Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1HLhaGVG3IxP1
Ćwiczenie 1
Połącz wypowiedź z dominującą w niej funkcją językową. O Boże! Możliwe odpowiedzi: 1. funkcja ekspresywna, 2. funkcja fatyczna, 3. funkcja impresywna, 4. funkcja informacyjna, 5. funkcja metajęzykowa Jedz ten obiad! Możliwe odpowiedzi: 1. funkcja ekspresywna, 2. funkcja fatyczna, 3. funkcja impresywna, 4. funkcja informacyjna, 5. funkcja metajęzykowa Dobry wieczór! Możliwe odpowiedzi: 1. funkcja ekspresywna, 2. funkcja fatyczna, 3. funkcja impresywna, 4. funkcja informacyjna, 5. funkcja metajęzykowa Grzmi. Możliwe odpowiedzi: 1. funkcja ekspresywna, 2. funkcja fatyczna, 3. funkcja impresywna, 4. funkcja informacyjna, 5. funkcja metajęzykowa „Czuję” to czasownik. Możliwe odpowiedzi: 1. funkcja ekspresywna, 2. funkcja fatyczna, 3. funkcja impresywna, 4. funkcja informacyjna, 5. funkcja metajęzykowa
11
Ćwiczenie 2

Zastanów się i wynotuj 8 celów, do osiągnięcia których potrzebny jest język. Podaj 8 przykładów innych niż te podane w odpowiedzi.

R12XAxdHnCuZ2
(Uzupełnij).
R17vyBoZAUK7z1
Ćwiczenie 3
Zaznacz na czerwono te zdania, w których dominuje funkcja informacyjna. Tylko kupując peleryny przeciwdeszczowe w naszym sklepie, masz gwarancję najwyższej jakości. Pada deszcz. Zbieraj deszczówkę! Kap, kap. Płyną łzy. W łez kałużach ja i ty, wypłakane oczy i przekwitłe bzy. Z małej chmury duży deszcz. Matko, ale leje! Słowo „deszcz” to rzeczownik. Deszcz konwekcyjny to opad spowodowany unoszeniem się nagrzanego powietrza i tworzeniem się ośrodka niskiego ciśnienia przy powierzchni ziemi. Wielkość opadów podaje się w milimetrach słupa wody lub litrach wody na metr kwadratowy powierzchni na dobę.
1
Ćwiczenie 3
RPSDvhctMzfNA
Tylko kupując peleryny przeciwdeszczowe w naszym sklepie, masz gwarancję najwyższej jakości. Pada deszcz. Zbieraj deszczówkę! Kap, kap. Płyną łzy. W łez kałużach ja i ty, wypłakane oczy i przekwitłe bzy. Z małej chmury duży deszcz. Matko, ale leje! Słowo „deszcz” to rzeczownik. Deszcz konwekcyjny to opad spowodowany unoszeniem się nagrzanego powietrza i tworzeniem się ośrodka niskiego ciśnienia przy powierzchni ziemi. Wielkość opadów podaje się w milimetrach słupa wody lub litrach wody na metr kwadratowy powierzchni na dobę. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Trzy z poniższych wypowiedzi nie pełnią funkcji komunikacyjnej, ponieważ nie zawierają informacji o rzeczywistości. Podaj je i napisz, jaką funkcję pełnią.

  • Abrakadabra!

  • Magik powiedział „Abrakadabra”.

  • Ogłaszam was mężem i żoną.

  • Spełnienia marzeń!

  • „Abrakadabra” może pełnić funkcję zarówno rzeczownika, jak i wykrzyknika.

  • Proszę wypowiedzieć czarodziejskie zaklęcie.

R1PmUEfZIKzUp
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zredaguj dialog, w którym znajdą się przynajmniej trzy wypowiedzi pełniące funkcję informacyjną, jedna wypowiedź pełniąca funkcję ekspresywną, jedna wypowiedź pełniąca funkcję perswazyjną i jedna wypowiedź o funkcji fatycznej.

R15ifbHqxIeoS
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, dlaczego w poniższych sytuacjach komunikacja nie była skuteczna.

1. [Na ulicy]

A: Hola! Qué tal?

B: Przepraszam, nie mówię po hiszpańsku.

RN0m3k0vcbVGJ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

2. [Podczas egzaminu na studiach]

Student: Cześć!

Profesor: Proszę opuścić salę i wrócić we wrześniu.

RfyGaOaE5b5dV
(Uzupełnij).

3. A: Halo?

B: Halo! Nie masz zasięgu.

A: Słychać mnie? Halo?

Re2mx2iiZdd32
(Uzupełnij).

4. [Szpieg podający tajne hasło]

A: „W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle.”

B: Przepraszam, nie wiem, o co panu chodzi. Spieszę się.

R1VrIhvn94vxG
(Uzupełnij).

5. [Na ulicy]

A: Beata jeść zielona.

B: Zielona? Nie rozumiem.

RXZdjSPfb93t6
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
Zastanów się i napisz, jakie warunki muszą być spełnione, by nastąpiła skuteczna komunikacja.
Zastanów się i napisz, jakie warunki muszą być spełnione, by nastąpiła skuteczna komunikacja.
R1405omeoHdL6
(Uzupełnij).

Tekst do ćwiczenia 8

Zbigniew Herbert Potęga smaku

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek
lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha
lecz piekło w tym czasie było jakie
mokry dół zaułek morderców barak nazwany pałacem sprawiedliwości
samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce
posyłał w teren wnuczęta Aurory
chłopców o twarzach ziemniaczanych
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
(Marek Tulliusz obracał się w grobie)
łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy
dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu
składnia pozbawiona urody koniunktiwu

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie
Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów
Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu
książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
głowa

herbert Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] tegoż, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze.
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie utworu Zbigniewa Herberta Potęga smaku wyjaśnij, w jaki sposób język wpływa na myślenie i postrzeganie świata przez człowieka. Skup się na przedstawionej w wierszu rzeczywistości państwa totalitarnego.

RDUvnLawGcnFl
(Uzupełnij).
Praca domowa

Wybierz osobę, której będziesz przysłuchiwać się przez najbliższe dwa dni. Wypisz z jej wypowiedzi 15 dowolnych komunikatów i nazwij pełnione przez nie funkcje.