Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

W XIX wieku zaszły liczne zmiany. Oto niektóre z nich.

 1. Produkcja fabryczna zastąpiła drobne warsztaty rzemieślnicze.

 2. Dzięki procesom urbanizacji powstało wiele dużych miast.

 3. Rozwój przemysłu przekształcił środowisko naturalne.

 4. Produkcja dóbr zwiększyła się wielokrotnie.

 5. W sklepach pojawiło się znacznie więcej towarów.

 6. Ludzie oddawali się nowym formom rozrywki: chodzili do kina, słuchali muzyki z gramofonu.

 7. Pojawiły się nowe grupy społeczne, na przykład robotnicy czy właściciele fabryk.

 8. Znaczenie niektórych grup zmalało, na przykład chłopów.

 9. Pojawiło się wiele nowych zawodów, takich jak maszynista kolejowy albo telegrafista.

 10. Ludzie podróżowali chętniej, częściej i dalej.

 11. Znacznie lepiej poznano świat.

 12. Ludzie dużo więcej czasu niż dotąd spędzali poza domem.

 13. Informacje były przekazywane szybciej i dokładniej niż dotąd.

 14. Powstały zupełnie nowe budynki: dworce kolejowe, domy towarowe, fabryki z wysokimi kominami.

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Do każdej wymienionej zmiany dopisz jeden wywołany przez nią skutek.

REg59INmF3YUt11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008NOB6v32_00000017
Ćwiczenie 2

R15eDds2m0DX411
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Zapisz jeszcze dwie zmiany, które zaszły w XIX wieku.

RM0cmjypJbJXv11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Wypisz 5 czynności, które lubisz robić.

Ry8MsHCoH1Lwk11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Których z nich nie dałoby się wykonywać przed XIX wiekiem? Czym można je zastąpić?