Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z opisami map przedstawiającymi rozwój wspólnoty CEFTA. Zastanów się, z czego wynikało to, że pewne państwa przestawały być członkami tej organizacji.
Zapoznaj się z opisami map przedstawiającymi rozwój wspólnoty CEFTA. Zastanów się, z czego wynikało to, że pewne państwa przestawały być członkami tej organizacji.
R1Ept7fvaEUOk1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RhVukTk7qXCl5
Poszukaj informacji na temat struktury organizacyjnej CEFTA. Następnie zastanów się, jak może ona wpływać na funkcjonowanie organizacji. Uzasadnij swoje zdanie. (Uzupełnij).