Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1SZjFvEGs80J1
Ćwiczenie 1
Które państwa, które razem z Polską weszły w 2004 roku do Unii Europejskiej i współpracują z Rzeczpospolitą w ramach euroregionów. 1.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1
R1FcuKatX54qn
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Encyklopedia PWN: (…)

Międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo‑polityczny.”

pwn Źródło: Encyklopedia PWN: (…), dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 19.01.2020 r.].
RpuYJuISmq1te
Wskaż, z jakiej organizacji wystąpiła Polska w związku ze wstąpieniem do organizacji międzynarodowej opisanej w tekście. (Uzupełnij).
R1AAGf8OLmqX1
Zaznacz swoją odpowiedź i zweryfikuj jej poprawność. Możliwe odpowiedzi: 1. ISE, 2. OBWE, 3. RWPG, 4. CEFTA
11
Ćwiczenie 3
1

Zapoznaj się ze źródłem i wykonaj polecenie.

RwCkEC5EN9JhA
Źródło: Gaby Wenning, First international EBNE congress networks on the trend topic: “Hydrogen, the new fuel for the economy”, 25.02.2020 r., dostępny w internecie: wfg-borken.de [dostęp 29.05.2020 r.], tylko do użytku edukacyjnego.
RxQdObN9scU5H
Wskaż, jakiej organizacji przestała być członkiem Rzeczpospolita Polska w związku z wstąpieniem do organizacji międzynarodowej opisanej w tekście. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3
RWMb4uS1CZbKY
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się ze źródłem i wykonaj polecenie.

R1H5MLiUdaZqs
1960 - 1965 Frank E. Figgures (Wielka Brytania) , 1965 - 1972 Sir John Coulson (Wielka Brytania) , 1972 - 1975 Bengt Rabaeus (Szwecja) , 1976 - 1981 Charles Müller (Szwajcaria) , 1981 - 1988 Per Kleppe (Norwegia) , 1988 - 1994 Georg Reisch (Austria) , 1994 - 2000 Kjartan Jóhannsson (Islandia) , 2000 - 2006 William Rossier (Szwajcaria) , 2006 - 2012 Kåre Bryn (Norwegia) , 2012 Kristinn F. Árnason (Islandia)
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RiuI4vSB6OcRZ
Podaj nazwę należącego do EFTA państwa, którego obywatel nigdy nie był sekretarzem generalnym tej organizacji. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
 Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 w Bratysławie

Współpraca w obszarze migracji, projekty państw V4 w Afryce, Partnerstwo Wschodnie (…) były głównymi tematami dzisiejszych rozmów szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie.

Podczas spotkania ministrowie omówili m.in. kwestie projektów realizowanych w ramach Funduszu Powierniczego UE na rzecz Afryki (The European Union Trust Fund for Africa). – (…) Jednocześnie zaznaczył, że projekt powinien dążyć do wypracowania rozwiązań systemowych. W tym kontekście minister wskazał na propozycję Polski, która zmierza do uzupełnienia działań zintegrowanego systemu zarządzania granicami w Libii obejmującego zarówno granice morskie, jak i lądowe.”

msz Źródło:  Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 w Bratysławie, 29.11.2018 r., dostępny w internecie: msz.gov.pl [dostęp 19.01.2020 r.].
RTMPsWG9hpkyZ
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące Grupy Wyszehradzkiej są prawdziwe, a które fałszywe.. Wymieniona w tekście organizacja swoją obecną nazwę przyjęła w 1989 roku po zmianach terytorialnych w państwach członkowskich. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Z tekstu wynika, że państwom tej organizacji bliskie są kwestie współpracy z krajami byłego ZSRS. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na spotkaniu opisanym w tekście dyskutowano m.in. nad rozwiązaniem kryzysu migracyjnego w Europie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Maksymilian Podstawski Inicjatywa Środkowoeuropejska

1. Inicjatorem powstania Inicjatywy Środkowoeuropejskiej – Central European Initiative (IŚE – CEI) były Włochy, a współpraca w Środkowej Europie, po upadku bloku socjalistycznego, miała zapobiec ewentualnej hegemonii Niemiec w regionie, a równocześnie przybliżyć region do Zachodu. (…)

2. Nie ulega wątpliwości, że gdyby to Niemcy wystąpiły wtedy w roli czynnika integrującego Europę Środkową, to spotkałyby się z zarzutem, że jest to próba nawiązania do skompromitowanej idei Mitteleuropy. (…)

3. Początkowo (11 listopada 1989 roku) powołano inicjatywę czterostronną – Quadragonale, z udziałem Austrii, Jugosławii, Węgier i Włoch.

4. W roku 1990 do inicjatywy dołączyła Czechosłowacja (Pentagonale), a w roku 1992 Polska (Hexagonale). (…)

5. Jak wiadomo Polska, i słusznie, wspiera przede wszystkim te możliwości integracyjne w naszym regionie, które wiążą się z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. (…)

6. W skład Inicjatywy Środkowoeuropejskiej wchodzi obecnie 17 państw (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Republika Macedonii Północnej, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Ukraina, Węgry i Włochy).”

trybuna Źródło: Maksymilian Podstawski, Inicjatywa Środkowoeuropejska, 19.01.2020 r., dostępny w internecie: trybuna.info [dostęp 19.01.2020 r.].
R1Bt7VvuWYCzG
Wskaż, które ze zdań zawierają opinie. (Uzupełnij).
R1TK7eC1SEY1G
Zaznacz odpowiedzi, które są najbliższe twojej. Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 5, 6. 6
R1Ecr8njIZ5uf1
Ćwiczenie 7
Wskaż państwa członkowskie Rady Bałtyckiej.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 7
Rf40FylB83gtk
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8
RLutMBdFq9Q271
Wykres kolumnowy. PKB per capita w państwach nordyckich i wybranych innych krajach OECD w 2003 r.. Lista elementów: 1. zestaw danych:Państwo: DaniaPKB w USD: 298002. zestaw danych:Państwo: FinlandiaPKB w USD: 274003. zestaw danych:Państwo: IslandiaPKB w USD: 298004. zestaw danych:Państwo: NorwegiaPKB w USD: 361005. zestaw danych:Państwo: SzwecjaPKB w USD: 281006. zestaw danych:Państwo: USAPKB w USD: 376007. zestaw danych:Państwo: KanadaPKB w USD: 310008. zestaw danych:Państwo: FrancjaPKB w USD: 278009. zestaw danych:Państwo: NiemcyPKB w USD: 2630010. zestaw danych:Państwo: PolskaPKB w USD: 11500
Oprac. na podst.: OECD in figures. Edition 2004, OECD.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1bJLTtJGlvBY1
Odwołując się do danych z wykresu, porównaj sytuację gospodarczą państw należących do Rady Nordyckiej z sytuacją innych wybranych państw OECD. (Uzupełnij).