Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj mapę oraz zawarte na niej informacje i wykonaj kolejne polecenia.

RpZthihENkwrs1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Maciej Szczepańczyk, Wikimedia Commons
Teksty: Akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 r.,
Z. Fras, Galicja, Wrocław 1999, s. 88-89, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Przeanalizuj dostępne informacje oraz mapę ziem polskich z 1848 roku i z okresu I wojny światowej. Oceń trwałość postanowień terytorialnych kongresu w odniesieniu do ziem polskich.

RRv8zBv1mZxN3
Mapa ziem polskich podczas Wiosny Ludów
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie wlaczpolske.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.
R6dWDhR9KCQPY
I wojna światowa na ziemiach polskich
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RLUFFYQzz9rL2
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

W której części podzielonych w Wiedniu ziem polskich sytuacja Polaków pod względem swobód narodowych i możliwości rozwijania polskiej kultury po zakończeniu kongresu była najkorzystniejsza?

RCvEUfjoKvbhQ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).