Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną i wykonaj kolejne polecenia.

R8L3VZt6uXUkW1
Prezentacja multimedialna.
Polecenie 2

Wyjaśnij symbolikę pocztówki z planszy nr 2.

R1TQwY5uAfCwv
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Na podstawie przytoczonych cytatów opisz politykę zagraniczną Niemiec na przełomie XIX i XX wieku. Wyjaśnij, czym Niemcy usprawiedliwiały swoje ambicje i dlaczego stanowiły one zagrożenie dla innych mocarstw europejskich.

R18j2cGE8wtIO
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z zamieszczoną poniżej ilustracją z końca XIX w. przedstawiającą francuskie dzieci w czasie lekcji w szkole, a następnie wskaż element, który świadczy o prowojennych nastrojach w społeczeństwie francuskim tego okresu. Swój wybór uzasadnij.

Zapoznaj się z zamieszczoną poniżej ilustracją z końca XIX w. przedstawiającą francuskie dzieci w czasie lekcji w szkole, a następnie podaj element, który świadczy o prowojennych nastrojach w społeczeństwie francuskim tego okresu. Swój wybór uzasadnij.

RniHyL9HPgSUO
M. Baudry podnosi się i podchodzi prosto do czarnej tablicy. Napis na tablicy: Będziesz żołnierzem.
Źródło: galica.fr, domena publiczna.
R1KQ1UUjGJtP0
(Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 2

Wskaż, z jakiego roku może pochodzić przedstawiona poniżej mapa. Uzasadnij swój wybór.

Zapoznaj się z przedstawioną poniżej mapą i zastanów się, z którego roku może pochodzić. Następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.

R1TRgN7jPOwS7
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Department of History, United States Military Academy, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RBf78ZZ8oTDQw
Mapa przedstawia granice państw europejskich z roku: Możliwe odpowiedzi: 1. 1911., 2. 1904., 3. 1914., 4. 1900.
R1MqQ8OSHuhB2
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Przedstaw genezę i skutki wojen bałkańskich.

R1PumZ3RW2XWe
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z ilustracją i wykonaj polecenie.

R1BGOjzpCfDmy
Bośnia i Hercegowina pod władzą austriacką, rosyjski rysunek propagandowy z 1913 roku. Ilustracja przedstawia zakrwawiony szkielet ubrany w austro‑węgierski mundur i trzymający cesarski sztandar. Postać depcze mapę Bośni i Hercegowiny.
Źródło: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE, dostępny w internecie: archiwum.rp.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
R1SODCfti64uY
Wyjaśnij, dlaczego Rosja przedstawiała w tak złym świetle panowanie austro-węgierskie w Bośni i Hercegowinie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z fotografią i wykonaj polecenie.

RD3risdRmjpy6
Żołnierze niemieccy w drodze na front w sierpniu 1914 roku. Na ścianach wagonów hasła: Na śniadanie do Paryża! Za każdym uderzeniem bagnetu jeden Francuz!. Podobne optymistyczne napisy o rychłym zakończeniu wojny zdobiły pociągi francuskie.
Źródło: Stentor, tylko do użytku edukacyjnego.
RL5QGzH7odxPD
Wyjaśnij, z czego wynikał optymizm żołnierzy i ich dowódców. Dlaczego uważano, że wojna skończy się w ciągu kilku tygodni? (Uzupełnij).