Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R81sUKqfBOIs11
Smutek to część życia Smutek to część życia Źródło: licencja: CC 0.
Smutek to część życia
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Przeczytaj wiersz Anny Kamieńskiej. Zwróć uwagę na nastrój utworu.

Widok z górAnna Kamieńska
Anna Kamieńska Widok z gór

Góry nad wodą klęczą jak praczki,
Pełzną owieczki – białe robaczki,
Młoda kobieta gałązki ścina,
Śpiewu jej pełna dolina.
Wśród łąk zielonych stoi staruszek,
Bije o ziemię urodzaj gruszek,
Chronią się dzieci w tarninj0000008IFB5v22_000tp001tarnin wirydarzj0000008IFB5v22_000tp002wirydarz,
Krzyczą: „Kominiarz, co mi dasz!”.
Wtem chmura cienia chleb ziemi kraje,
Listek listkowi krople podaje
I mały deszczyk poszedł ukośnie,
Zapłakał chłopczyk żałośnie.
Migoce rosa na pajęczynie,
Śpieszą się grabie na koniczynie,
W godzinie smutku nic mi nie trzeba.
Tę trochę ziemi i nieba.

j0000008IFB5v22_00000_BIB_001Anna Kamieńska, Widok z gór, [w:] tejże, Wiersze dla dzieci, Wrocław 2000.
Ćwiczenie 2

O jakich emocjach mówi podmiot liryczny w wierszu?

 • Narysuj emotikon ilustrujący emocje podmiotu lirycznego.

 • Wokół rysunku zanotuj nazwy emocji.

RluIVfogFzuKf1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3

Co wpływa na poprawę nastroju podmiotu lirycznego? Nazwij obrazy poetyckie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Odpowiedzcie na pytania:

 • Grupa I: Operatorzy kamery
  Z jakiej perspektywy podmiot liryczny obserwuje świat?
  Naszkicujcie perspektywę widzenia podmiotu lirycznego.

 • Grupa II: Artyści
  W jaki sposób poeta opisuje świat?

Ćwiczenie 5
Rc3xk997GiqK91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RPuRWY2veOFrE1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Wymień wyrazy dźwiękonaśladowcze z wiersza.

Ćwiczenie 8

Zbadaj rytm wiersza.

 • Policz strofy w wierszu „Widok z gór”.

 • Policz sylaby w każdym wersie. Jaką regularność daje się zauważyć?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9
Rdzm1AZu9EcS81
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij sens dwóch ostatnich wersów wiersza.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 11

Odpowiedz w poetycki sposób na pytanie, czego ci potrzeba najbardziej, kiedy ci smutno.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 12

Zrób zdjęcie krajobrazu lub jego elementu z zastosowaniem perspektywy: żabiej, ptasiej lub żyrafiej.
Fotografuj z różnych punktów widzenia.

j0000008IFB5v22_000tp001
j0000008IFB5v22_000tp002