RpvsJdKP8ctPz1

Mała ojczyzna

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wyobraź sobie, że pracujesz w zespole przygotowującym folder informacyjny o regionie, w którym mieszkasz. Będziesz dziś dziennikarzem, który wyszukuje potrzebne wiadomości i redaguje teksty.

Ćwiczenie 1

Przeczytaj tekst „Mała ojczyzna” i odpowiedz na pytania:

 • Gdzie znajduje się twoja mała ojczyzna?

 • W jakiej części Polski leży?

 • Jak nazywa się twój region?

Mała ojczyzna

Polska to twoja wielka ojczyzna. Składają się na nią dziesiątki małych ojczyzn: regionów, województw, miast, miasteczek, wsi. Mała ojczyzna to miejsce, gdzie dorastasz, uczysz się, tu znasz wszystkie ścieżki, tutaj mieszkają twoi bliscy i znajomi. Mała ojczyzna ma swoją lokalną historię i tradycje.

Aby kochać wielką ojczyznę, najpierw trzeba poznać i pokochać swoją małą ojczyznę.

Ćwiczenie 2

Poszukaj w internecie informacji na temat swojej małej ojczyzny według podanych kategorii:

 • nazwa miejscowości (miasta, osiedla, wsi), w której mieszkasz;

 • położenie geograficzne (miejsce w Polsce);

 • województwo, powiat, gmina;

 • liczba mieszkańców;

 • flaga, herb (województwa, powiatu, gminy lub miasta);

 • język (jeśli używa się gwary).

Ćwiczenie 3

Wykorzystaj zgromadzone informacje i na ich podstawie napisz krótki tekst o swoim regionie. Pomoże ci w tym przykładowy opis wymyślonego miasteczka.

Pustoły to miasteczko położone w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim, w gminie Bajeń. Liczy około sześciu tysięcy mieszkańców. Pustoły umiejscowione są w Kotlinie Niedźwiedziej, nad rzeką Dobrawą, na styku Sudetów Zachodnich i Środkowych. Herb miasteczka przedstawia lwa w złotej koronie na niebieskim tle.

Zapisz swoją propozycję tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Poszukaj informacji o głównych atrakcjach twojej miejscowości lub regionu. Znajdź też zdjęcia lub zrób je samodzielnie. Umieść je tutaj, zatytułuj i stwórz do nich opisy. Możesz użyć słownictwa podanego poniżej.

Zdjęcie przedstawia… / prezentuje… / zapoznaje nas…

Autor zdjęcia chciał zobrazować… / pokazać… / przedstawić…

Na pierwszym planie… Na drugim planie… Na dalszym planie… W tle...

RdZuKEjDst3lx11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..
RFQA5VQRUyDtk1
Praca zespołowa
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 5

Zaprezentujcie w grupie zdobyte informacje na temat waszego regionu. Zastanówcie się, jakie jeszcze wiadomości przydadzą się wam w projekcie. Pomyślcie o:

 • wydarzeniach historycznych;

 • zabytkach, ciekawych budynkach, pomnikach;

 • podaniach i legendach;

 • słynnych ludziach (w historii i współcześnie);

 • charakterystycznych potrawach, przepisach;

 • strojach ludowych;

 • zespołach folklorystycznych;

 • drużynach sportowych;

 • festiwalach, festynach.

Pomyślcie nad informacjami lub materiałami, których nie znajdziecie w internecie, a które będą potrzebne do realizacji projektu. Podzielcie się zadaniami w grupie. Możecie robić wywiady, nagrywać piosenki ludowe, robić rysunki i zdjęcia, sporządzać notatki, szukać wycinków z lokalnej prasy itp.

Ćwiczenie 6

Sporządźcie listę mocnych i słabych stron projektu.

 • Mocne to np.
  Jesteśmy zgranym zespołem i mamy motywację do pracy,
  Nasz projekt jest ciekawy i oryginalny.

 • Słabymi mogą być np.
  trudności w zdobyciu informacji,
  brak narzędzi do rejestrowania obrazu czy dźwięku lub konieczność ich wypożyczenia.

Swoje uwagi zapiszcie w zeszytach.

Ćwiczenie 7

Kiedy projekt będzie gotowy, podzielcie się zdobytą wiedzą z innymi grupami. Zaprezentujcie innym wyniki swojej pracy.

Ćwiczenie 8

Zastanówcie się, w jaki sposób wykorzystacie wiedzę i zgromadzone materiały. Zaplanujcie wystawę lub prezentację, zaproście na nią rodziców, nauczycieli, uczniów innych klas.

Ćwiczenie 9

Porozmawiajcie o tym, czego nauczyliście się podczas realizacji projektu. Czy wszystko, co zaplanowaliście, udało się zrobić? Co nie wyszło? Dlaczego? Które części projektu były łatwe do wykonania, a które trudne?