Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli obrazującą podział funkcji języka ze względu na rolę społeczną oraz funkcje pełnione w akcie komunikacji. Napisz, na czym, twoim zdaniem, polegają funkcja komunikatywna, socjalizująca i kulturotwórcza języka, rozwijając informacje zawarte w schemacie.

Rt8jTZG26H20R
funkcja komunikatywna (Uzupełnij) funkcja socjalizująca (Uzupełnij) kulturotwórcza języka (Uzupełnij).
Polecenie 2

Zastanów się i wykorzystując mapę myśli, zanotuj, bez której funkcji języka komunikacja byłaby najbardziej utrudniona.

R1BW2hSolJBq1
Bohaterowie statyczni. Bohaterowie dynamiczni. (Uzupełnij). (Uzupełnij).
R17u2000hdJWq1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Funkcje języka
  • Elementy należące do kategorii Funkcje języka
  • Nazwa kategorii: Funkcje społeczne
   • Elementy należące do kategorii Funkcje społeczne
   • Nazwa kategorii: komunikatywna
    • Elementy należące do kategorii komunikatywna
    • Nazwa kategorii: przekazywanie [br]informacji
    • Nazwa kategorii: [italic]Ciało grzybów [br]nazywamy plechą.[/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii komunikatywna
   • Nazwa kategorii: socjalizująca
    • Elementy należące do kategorii socjalizująca
    • Nazwa kategorii: włącza jednostkę [br]do grupy posługującej się językiem
    • Nazwa kategorii: wskazuje na role [br]społeczne odgrywane przez określone osoby
    • Koniec elementów należących do kategorii socjalizująca
   • Nazwa kategorii: kulturotwórcza
    • Elementy należące do kategorii kulturotwórcza
    • Nazwa kategorii: kultura [br]niematerialna (wiedza, doświadczenia, przeżycia itp.)
     • Elementy należące do kategorii kultura [br]niematerialna (wiedza, doświadczenia, przeżycia itp.)
     • Nazwa kategorii: tworzenie
     • Nazwa kategorii: gromadzenie
     • Nazwa kategorii: przechowywanie
     • Nazwa kategorii: przekazywanie
     • Koniec elementów należących do kategorii kultura [br]niematerialna (wiedza, doświadczenia, przeżycia itp.)
     Koniec elementów należących do kategorii kulturotwórcza
    Koniec elementów należących do kategorii Funkcje społeczne
  • Nazwa kategorii: Funkcje komunikacyjne
   • Elementy należące do kategorii Funkcje komunikacyjne
   • Nazwa kategorii: ekspresywna
    • Elementy należące do kategorii ekspresywna
    • Nazwa kategorii: zorientowana [br]na nadawcę
    • Nazwa kategorii: wyrażanie [br]emocji
    • Nazwa kategorii: [italic]Ojej![/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii ekspresywna
   • Nazwa kategorii: impresywna (perswazyjna)
    • Elementy należące do kategorii impresywna (perswazyjna)
    • Nazwa kategorii: zorientowana [br]na odbiorcę
    • Nazwa kategorii: przekonanie [br]odbiorcy
    • Nazwa kategorii: [italic]Coca cola - [br]to jest to![/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii impresywna (perswazyjna)
   • Nazwa kategorii: poetycka
    • Elementy należące do kategorii poetycka
    • Nazwa kategorii: zorientowana [br]na komunikat
    • Nazwa kategorii: estetyczne [br]ukształtowanie wypowiedzi
    • Nazwa kategorii: [italic]Kruże w krysztalnym [br]kruszcu kunsztownie kowane[/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii poetycka
   • Nazwa kategorii: metajęzykowa
    • Elementy należące do kategorii metajęzykowa
    • Nazwa kategorii: zorientowana [br]na kod
    • Nazwa kategorii: opis języka
    • Nazwa kategorii: [italic]Co pan rozumie przez termin „plecha”?[/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii metajęzykowa
   • Nazwa kategorii: przedstawieniowa
    • Elementy należące do kategorii przedstawieniowa
    • Nazwa kategorii: zorientowana na [br]rzeczywistość
    • Nazwa kategorii: opis [br]rzeczywistości pozajęzykowej
    • Nazwa kategorii: [italic]Pada deszcz.[/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii przedstawieniowa
   • Nazwa kategorii: sprawcza
    • Elementy należące do kategorii sprawcza
    • Nazwa kategorii: zorientowana na [br]kreowanie rzeczywistości
    • Nazwa kategorii: [italic]Ja ciebie chrzczę![/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii sprawcza
   • Nazwa kategorii: fatyczna
    • Elementy należące do kategorii fatyczna
    • Nazwa kategorii: zorientowana na [br]nawiązanie i podtrzymanie kontaktu
    • Nazwa kategorii: [italic]Halo?[/i]
    • Koniec elementów należących do kategorii fatyczna
    Koniec elementów należących do kategorii Funkcje komunikacyjne
   Koniec elementów należących do kategorii Funkcje języka