkę, a następnie trafiają na powierzchnię siatkówki. Po drodze zostają załamane, dzięki czemu na siatkówce tworzy się ostry obraz.
Źródło: Dariusz Adryan, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.
iXJAI2v5iq_d5e1019

9. Jak słyszymy?

Człowiek odbiera dźwięki za pomocą zmysłu słuchu, którego narządem są uszy.  Dźwięk przechodzi najpierw przez przewód słuchowy w uchu zewnętrznym, a następnie dociera do ucha wewnętrznego. Tam zamieniany jest na impulsy nerwowe, które następnie docierają do mózgu.

RNPWg33xmhUfl
Animacja przedstawia drogę fali dźwiękowej w uchu. Fala dźwiękowa docierająca do ucha przechodzi kolejno przez: małżowinę, przewód słuchowy, wprawia w drgania błonę bębenkową. Następnie drgania zostają wzmocnione przez kosteczki słuchowe i przeniesione na ślimak, w którym zostają zamienione na impulsy nerwowe. Pojawia się wskazanie z opisem.
iXJAI2v5iq_d5e1060
iXJAI2v5iq_d5e1106

10. Inne zmysły też są ważne

Narządy zmysłów służą do odbierania informacji ze środowiska, takich jak: światło, dźwięk, zapach, smak, dotyk, ciepło, zimno. Najważniejszą rolę w codziennym życiu odgrywają wzrok i słuch, ale inne zmysły są też ważne.
Zmysł węchu znajduje się w nosie. Odbiera informacje o zapachach unoszących się w powietrzu. Za pomocą tego zmysłu odróżniamy zapachy. Zmysł węchu ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, np. ulatniającym się gazem. Zmysł węchu szybko się „męczy” – tzn. że po chwili zapach może nawet przestać być wyczuwalny.
Zmysł smaku znajduje się na języku. Odbiera informacje o substancjach zawartych w pokarmach. Pozwala na ocenę, czy potrawa jest smaczna, jadalna i świeża. Człowiek odróżnia smaki: słodki, słony, kwaśny, gorzki i mięsny. Zmysł smaku ostrzega przed zjedzeniem nieświeżej potrawy lub niejadalnej substancji. Zmysły smaku i węchu są ze sobą powiązane, dlatego podczas kataru smak potraw jest słabo wyczuwalny.
Zmysł dotyku znajduje się w skórze. Odbiera informacje o temperaturze otoczenia oraz sile uścisku, dotyku i bólu. Najbardziej wrażliwa jest skóra na wargach i opuszkach palców.

