Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją, a następnie wykonaj polecenia.

RkyXM4eSwvlLh1
Prezentacja.
Polecenie 2

Rozstrzygnij, czy koronacja cesarska Napoleona Bonapartego była krokiem umacniającym zdobycze rewolucji francuskiej, czy przywróceniem monarchii.

R11fL6oerQAKG
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Zastanów się, w jakim stopniu Napoleon jako władca był „dzieckiem” rewolucji, a w jakim reprezentował odejście od jej głównych założeń. Przedstaw swoje argumenty.

RUzA63OPAWIxH
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1

Przedstaw główne etapy kariery wojskowej Napoleona Bonapartego.

R7P8DGtDyyr6T
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj polecenia.
R83RdoEvFXzuE
Strona tytułowa wydania Kodeksu Napoleona z 1804 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RcNv6Z7EUav3D
Przypomnij, czym jest kodeks. Wyjaśnij, jakie znaczenie miało skodyfikowanie prawa cywilnego. (Uzupełnij) Wyjaśnij symbolikę rysunku. Wskaż przykład podobnego przedstawienia w przeszłości. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Wskaż podobieństwa i różnice między ustrojem Francji czasów rewolucji i konsulatu.

RhROgttlCMt6l
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
211
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z mapą oraz prześledź skład kolejnych koalicji antyfrancuskich. Które państwa inicjowały ich powstawanie, które zaś ponosiły główny ciężar prowadzonej wojny? Wyjaśnij tego przyczyny.

R1Z1hmUicynbU1
Mapa ilustruje Europę w czasach napoleońskich. Francja w 1804 roku zajmowała obecny teren Francji oraz, Danii, zachodnich Niemiec. Ziemie włączone do Francji do 1812 roku Holandia, centralna część Włoch. Chorwacja, Hiszpania. Kraje uznające zwierzchnictwo Napoleona w 1912 roku południowo- wschodnia Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, północ i południe Włoch. Bitwy: 1810 Fuengirola, 1809 Talavera, 1808 Przeł. Samosierra, 1813 Vitoria, 1809 Saragossa, 1805 Przy;. Trafalgar, 1800 Marengo, 1814 La Rotherie 1814, 1814 Loan, 1815 Waterloo, 1806 Auer, 1798 Rzym, 1800 Hohenlinden, 1805 Ulm, 1806 Jena, 1806 Auerstedt, 1813 Lipsk, 1809 Wagram, 1805 Austerlitz, 1805 Aspern, 1809 Raszyn, 1812 Studzianka, 1812 Orsza, 1812 Smoleńsk, 1812 Witebsk, 1812 Borodino, 1807 Iława.
Wymień państwa, które powstały w Europie po 1804 r.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Stentor, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1RMllGPpZH4B
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R6MH7Us1df2wr
Które państwa inicjowały powstawanie koalicji antyfrancuskich, które zaś ponosiły główny ciężar prowadzonej wojny? Wyjaśnij tego przyczyny. Zwróć uwagę na wielkość Francji w 1804 r., ziemie włączone do Francji do 1812 r. oraz kraje uznające zwierzchnictwo Napoleona. Zastanów się, które kraje mogły mieć wówczas negatywne nastawienie w stosunku do ekspansyjnej polityki Francji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z obrazem i wykonaj polecenia.

RmythqYAdxwaK
1. Znajdź na obrazie imiona dwóch słynnych wodzów – Hannibala i Karola Wielkiego – wyryte obok imienia Napoleona. Przypomnij, kiedy oni żyli, czym się wsławili i jaki mieli związek z alpejską przełęczą. (Uzupełnij). 2. Wyjaśnij, jakie znaczenie miało umieszczenie na obrazie imion tych wodzów. (Uzupełnij).
R1FN77RJvDSNd
(Uzupełnij).
RhRBhnoM71S0j
Bonaparte na przełęczy św. Bernarda, obraz pędzla Jacques’a Louisa Davida, 1801 r., olej na płótnie, 264 × 231 cm, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.