Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą interaktywną a następnie wykonaj kolejne polecenia.

Rw0XHeJF7CU9R1
Mapa przedstawia wyprawę Egipską w 1798- 1799 roku. Początkowy szlak wojsk francuskich w Egipcie z wybrzeża Egiptu na południe do Kairu. Szlak wojsk francuskich z południa Egiptu ku północnemu wybrzeże po Syrię. Szlak wojsk francuskich zakończonych bitwą pod Abukir z głębi lądu z Kairu ku wybrzeżu. Atak Turków/ Mameluków następował z zachodniego Egiptu ku Nilowi, oraz z Morza ku wybrzeżu. Odwrót Mameluków miał miejsce z Gizy na północny- wschód. Większe bitwy: pod Abukir, pod Górą Tabor, pod Piramidami.
Wyprawa egipska 1798–1799.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o. na podstawie Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Przeanalizuj mapę i opisz przebieg egipskiej wyprawy Napoleona.

R1UYe80I4VZ5v
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wskaż decydującą bitwę wyprawy egipskiej. Uzasadnij swoją odpowiedź.

R1GBsjczpQecr
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).