Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapami i wykonaj kolejne polecenia.

RGeWJevDe2kgD1
Mapa przedstawia Półwysep Bałkański po pokoju w Bukareszcie 10 sierpnia 1913 roku. Na południu jest Królestwo Grecji i Morze Kreteńskie, a na północy Królestwo Rumunii i Austro-Węgry. W środkowej części są Albania, Królestwo Czarnogóry, Królestwo Serbii i Królestwo Bułgarii. Na wschodzie jest Turcja oraz Morze Czarne. Na zachodzie jest Morze Jońskie i fragment Królestwa Włoch. Na mapie ukazano granice Imperium Osmańskiego w 1878 roku, które obejmowało teren Królestwa Serbii, Królestwa Rumunii, Królestwa Bułgarii, Albanii, części Królestwa Czarnogóry, północnej części Królestwa Grecji oraz części Austro-Węgier. Granice państw ukazane na mapie to granice po pokoju w Londynie 30 maja 1913 roku.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1M0ehwtymiKW1
Mapa przedstawia Europę w 1914 roku. Na zachodzie są następujące państwa: Portugalia, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Królestwo Belgii, Królestwo Holandii, Luksemburg, Związek Szwajcarski, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. W części środkowej i środkowo-wschodniej są następujące państwa: Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry. W części wschodniej jest Cesarstwo Rosyjskie. W części północnej są Królestwo Danii, Norwegia, Szwecja i Wielkie Księstwo Finlandii. W części południowo-wschodniej i południowej są następujące kraje: Włochy, Królestwo Rumunii, Królestwo Serbii, Królestwo Bułgarii, Księstwo Albanii, Królestwo Czarnogóry, Królestwo Grecji i Imperium Osmańskie. Na mapie zaznaczono państwa, które są członkami trójprzymierza oraz trójporozumienia. Członkowie trójprzymierza to: Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Holandii, Królestwo Belgii, Luksemburg, Włochy, Austro-Węgry. Członkowie trójporozumienia to: Republika Francuska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, Cesarstwo Rosyjskie, Wielkie Księstwo Finlandii, a także Maroko Hiszpańskie oraz Maroko i Algieria należące do Francji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wyjaśnij, jakie znaczenie miały zmiany terytorialne, jakie zaszły wskutek wojen bałkańskich, dla sytuacji mocarstw europejskich.

RpSarPDoma57E
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień i wskaż na mapie państwa należące do obu sojuszy: trójprzymierza i trójporozumienia.

Wymień państwa należące do obu sojuszy: trójprzymierza i trójporozumienia.

RakZoNjnvZwYV
(Uzupełnij).