iXJAI2v5iq_d5e1160
iXJAI2v5iq_d5e1194

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1agZhLjqhbXx
Przyporządkuj każdemu procesowi jego funkcję uwolnienie energii z pokarmu Możliwe odpowiedzi: 1. odżywianie, 2. rozmnażanie, 3. wydalanie, 4. oddychanie dostarczenie pokarmu komórkom Możliwe odpowiedzi: 1. odżywianie, 2. rozmnażanie, 3. wydalanie, 4. oddychanie usuwanie z organizmu szkodliwych substancji Możliwe odpowiedzi: 1. odżywianie, 2. rozmnażanie, 3. wydalanie, 4. oddychanie wydawanie na świat potomstwa Możliwe odpowiedzi: 1. odżywianie, 2. rozmnażanie, 3. wydalanie, 4. oddychanie
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1GPAVkYW8GSC
Do każdego układu narządów dopasuj przykłady narządów, które go budują. układ oddechowy Możliwe odpowiedzi: 1. macica, 2. jelito, 3. czaszka, 4. płuca, 5. jajnik, 6. przełyk, 7. tchawica, 8. klatka piersiowa układ kostny Możliwe odpowiedzi: 1. macica, 2. jelito, 3. czaszka, 4. płuca, 5. jajnik, 6. przełyk, 7. tchawica, 8. klatka piersiowa układ pokarmowy Możliwe odpowiedzi: 1. macica, 2. jelito, 3. czaszka, 4. płuca, 5. jajnik, 6. przełyk, 7. tchawica, 8. klatka piersiowa układ rozrodczy Możliwe odpowiedzi: 1. macica, 2. jelito, 3. czaszka, 4. płuca, 5. jajnik, 6. przełyk, 7. tchawica, 8. klatka piersiowa
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
RzrSV3QMKOTgw
Wskaż wszystkie funkcje układu szkieletowego Możliwe odpowiedzi: 1. utrzymanie postawy ciała, 2. transport tlenu do komórek, 3. regulacja temperatury ciała, 4. miejsce przyczepu mięśni, 5. ochrona narządów wewnętrznych
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 4
Ranmkm40YFoQv
Połącz ze sobą elementy z miejscem, w którym występują. staw barkowy Możliwe odpowiedzi: 1. kończyna dolna, 2. czaszka, 3. klatka piersiowa, 4. kończyna górna staw kolanowy Możliwe odpowiedzi: 1. kończyna dolna, 2. czaszka, 3. klatka piersiowa, 4. kończyna górna żebra Możliwe odpowiedzi: 1. kończyna dolna, 2. czaszka, 3. klatka piersiowa, 4. kończyna górna szczęki Możliwe odpowiedzi: 1. kończyna dolna, 2. czaszka, 3. klatka piersiowa, 4. kończyna górna
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 5
RDnZg0z7FIcdu
Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Staw łokciowy łączy kości: Możliwe odpowiedzi: 1. ramieniową i przedramienia., 2. ręki i ramieniową., 3. ramieniową i łopatkę., 4. przedramienia i ręki.
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 6
R1IIkLY4c0VbS
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań.. Tylko w żołądku odbywa się trawienie pokarmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Trawienie to rozkład pokarmu do substancji, które mogą przenikać do krwi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Po strawieniu pokarmu jest on usuwany przez odbyt na zewnątrz ciała.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Odżywianie polega na dostarczaniu pokarmu komórkom.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 7
RqslAMzOOpsqJ
Ułóż czynności w kolejności, w jakiej zachodzą w przewodzie pokarmowym. Elementy do uszeregowania: 1. wchłanianie pokarmu do krwi, 2. rozdrabnianie pokarmu, 3. trawienie pokarmu, 4. pobieranie pokarmu, 5. usuwanie niestrawionych resztek pokarmu
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 8
RTCXJ5i6DTrGt
Zadaniem układu pokarmowego nie jest: Możliwe odpowiedzi: 1. transport pokarmu do komórek, 2. rozdrabnianie pokarmu, 3. trawienie pokarmu, 4. pobieranie pokarmu
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 9
RTHrMmGme1Tkt
Uporządkuj elementy układu pokarmowego tak, by ukazywały drogę, jaką pokonuje pokarm. Elementy do uszeregowania: 1. jama ustna, 2. żołądek, 3. przełyk, 4. jelito grube, 5. odbyt, 6. jelito cienkie
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 10
Rv1zHilaXrXTN
Wskaż narząd, w którym krew zabiera pokarm. Możliwe odpowiedzi: 1. jelito cienkie, 2. jama ustna, 3. przełyk, 4. żołądek
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 11
RMAJxfnxiIUnR
Ułóż we właściwej kolejności drogę powietrza z tlenem organizmie. Elementy do uszeregowania: 1. krtań, 2. tchawica, 3. płuca, 4. nos, 5. krew, 6. komórki
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 12
R19X41rFH2zIV
Uporządkuj elementy w takiej kolejności, w jakiej powietrze wydostaje się w naszego organizmu. Elementy do uszeregowania: 1. płuca, 2. krtań, 3. oskrzela, 4. tchawica, 5. jama nosowa, 6. nozdrza, 7. gardło
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 13
RKKEHTUE7vnCg
Wskaż narząd, w którym krew pobiera tlen i oddaje dwutlenek węgla. Możliwe odpowiedzi: 1. płuca, 2. serce, 3. żołądek, 4. tchawica
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
R1XYFVLw5mcnx2
Ćwiczenie 14
Uzupełnij luki w tekście poprawnymi wyrażeniami. Do serca krew wpływa 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca, a wypływa 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca. Tętnice mają 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca ścianę. Płynie nimi krew 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca, która ma 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca ciśnienie.
Żyły mają 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca ścianę. Płynie nimi krew 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca, która ma 1. wysokie, 2. grubą, 3. żyłami, 4. tętnicami, 5. niskie, 6. cienką, 7. do serca, 8. z serca ciśnienie.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 15
R19rJxvMnZ7JZ
Połącz narząd z rolą, jaką pełni. produkcja plemników Możliwe odpowiedzi: 1. Jądro, 2. Jajowód, 3. Jajnik, 4. Nasieniowód, 5. Macica rozwój zarodka i płodu Możliwe odpowiedzi: 1. Jądro, 2. Jajowód, 3. Jajnik, 4. Nasieniowód, 5. Macica produkcja komórek jajowych Możliwe odpowiedzi: 1. Jądro, 2. Jajowód, 3. Jajnik, 4. Nasieniowód, 5. Macica droga plemników z jąder Możliwe odpowiedzi: 1. Jądro, 2. Jajowód, 3. Jajnik, 4. Nasieniowód, 5. Macica miejsce zapłodnienia Możliwe odpowiedzi: 1. Jądro, 2. Jajowód, 3. Jajnik, 4. Nasieniowód, 5. Macica
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 16
RavvfdUdcIrWl
Uzupełnij schematyczny zapis obrazujący rozmnażanie człowieka Kiedy plemnik i 1. płód, 2. jajnik, 3. jajowód, 4. macica, 5. komórka jajowa, 6. zarodek, 7. zapłodnienie łączą się, powstaje 1. płód, 2. jajnik, 3. jajowód, 4. macica, 5. komórka jajowa, 6. zarodek, 7. zapłodnienie. Proces ten to 1. płód, 2. jajnik, 3. jajowód, 4. macica, 5. komórka jajowa, 6. zarodek, 7. zapłodnienie. Część układu rozrodczego, w którym dochodzi do tego procesu, to 1. płód, 2. jajnik, 3. jajowód, 4. macica, 5. komórka jajowa, 6. zarodek, 7. zapłodnienie.
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 17
R18lneu9KAtP1
Dziecko w tym okresie bardzo szybko rośnie i rozwija się. Próbuje siadać i zaczyna samodzielnie stać i chodzić. Wyrastają mu pierwsze zęby mleczne. Opis dotyczy okresu: Możliwe odpowiedzi: 1. niemowlęcego, 2. zarodkowego, 3. noworodkowego, 4. przedszkolnego
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 18
R1cTh72W446sJ
Ustal, które oznaki dojrzewania są charakterystyczne dla dziewcząt, które dla chłopców. dziewczęta Możliwe odpowiedzi: 1. mutacja, 2. owłosienie łonowe i pachowe, 3. polucje, 4. owłosienie łonowe i pachowe, 5. rozwój piersi, 6. trądzik, 7. trądzik, 8. poszerzenie się bioder, 9. poszerzenie się barków, 10. zarost na twarzy, 11. miesiączka chłopcy Możliwe odpowiedzi: 1. mutacja, 2. owłosienie łonowe i pachowe, 3. polucje, 4. owłosienie łonowe i pachowe, 5. rozwój piersi, 6. trądzik, 7. trądzik, 8. poszerzenie się bioder, 9. poszerzenie się barków, 10. zarost na twarzy, 11. miesiączka
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 19
RaaLanfjON81S
Wskaż cechy obrazu oglądanego przedmiotu, jaki powstaje na siatkówce oka. Możliwe odpowiedzi: 1. pomniejszony, 2. powiększony, 3. nieodwrócony, 4. odwrócony, 5. tej samej wielkości
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 20
R1JGAJQEWlLCa
Uporządkuj części oka w taki sposób, by powstał schemat przedstawiający drogę światła w oku. Elementy do uszeregowania: 1. soczewka, 2. siatkówka, 3. rogówka, 4. źrenica
Źródło: Brygida Baranowska <Brygida.baranowska@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
21
Ćwiczenie 21
RSBc4CZCE6p65
Czy odżywianie i trawienie i oznaczają to samo? Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 22
R1P7ubhKToIvf
Wskaż układy narządów, które współpracują z układem oddechowym podczas wykonywania wdechów i wydechów. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rf7eMKAhxwkDd3
Ćwiczenie 23
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Dziecko zaraz po urodzeniu, 2. Pompuje krew, 3. Budują kręgosłup, 4. Umożliwiają zginanie kończyn, 5. Rozwijają się w nim komórki jajowe, 6. Nawilża pokarm w jamie ustnej, 7. Znajduje się w oku, mikroskopie i lupie, 8. Podstawowy element budujący każdy organizm
Źródło: licencja: CC BY-SA 3.0.

