Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacji nt. najważniejszych według ciebie założeń Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019 zawartych w wymienionych w mapie strategiach i dokumentach. Następnie wykonaj ćwiczenie.

Ro91uTfzNRSlz1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Narodowy Program[br] Antyterrorystyczny
  • Elementy należące do kategorii Narodowy Program[br] Antyterrorystyczny
  • Nazwa kategorii: Strategia Sprawne[br] Państwo 2020
   • Elementy należące do kategorii Strategia Sprawne[br] Państwo 2020
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Strategia Sprawne[br] Państwo 2020
  • Nazwa kategorii: dokumenty rządowe
   • Elementy należące do kategorii dokumenty rządowe
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii dokumenty rządowe
  • Nazwa kategorii: Strategia [br]Europa 2020
  • Nazwa kategorii: Strategia Rozwoju[br] Systemu Bezpieczeństwa[br] Narodowego 2022
   • Elementy należące do kategorii Strategia Rozwoju[br] Systemu Bezpieczeństwa[br] Narodowego 2022
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Strategia Rozwoju[br] Systemu Bezpieczeństwa[br] Narodowego 2022
  • Nazwa kategorii: Strategia Bezpieczeństwa[br] Narodowego RP
   • Elementy należące do kategorii Strategia Bezpieczeństwa[br] Narodowego RP
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Strategia Bezpieczeństwa[br] Narodowego RP
  • Nazwa kategorii: Długookresowa Strategia[br] Rozwoju Kraju 2030
  • Nazwa kategorii: Strategia Rozwoju[br] Kraju 2020
   • Elementy należące do kategorii Strategia Rozwoju[br] Kraju 2020
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Strategia Rozwoju[br] Kraju 2020
   Koniec elementów należących do kategorii Narodowy Program[br] Antyterrorystyczny
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1eI3rwN2Gk1k1
Ćwiczenie 1
Dopasuj wybrane gremia współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalaczania terroryzmu do odpowiedniej instytucji. Unia Europejska Możliwe odpowiedzi: 1. Global Counterterrorism Forum, 2. Centrum Analiz Wywiadowczych UE, 3. Grupa Atlas, 4. Policyjna Grupa Robocza ds. Terroryzmu, 5. Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, 6. Komitet Antyterrorystyczny, 7. Stały Komitet ds. Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 8. Grupa Robocza ds. Zastosowania Szczególnych Środków w celu Zwalczania Terroryzmu, 9. Inicjatywa Krakowska i Globalna Inicjatywa Zwalczania Terroryzmu Jądrowego, 10. Program Obrony przed Terroryzmem, 11. Grupa Robocza ds. Terroryzmu, 12. Counter Terrorism Group, 13. Klub Berneński NATO Możliwe odpowiedzi: 1. Global Counterterrorism Forum, 2. Centrum Analiz Wywiadowczych UE, 3. Grupa Atlas, 4. Policyjna Grupa Robocza ds. Terroryzmu, 5. Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, 6. Komitet Antyterrorystyczny, 7. Stały Komitet ds. Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 8. Grupa Robocza ds. Zastosowania Szczególnych Środków w celu Zwalczania Terroryzmu, 9. Inicjatywa Krakowska i Globalna Inicjatywa Zwalczania Terroryzmu Jądrowego, 10. Program Obrony przed Terroryzmem, 11. Grupa Robocza ds. Terroryzmu, 12. Counter Terrorism Group, 13. Klub Berneński inne formy współpracy międzynarodowej Możliwe odpowiedzi: 1. Global Counterterrorism Forum, 2. Centrum Analiz Wywiadowczych UE, 3. Grupa Atlas, 4. Policyjna Grupa Robocza ds. Terroryzmu, 5. Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, 6. Komitet Antyterrorystyczny, 7. Stały Komitet ds. Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 8. Grupa Robocza ds. Zastosowania Szczególnych Środków w celu Zwalczania Terroryzmu, 9. Inicjatywa Krakowska i Globalna Inicjatywa Zwalczania Terroryzmu Jądrowego, 10. Program Obrony przed Terroryzmem, 11. Grupa Robocza ds. Terroryzmu, 12. Counter Terrorism Group, 13. Klub Berneński
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida