Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał
RkKoNQ9lbgyBE11
Okładka Źródło: domena publiczna.
domena publiczna
Ćwiczenie 1

Zastanów się i odpowiedz na pytanie, jakimi uczuciami darzą babcie i dziadkowie swoje wnuki.

Ćwiczenie 2

Obejrzyj galerię zdjęć przedstawiających babcie i dziadków z różnych stron świata. Opisz dokładnie kilka z nich koleżance/koledze z ławki. Zwróć uwagę na przedstawione emocje, gesty itp.

Ćwiczenie 3
RIMKEzB04QWwP1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4

Jaką piosenkę można by było zamówić dla babci lub dziadka w koncercie życzeńj0000008QYB6v21_000tp001koncercie życzeń?

RrSiaPjb64zXl1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Przeczytaj wiersz Tadeusza Różewicza. Zwróć uwagę na to, kto mówi w utworze.

Koncert życzeńTadeusz Różewicz
Tadeusz Różewicz Koncert życzeń

Opowiadanie babuni z kraju chrześcijańskiego

Chodzę po domu na czworakach
na palcach chowam się po kątach
udaję starą salopkęj0000008QYB6v21_000tp002salopkę
miotełkę do zamiatania

nie rzucam się w oczy w ten sposób
uśmiecham się do wszystkich
nawet do klamki słucham kroków

kiedyś wsadziłam palec do garnuszka
z miodem
odezwały się głosy trąb
sąd ostateczny
mdli mnie
z miłości
przedmioty mają zęby i pazury

ta szafa co stoi otwarta
to mamusia wasza i babcia
to krzesło
które przestawiają z kąta w kąt
to też babcia

Kochanej mamuni i babuni
w dniu sto pierwszych urodzin
dwustu lat życzą
syn synowa i wnuki

j0000008QYB6v21_00000_BIB_001Tadeusz Różewicz, Koncert życzeń, [w:] tegoż, Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 2000, s. 258.
Ćwiczenie 6

Kto wypowiada się w wierszu Różewicza? Wskaż na tej podstawie dwie części utworu, zatytułuj je.

R1DMfYNHI9PvJ1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7

Jak zachowuje się babunia? Zacytuj odpowiednie fragmenty wiersza.

Zanotuj, co robi babunia.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Nazwij uczucia, jakie przeżywa bohaterka wiersza w swoim domu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Jak rodzina traktuje babcię? Nazwij uczucia, którymi obdarza „mamunię i babunię” najbliższa rodzina.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10
R18nBd7Yq3F5f1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 11

Jaki wydźwięk mają słowa życzeń domowników?

Ćwiczenie 12

Uzasadnij sąd, że w rodzinie „babuni z kraju chrześcijańskiego” panuje fałsz i obłuda. Jak powinni zachowywać się domownicy?

Ćwiczenie 13

Napisz wiersz – wyznanie babuni traktowanej z prawdziwą miłością. Możesz wykorzystać podany schemat.

R1X5M6yeBm2Wa1
zadanie interaktywne
j0000008QYB6v21_000tp001
j0000008QYB6v21_000tp002