Tekst do ćw. 24

Poniższa tabela przedstawia wynik doświadczenia, podczas którego uczniowie przez 15 sekund wąchali substancje, a następnie informowali, jak intensywny czuli zapach.

Badany materiał

Wrażenia zapachowe

Bezpośrednio po przysunięciu do nosa

Po 1 minucie

Po 2 minutach

perfumy

silny zapach

słaby zapach

bardzo słaby zapach

cebula

silny zapach

słaby zapach

bardzo słaby zapach

jabłko

słaby zapach

bardzo słaby zapach

brak zapachu

31
Ćwiczenie 24
RbHtxXsKQEyz0
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących doświadczenia. Możliwe odpowiedzi: 1. Po dwóch minutach perfumy wietrzeją., 2. Substancje różnią się intensywnością zapachu., 3. Narząd węchu po pewnym czasie słabiej reaguje na ten sam zapach., 4. Narząd węchu reaguje tylko na niektóre zapachy.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RZf0VrRgpX5dw
Jaki był cel doświadczenia? (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 25
ROe58ZsP0PXLD
Zaplanuj i przeprowadź doświadczenie, w którym ocenisz, że narząd smaku i węchu są ze sobą powiązane. Napisz cel doświadczenia, sposób wykonania, wynik, wniosek. (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑azure

Notatnik

RR90EcvfIZNZC
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.